دسته بندی: عمومی
ایران زمین به داستان سیاحان

مورخان و صاحب نظران میدون ی تاریخ تمدن مطالبی رو نوشتن کرده ان که با مطالعه ی اونا در می یابیم ایران زمین در سیر تاریخی اش، همیشه منطقه ای مورد توجه متفکران بقیه ملل بوده. متفکرانی که یا خود به این سرزمین اومده ان و یا شناختشان بر اساس منبعی مطمئن (در بیشتر موارد) یعنی سفرنامه هاس. سفرنامه ها در بین منابع لازم واسه آشنایی با سرزمین ها از جایگاه خاص ای بین صاحبان اندیشه برخوردارن. با سایت ما همراه باشین.

مقاله در رابطه:

  • هلنا، گردشگر آلمانی خاطراتش از ایران رو در کتابی به چاپ رساند

با روی کار اومدن حکومت صفوی در ایران بعد از دوره ای طولانی ناامنی و هرج و مرج که به وجود اومده توسط آشوب های زیاد داخلی و جمله های بی حد و محدودیت بیگانگان بود، در سایه ی حکومت مرکزی مقتدر، امنیت و آرامش در ایران حکم فرما شد.

شروع حکومت صفوی در ایران با شروع رنسانس در غرب هم زمان شده در نتیجه ی این تحولات، گردشگران غربی زیادی واسه شناخت سرزمین های شرقیمبادرت به سفرهای دراز مدت به این طرف جهان کرده ان. در بین سرزمین های شرقی، ایران زمین واسه سیاحان فوق العاده جذاب بوده. طوری که بعضی از اون ها مثل آلبرت اومستد (Albert T.Olmstead) و پیر بریان (Pierre Briant) جوری دلباخته ایران و ایرانیان شدن که تموم عمر خود رو صرف شناخت ایران و ایرونی کردن. در قرن هجدهم، هم زمان با مسافرت تویوکل به ینگه دنیا (آمریکا) آرتور دو گوبینو (Joseph Arthur de Gobineau) راهی ایران شد که این خود نشون دهنده ی جایگاه خاص ی ایران زمین پیش گردشگران دنیای مدرنه. شرایط مطلوب ایران، با وجود حکومت مقتدر صفوی از یه سو و وجود جذابیت های زیاد از طرف دیگه، این سرزمین رو به مقصد گردشگری سیاحان غربی در اون زمان تبدیل کرد. نتیجه ی مسافرت این سیاحان، مجموعه ای از سفرنامه هاس که منبعی بی مثل واسه مطالعه ی تاریخ ایران به حساب می روند.

ایران

زنان و دختران در پشت یه دار قالی

جذابیت های این سرزمین واسه سیاحان

ایران، سرزمینی دارای موقعیت و گستردگی خاص جغرافیاییه که با در نظر گرفتن این ویژگی شرایط چندگانه ی اقلیمی داره. اقلیم های جورواجور باعث وجود اتفاق های طبیعی و متنوعی شده ان که یکی از جاذبه های گردشگری ایران واسه سیاحان بوده ان.

تمدن قدیمیایران با اون امپراتوری های عظیمش دارای شهرهای بزرگ و باستانی بوده. هم اینکه اینکه این سرزمین، صحنه ی حضور پررنگ ادیان جور واجور و فرهنگ های جورواجور بوده که بر میدون های جور واجور زندگی در این تمدن موثر بوده ان؛ از بناهای زیاد گرفته تا ساکنان اون.

ایران

سیمای دختر کرد ساکن ایران

واسه سیاحان، ایران از نظر آثار باستانی و اماکن مذهبی اش جذابیت داشته و ایرانیان از نظر اعتقادات و آداب و رسومشان. اون ها در بازدید خود از ایران با شهرها و بناهایی با ساختاری علمی و معماری جذاب برخورد می کردن و در روبرو شدن با مردم،خلقیات اون ها در میدون های جور واجور زندگی مثل خرید و فروش براشون آشکار می شد، با زندگی در این سرزمین رسومی مثل اعیاد بزرگ ایرانیان و مسلمونا ایرونی رو می دیدند، متوجه جایگاه خاص ی ادبیات و علم در بین ایرانیان می شدن و از صنایع موفق این سرزمین بازدید می کردن.

منبعی واسه مطالعه

در اردیبهشت سال جاری، با عنوان «تصویر ایران و ایرونی از نگاه مسافران خارجی» نوشته ی علی اصغر حقدار منتشر شده. در این کتاب، نویسنده نوشته های سیاحان دوره ی صفوی رو در پنج فصل جدا از هم جمع بیاری کرده. فصل اول، جاذبه های اقلیمی، فصل دوم آداب و رسوم اجتماعی، فصل سوم باورهای شخصی، فصل چهارم اماکن دینی و آثار باستانی و فصل پنجم روش ی زیستی ایرانیان در شهرها.

این کتاب در عین انتقال نظرات سیاحان و کمک به دیدن ایران اون زمان از نگاه اون ها منبعی واسه کتاب شناسی در این بخش هم به حساب می رود. نام ۷۴ اثر قابل توجه و منبع به همراه چکیده ی معرفی هر کدوم در این کتاب آورده شده که واسه محققان این میدون خیلی خوبه.

جاذبه های اقلیمی ایران

نویسنده در فصل اول دلایل روی آوردن خارجیان به ایران و توجه اون ها به این سرزمین رو بیان می کنه. سیاحان زیادی در سفرنامه هاشون از جاذبه های طبیعی، سیاسی و فرهنگی ایران سخن گفته ان. جاذبه هایی که روزگاری هگل فیلسوف قرن هجدهم و نوزدهم با تکیه بر اون ها ایران رو سرزمینی خونده بود که آدمی در گذر از غرب به شرق در اونجا احساس غریبی نمی کرد و خود رو در خونه ی خود احساس می کرد. یکی از نکاتی که همیشه مورد توجه این جهانگردان بوده، تنوع اقلیمی ایرانه.

ایران

محل طبابت نورمحمود طبیب معروف عصر قاجار

آداب و رسوم اجتماعی ایرانیان

در فصل دوم این کتاب آداب و رسوم اجتماعی ایرانیان از نگاه مسافران خارجی بررسی شده.

هر کدوم از جهانگردانی که به ایران سفر کرده ان، گوشه ای از آداب و رسوم ملی و محلی فامیل جور واجور ایرونی رو مشخص کرده ان. نویسنده اشاره می کنه که حتی بعضی از صفات زشت ایرانیان هم از دید اون ها مخفی نمونده.

ایران

باورهای شخصی مردم ایران

در این بخش نویسنده به نوشته هایی از سیاحان خارجی درباره باورهای شخصی و اعتقادات دینی و ملی ایرانیان اشاره می کنه. هم اینکه درباره ی مجامع صنفی در ایران و روش ی برخورد کسبه و تجار با مردم و مشتریان هم نکات باحال توجهی مطرح شده.

ایران

سیمای یه تاجر عصر قاجار

اماکن دینی و آثار باستانی ایران

سرزمینی با قدمت ایران مطمئنا دارای ابنیه و آثار تاریخی زیادیه که بازدید کننده های خارجی این کشور رو به تشویق اون ها واداشتهه. در این بخش از کتاب هم توصیفات این سیاحان از اماکن دیدنی ایران جمع بیاری شده.

ایران

روش ی زیستی ایرانیان در شهرها

در آخر، فصل پایانی کتاب به شرایط زیستی ایرانیان در مسائل جورواجور اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و… می پردازه.

ایران

تنبیه کردن یه شاگرد در مکتب خونه

در آخر باید به این نکته هم اشاره کنیم که ورود سیاحان خارجی به ایران و بازدید اون ها از مناطق و ابنیه ی جور واجور و به دنبال اون نوشتن سفرنامه های زیاد، تاثیر زیادی در معرفی ایرانیان به جهان داشته و شوق سفر به این سرزمین دیدنی رو در خیلی از مورخان، سیاحان و متفکران زنده کرده.

برچسب ها :

ناموجود