دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 44
68/4

منبع: سالنامه آماری استان
نکته قابل ذکر در این شهرستان وجود 3460 هکتار محصول پنبه بوده است که به تنهایی حدود 5/99درصد سطح زیر کشت محصول در استان را دارا بوده است و از این نظر نقش مهمی در تولید این محصول دارا بوده است
این شهرستان با دارا بودن 300هکتار سماق معادل 80 درصدسطح زیر کشت این محصول در استان و وجود 140 هکتار ذغال اخته معادل 52 در صد سطح زیر کشت این محصول در استان، ودر مجموع 85/68 درصد سطح زیر کشت میوه های سرد سیری استان و همچنین 97/51 درصد میوه های گرمسیری (اناروانجیر)استان، جایگاه ویژه ای درتولید این محصول در استان دارد.
دشتها
به علت کوهستانی بودن شهرستان کلیبر، دشتهای وسیع قابل توجهی در شهرستان وجود نداشته وعموما بصورت دشتهای کوچک آبرفتی یا پایکوهی به چشم می خورند که مهمترین این دشتها می توان به دشت قره دوزدر کنار رود ارس در مصب رود خانه کلیبر چای در بخش خدافرین دهستان منجوان شرقی به مساحت 6800هکتار اشاره کرد
دامداری و تولیدات دامی
موقعیت خاص جغرافیایی و توپو گرافی شهرستان کلیبرو وجود مراتع قشلاقی وییلاقی در میان کوههای منطقه، زمینه ساز توسعه دامداری بخصوص پرورش گوسفند و بز در عرصه فعالیتهای اقتصادی شهرستان کلیبر شده است. بیش از 95 در صد جمعیت دامی شهرستان به شیوه سنتی و بصورت حشم داری با محوریت پرورش گوسفند و بز و گاوبومی و 5 درصد بقیه بصورت نیمه متمرکز نگهداری می شود نکته قابل توجه در این شهرستان وجود 774 راس شتر می باشد که 34درصد شتر های استان در این شهرستان قراردارد.تولید شیر خام ، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، پوست،پشم، به عنوان تولیدات دامی نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی استان و شهرستان کلیبر ایفا می کند.
جدول4-6:دامداری وتولیدات دامی شهرستان کلیبر

برچسب ها :

ناموجود
شرح استان شهرستان سهم شهرستان از استان
میزان تولید گوشت قرمز 59312 4151 7
میزان تولید شیرخام 823175 34004 4
میزان تولیدتخم مرغ 63642 5/160 3/0