دسته بندی: دانشجویی
بررسی رابطه رهبری تحول¬آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران مطالعه موردی اداره بیمه ایران استان اردبیل- قسمت ۴۹

۴- همیشه به موقع سرکار می آیم.
۵- سعی میکنم محیط کاری ا م را همیشه پاک و تمیز نگه دارم.
۶-همیشه کارم را به موقع تمام میکنم.
۷-در مورد مسائل جزئی و بسیار پیش پا افتاده، بسیار شکایت می کنم.
۸-همیشه به دنبال این هستم که نواقص و کمبود های سازمان را پیدا کنم.
۹- اعتراض خود را نسبت به هر تغییری که مدیرم اعلام میکند بیان میکنم.
۱۰-در مورد تکالیفو وظایفی که بر عهده من گذاشته شده است، اعتراض نمیکنم.
۱۱- از پیشرفت و توسعه شرکتم کاملا مطلع هستم.
۱۲-توجهی به اعلامیه ها، پیام ها، و پوستر هایی که اطلاعاتی را در مورد سازمانم میدهد نمیکنم.
۱۳- در جلساتی که مربوط به مسائل سازمانم باشد، حضور و مشارکت پیدا میکنم.
۱۴- در مورد هر کار مهمی که در سازمانم انجام شودف من را مطلع میکنند.
۱۵- در مورد مسائل و موضوعاتی که ممکن است رفتار و یا تصمیمات من و همکارانم بر آن موضوع تاثیربگذارد، با من مشورت میکنند.
پرسشنامه رهبری تحولآفرین
گزینهها: الف) همیشه ب) اغلب اوقات ج) بعضی اوقات د) به ندرت ه) هیچگاه
۱-به دلیل ارتباط با او احساس غرور و افتخار میکنم.
۲-به خاطر مصلحت گروه از علایق شخصی خود چشم پوشی می کنم.
۳-طوری رفتار می کندکه برایش احترام قایل شویم.
۴-حس اعتماد و قدرت خود را نشان می دهد.
۵-در باره باورها و ارزش های اساسی خود صحبت می کند.
۶-بر لزوم داشتن یک حس قوی درباره هدف صحبت می کند.
۷-پیامدهای اخلاقی و دینی تصمیمات را مورد توجه قرار می دهد.
۸-بر اهمیت داشتن حس همکاری گروهی درباره ماموریت تاکید می کند.
۹-پیشنهادات اساسی را به طور دقیق مورد بررسی قرار می دهد تا از مناسب بودن آنها مطمین شود.
۱۰-در هنگام حل مشکلات دیدگاه ها و جوانب مختلف را مد نظر قرار می دهد.
۱۱-از من می خواهد که مشکلات را از زوایای مختلف مورد برسی قرار دهم.
۱۲-راه های جدید نگرش به چگونگی انجام کار را پیشنهاد می کند.
۱۳-درباره آینده خوش بینانه صحبت می کند.
۱۴-درباره کارهایی که باید انجام شود با جدیت و شوق صحبت می کند.
۱۵-بر اهمیت آینده نگری تاکید می کند.
۱۶-به ما امیدواری می دهد که اهداف دست یافتنی خواهند بود.
۱۷-برای راهنمایی و آموزش وقت می گذارد.
۱۸-بیشتر از آنکه با من به عنوان عضوی از گروه رفتار نماید به من به عنوان یک شخص توجه دارد.
۱۹-من را به عنوان کسی که دارای نیاز ها توانایی ها و خلاقیت های متفاوت از دیگران هستم در نظر می گیرد.
۲۰-کمک می کند تا توانایی هایم را توسعه و گسترش دهم.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

پیوست ۳) جدول مورگان

 

جدول برآورد حجم یا اندازه نمونه از جامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها :

ناموجود