دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 36

جمعیت شهر کلیبر(مرکزشهرستان)9887نفربا2687خانوار
جمعیت شهر آبش احمد:2318نفربا591خانوار
جمعیت شهری و روستایی بخش مرکزی:26652نفر
جمعیت شهری وروستایی بخش آبش احمد:22185نفر
5-2-4- انواع جاذبه های گردشگری شهرستان کلیبر بصورت زیر می باشد.
جدول 4-1:تقسیم بندی جاذبه های گردشگری شهرستان کلیبربراساس کارکردهای مختلف

برچسب ها :

ناموجود
کارکرد جاذبه
منابع و جاذبه های انسانی( تاریخی ، فرهنگی وانسان ساخت) بقعه شاه قاسم این زیارتگاه در روستای پیره لردرنزدیکی روستای قلعه کندی قرارداردکه گویند قاسم برادرزاده امام رضا(ع)بوده و همه ساله پذیرای زائران به این محل میباشدازبنای اولیه این بقعه تنها سردرآن باقی مانده که احتمالا مربوط به دوره صفویان است
بقعه شیخ محمد انصاری بقعه شیخ محمد انصاری منسوب به مشایخ و اولاد جابربن عبدالله انصاری درروستای اوزی در9کیلومتری جنوب غربی کلیبر قرار دارد.
کلیسای ونیق درسر در این کلیسا، کتیبه ای به زبان ارمنی با صلیب دیده می شود
برج سنگی برج سنگی کلیبر در روستای قشلاق قارلوجا و در کنار رود ارس، واقع در مسیر خمارلو- اصلاندوز قرارگرفته و بصورت برج کوتاه هشت ضلعی خودنمایی می کند
بقعه برج خان باغی این بقعه مربوط به سده های هفتم وهشتم هجری قمری است و در روستای جانباغی واقع شده است
بقعه شاه حیدر درروستای آس قدیم واقع شده است ومتعلق به یکی از برادران مغول می باشد.مربوط به قرن هشتم هجری است
برج فرخی