سامانه پژوهشی – بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه ی  …

۲-۸- آموزش کارآفرینی

آموزش کارآفرینی، از دهه ۱۹۶۰ با فعالیت های دیوید مک کله لند، با آموزش بازرگانان هندی آغاز شد و از اوایل دهه ۱۹۸۰ بود که به آن توجه بسیار جدی صورت گرفت. پس از آن دانشگاه ها با ایجاد دوره ها وحتی رشته های کارآفرینی اقدام به تربیت ارباب رجوع ها و دانشجویان در مقاطع مختلف دانشگاهی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و پیش دانشگاهی (دبیرستان، راهنمایی و ابتدایی) و حتی پیش دبستان نیز نمودند.
امروزه آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین و گسترده ترین فعالیت های مؤسسات آموزشی مثل دانشگاه ها، آموزشکده های محلی، آموزشگاه ها، مؤسسات غیرانتفاعی آموزشی، سازمان ها و بنگاه های خیریه و مذهبی و… تبدیل شده است.
اگر چه خصایص ذاتی و موروثی افراد مانند هوش، خلاقیت، عزم و اراده، جسارت و خطرپذیری، سهم مهمی در شخصیت و عملکرد افراد داشته است، لیکن این گونه نیست که هر کس دارای این ویژگی ها باشد حتماً یک کارآفرین است؛ بلکه او یک کارآفرین بالقوه می باشد.
تحقیقات بسیاری تأکید می کند که فرایند و برنامه های آموزشی خاصی می تواند با تغییر بینش و فرهنگ افراد و تجهیز آنها به دانش و مهارت های خاص، راهی را که آنها احتمالاً با سعی و خطا و گذشت زمان طولانی به آن می رسند بسیار کوتاه نموده و به سرعت یک کارآفرین بالقوه را به یک کارآفرین بالفعل تبدیل کند.
اگر به تعاریف و مفاهیم فراوانی که از کارآفرین و کارآفرینی وجود دارد توجه شود، دو نکته اساسی قابل فهم است؛ یکی این که از علل تعاریف زیاد از کارآفرینی این است که ویژگی های کارآفرینی گوناگونی در افراد کارآفرین وجود دارد که از فردی به فرد دیگر فرق می کند و دیگر این که هیچ کس را نمی توان یافت که کارآفرین مطلق یا غیر کارآفرین مطلق باشد؛ به عبارت بهتر، ممکن است فردی در یک فعالیت، کارآفرین و در فعالیتی دیگر، ویژگی های کارآفرینی مختص آن را نداشته باشد.
اگر کارآفرینی به صورت یک طیف نشان داده شود که در یک سر آن فرد کارآفرین و در سر دیگر آن، فرد غیر کارآفرین قرار گرفته باشد، افراد بر اساس درجه کارآفرینیشان بین این دو قرار می گیرند. به بیان دیگر، همه افراد دارای ویژگی های کارآفرینی هستند با این تفاوت که این ویژگی در بعضی از افراد، قوی تر و در بعضی دیگر، ضعیف تر است. بنابراین تنها نتیجه آموزش کارآفرینی، پرورش مهارت ها و ویژگی های کارآفرینی است. (تندسته، ۱۳۸۷)
مهمترین اقدام در آموزش کارآفرینی، شناسایی و تعیین اهداف آموزش کارآفرینی است. برای آموزش کارآفرینی، اهداف متعدد و گوناگونی تعریف شده است که می توان آ نها را در قالب سه هدف بنیادی و کلی بیان کرد:
۱) ایجاد شناخت و آگاهی نسبت به کارآفرینی (آموزش درباره کارآفرینی)
۲) مجهز ساختن افراد به دیدگاه کارآفرینانه (آموزش از طریق کارآفرینی)
۳) آماده سازی افراد برای کارآفرین شدن (آموزش برای کارآفرینی)
هدف «آموزش درباره‏ کارآفرینی» انتقال مباحث نظری و آگاهی بخش کارآفرینی به‏ دانش‏آموزان و برای تمام دوره‏ها مفید و ضروری است. لذا در دوره‏ی ابتدایی باید تنها بر آن تأکید و به آن بسنده کرد.
هدف «آموزش از طریق کارآفرینی» ایجاد یک سلسله مهارت‏هاست که دانش‏آموزان بعدها برای راه‏اندازی و اداره‏ کسب‏ و کار خود به آن‏ها نیاز خواهند داشت. این هدف مختص دوره‏ راهنمایی و دبیرستان است.
هدف «آموزش برای کارآفرینی» انجام یک سلسله فعالیت‏های عملی و کسب تجربه در محیط های واقعی است. این هدف مختص دوره‏ دبیرستان است و با کمک فعالیت‏هایی چون‏ تدوین طرح کارآفرینانه، انجام پروژه‏های عملی و بازدیدهای علمی تحقق پیدا می‏کند.
شاپرو نیز معتقد است، آموزش‏های کارآفرینی باید در سه مرحله‏ی متناوب ارائه شوند و به سه گونه تحول متفاوت اما متناوب در دانش‏آموز بینجامد. این سه مرحله به‏طور مختصر عبارت‏اند از:
۱) مجذوب شدن: در این مرحله باید از طریق آگاهی‏بخشی، در شخص اشتیاق و تمایل‏ ایجاد شود. در کل باید به این باور برسد که: «من خواهان انجام آن هستم»
۲) ممکن شدن: در این مرحله فرد باید از حالت اشتیاق به حالت اطمینان‏ به قابلیت‏ها و توانایی‏هایش برسد. در کل به این باور برسد که: «من قادر به انجام آن‏ هستم»
۳) راهی‏شدن: در این مرحله فرد باید درگیر تجربه‏های واقعی شود،قابلیت‏ها و مهارت‏های‏ خود را بیازماید و در کل به این باور برسد که: «من در مرحله‏ی انجام آن هستم»
طبقه بندی اهداف، محتوا، روش تدریس و فعالیت بر اساس مقاطع تحصیلی

مقطع آموزشی هدف محتوا روش تدریس و فعالیت عناصر شاپرو
ابتدایی آموزش درباره ی کارآفرینی مباحث نظری کارآفرینی (مفاهیم، اصول و نظریه ها) سخنرانی، خواندن، دیدن مجذوب شدن
I WANT TO DO IT
راهنمایی آموزش درباره ی کارآفرینی
آموزش از طریق کارآفرینی
مهارت های مدیریتی، عمومی و شخصی سخنرانی، بحث و گفتگو، حل مسئله، ایفای نقش، مطالعه موردی، کار گروهی ممکن شدن
I CAN DO IT
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.