بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار- قسمت ۵

 • ایجاد بهسازی معمولا نیاز به جابجایی کارکنان و وقفه در کارکرد ساختمان دارد.
 • در تحقیق صورت گرفته, ذکر گردیده ایالات متحده فدرال مدیریت آژانس FEMA فعالیت گسترده ای جهت کاهش خطرات در برابرزمین لرزه بر روی این ساختمانها انجام داده که ملاک ساخت وساز می باشد. یکی از این برنامه ها ایجاد یک روش بهسازی لرزه ای در مدارس دولتی در سیاتل و مدارس متعددی در ایالت یوتا می باشدو راهنمایFEMA برای بهسازی مدارس دستورالعملی را فراهم نموده که امید است این روش در بین مالکان ساختمان های تجاری طرفدار یابد وکلا”بهسازی رشدونمو بیابد. [۳۰]
  .نکاتی که بعد از زلزله کرایستچرچ۲۰۱۱:بارز بود ؛شامل موارد زیر است:وقوع زلزله وپس لرزه های آن که بخاطربعضی شرایط مانند فاصله از گسل وغیره قاعدتا”می تواند اثرات شدیدی در بر داشته باشد ولی آمادگی لازم جهت مهار آن میتواند به آسایش مردم کمک کند .مخصوصا” اتفاقات بعد از زلزله که می تواند پیامدهای دیگری نیز داشته باشد بعداز این حادثه کلیه منازل تخلیه وحکومت نظا می اعلام شد تا بحث غارت وچپاول مردم حذف گردد .گروههای خاصی وظیفه امداد رابرعهده گرفته اند وتامدتها بعضی مناطق در منطقه قرمز قرا داردوامکان تردد در ان نمی باشد.قابل ذکر است با توجه به کانون زلزله مطمئنا” ساخت وسازهای جدید در محدوده امن اجرا میگردد.این مقاله توصیف انجام بهسازی لرزه ای مدارس نیوزلندرابعد از زلزله نشان می دهد. [۳۱]
  -در تحقیقی عملکرد پیشنهادی “اتاق امن”[۱۱] تحت بارگذاری سقف بررسی شده است .در واقع با مطالعه المان محدود این سیستم یعنی ایجاد اتاقی با کلیه امکانات جهت مواجه با زلزله بصورت یک گزینه در کنار کلاسهای درس می باشد که در موقع وقوع زلزله از آن استفاده نمایند.در این سیستم تنظیمات مختلف برای تعیین تنظیمات بهینه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله نتیجه گیری میکند که پیشنهاد اتاق امن جهت نجات جان دانش آموزان از سقوط پشت بام در زمان زلزله بسیار خوب عمل میکند.در ضمن با انجام چند مورد اصلاحیات مانند اضافه کردن ستون زیر تیرهای دیگر ظرفیت باربری افزایش یافته وامکان تخریب به حداقل می رسد.[۳۲]
  -در پژوهش صورت گرفته در مورد اهمیت ساختمان های تاریخی میراثی که نماینده فرهنگ کشورهاست سخن میگوید. واضح است که تحلیل ساختاری خاصی برای مقاوم سازی موثر در آن مورد نیاز است (منظورتکنیک های مخربی است که همیشه برای ارزیابی دقیق ساختاری مورد نظر هستند). در حوادث لرزه ای اخیر شاهد آسیب به ساختمانهای آجری بوده وباتوجه به استفاده از آجر در ساختمانهای قدیمی اهمیت مطالعات آسیب پذیری لرزه ای بر روی این بناها واضح است.
  این تحقیق نشان می دهد که پس از زلزله شیلی باقدرت ۸٫۸مگاوات ساختمانهای شهروالپاریسو[۱۲] آسیب دیده است از جمله دوکلیسا که که به تجزیه وتحلیل آسیبهای آن پرداخته است. عمدتا در نما و دیوار با فروپاشی سنگها همراه بوده ویا در نقاط گوشه نیز شکستهای برشی دیده می شود.در واقع آسیبهای عمده ای که به عناصر غیر سازه ای وزینتی وارد شده مدنظرتحقیقات ومطالعات می باشد.عناصرغیر سازه ای[۱۳] ساختمانهای بنایی تاریخی جهت خطر تلفات انسانی در هنگام زلزله بارز اهمیت می باشد.وبعلت ازدیاد این عناصر در این بناهای تاریخی مطالعات زیادی صورت میگیرد.البته فقدان قابل توجه متخصصان در زلزله آسیب پذیری و کاهش ریسک برای سازه های میراث تاریخی در شیلی مورد توجه می باشد.این زلزله یکی از بزرگترین زمین لرزه های جهان می باشدکه باعث شده میراث شیلی بخطر افتد. [۳۳]
  -تحقیقی در مورد حرکت قوی وسونامی ناشی از زلزله در امتداد ساحل اقیانوس ارام که درتاریخ ۱۱ مارس ۲۰۱۱ درسواحل استان میاگی رخ داده است ؛انجام پذیرفت.بعد از زلزله تقسیمات کشوری از آوریل تا ژوئن ۲۰۱۱ انجام شد. در ساختمان ها با توجه به سال ساخت و تاریخ مقاوم سازی طبقه بندی شدند و خسارت هر گروه بررسی شد. در این مقاله، طرح شناسائی، روش ارزیابی و همچنین آسیب به قطعات مورب و ستون پایگاه گزارش شده هستند.ساختمان دانشکده یکی از موارد ارزیابی می باشد.ساختمانها به دوقسمت گروه “تعمیرات اساسی” و “عدم تعمیرات اساسی”تقسیم و آسیب هر گروه مورد بررسی قرار گرفت. [۳۴]

  جمع بندی

  با توجه به موارد گفته شده می توان مقالات مرتبط با موضوع مقاوم سازی ساختمانها را بدین صورت دسته بندی نمود.

  سال محقق نام نشریه نتایج
  محمدرضا توکلی زاده وصالح یعقوبی مبانی بهسازی لرزه ای و کاربرد مواد مرکب در مهندسی عمران فوائد استفاده ازfrpدر طرحهای بهسازی
  سوما تکیه خواه مروری بر الگوهای بهسازی رفتار لرزه ای مدارس با مصالح بنایی و خشتی مزایا و معایب روشهای مقاوم سازی ساختمان های بنایی
  ابراهیم ثنائی
  بهزاد عبدی
  www.SID.ir تقویت اسکلت ساختمان بتنی با افزایش شکل پذیری
  ۱۳۸۸ سروش صفاخواه ومحمدحسین ثقفی وعلی خیرالدین آسیب پذیری وبهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی موجود بررسی مکانیزم گسیختگی تحت زلزله برای دیوار
  ۱۳۸۷
  منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  برچسب ها : ،