دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر درون ‌سازمانی بر میزان عزت ‌نفس کارکنان با استفاده از روش MCDM،

 
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد نراق
پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A)
گرایش تشکیلات و روشها
عنوان:
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر درون‌سازمانی بر میزان عزت‌نفس کارکنان با استفاده از روش MCDM،
(مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب شهر تهران)
استاد راهنما:
دکتر محمد اسماعیلی جوشقانی
نگارش:
فاطمه سادات غمخواری
تابستان93
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب …………………………………………..دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکترای حرفه ای / دکترای تخصصی در رشته …………………………………که در تاریخ ……………………..از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان …………………با کسب نمره ……………………ودرجه …………………..دفاع نموده ام بدینوسیله متعهدمی شوم :

  1. این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و……) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط ورویه موجود ، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر ودرج کرده ام .
  2. این پایان نامه / رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ، پایین تر یا بالاتر) درسایر دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
  3. چنانچه بعد از فراغت تحصیل قصد استفاده وهرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و ….ازاین پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .
  4. چنانچه در هر مقطعی زمانی برخلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی ازآنرا می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .

نام ونام خانوادگی :
تاریخ وامضاء :
واحد نراق
صورتجلسه دفاع
با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم/آقا
در رشته تحت عنوان:
با حضور استاد راهنما، استاد(استادان)مشاور و هیات داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق به تاریخ تشکیل شد.در این جلسه پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره __________ با امتیاز دریافت نمود.

  1. استاد راهنما: امضاء تاریخ
  2. استادمشاور(مشاوران): امضاء تاریخ
  3. استاد داور: امضاء تاریخ
  4. مدیرگروه آموزشی: امضاء تاریخ
  5. معاون پژوهش و فناوری: امضاء تاریخ

سپاسگزاري
حمد و سپاس بی کران خداوند متعال را که توانایی انجام این پروژه را بر من سهل و ارزانی داشت. پروردگارا، سپاسگزارم که چراغ علم را فراروی زندگی ام قرار دادی. بر خود لازم می دانم به مصداق حدیث شریف ” من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق” از تمامی عزیزانی که مرا در تدوین این پژوهش یاری دادند تشکر و امتنان داشته و از خداوند متعال سلامتی و توفیق آن ها را آرزومندم.
بر من فرض است ابراز سپاس بی حد از استاد عزیزم، معلم اخلاق، جناب آقای دکتر محمد اسماعیلی جوشقانی، در مقام استاد راهنما که در طی این پژوهش با متانت و دقت نظر با راهنمایی های عالمانه و روشنگرانه انجام تحقیق را تسهیل نمودند تقدیر، تشکر و سپاسگزاری می نمایم.
با سپاس از سه وجود مقدس:
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم
موهایشان سفید شد تا ما ، رو سفید شویم

برچسب ها :

ناموجود