دسته بندی: عمومی
ایران میزبان ۹۳ کشور در جشنواره بین المللی سیمرغ

جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور ،سیمرغ، در مورد فعالیت های فرهنگی هرساله برگزار می شه. امسال نهمین دوره این جشنواره در سطح بین المللی برگزار می شه.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از برگزاری نهمین جشنواره سیمرغ در ابعاد بین المللی خبر داد و گفت:

امسال این اتفاق میزبان ۹۳ کشور از چار گوشه جهان هستش.

محمدرضا فراهانی روز دوشنبه با تشریح روند برگزاری دوره های قبل جشنواره بین المللی سیمرغ، بین المللی شدن این اتفاق رو به عنوان مهم ترین تغییر اون در این دوره عنوان کرد.

رئیس نهمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری سیمرغ گفت:

ارسال حدود هزار و ۳۰۰ اثر از ۹۳ کشور رو بیان کننده اقبال جهانی نسبت به این اتفاق فرهنگی و هنری آزمایش کرد.

به گفته ایشون:

بیشترین آثار جشنواره امسال واسه هنرمندان هندوستان با ۱۱۹ اثر، آمریکا با ۸۰ اثر و اسپانیا با ۷۶ اثر بوده.

فراهانی به اهتمام دولت تدبیر و امید بر موضوع سلامت اشاره کرد و گفت:

یکی از بخش های این جشنواره در داخل و بیرون به بخش سلامت اختصاص پیدا کرده.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت با تشریح روند برگزاری نهمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری سیمرغ گفت:

جشنواره در پنج بخش فیلم، موسیقی، ادبی، تئاتر و تجربی تدارک یافته و مسابقات در سه بخش برگزار می شه.

همه آثار جشنواره طی یه هفته فرهنگی، در برابر نمایش گذاشته می شه.

 

برچسب ها :

ناموجود