دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 49
– آشنایی و بوم شناسی از زندگی عشایری

– ترویج معماری مدرن و فراموشی معماری سنتی و تبدیل زندگی سنتی عشایری به مدرن، بخصوص در قشلاق ها – وجود شرایط مناسب جهت سرمایه گذاری گسترده در حوزه گردشگری سلامت

– نگاه تجاری به طبیعت شهرستان که باعث گم نام بودن طبیعت شهرستان شده است – جایگاه مناسب منطقه برای ترانزیت کالا و مسافر(درحاشیه مرزی)

– عدم فعالیت شرکتهای خدمات گردشگری در کشورهای خارجی – آب و هوای مناسب و مطلوب

– ایجاد وتوسعه مناطق آزاد با رویکرد گردشگری در کشورهای همجوار – ایجاد واجرای طرح ارتقای منطقه حفاظت شده ارسباران به پارک ملی

– تلاش جمهوری آذربایجان در به ثبت رساندن جنگلهای ارسباران دریونسکوبه اسم خود – حفاظت از گونه های گیاهی وجانوری متنوع ونادر منطقه حفاظت شده

– دید سیاسی به امر گردشگری بدلیل وجود قلعه بابک در شهرستان – قابلیت بالای منابع و استعدادهای اکولوژیکی منطقه

– رمه گردانی و چرای بی رویه دام در مراتع ارسباران – وجود قلعه، امامزاده ، رود، کوههای مرتفع وجاذبه های طبیعی متنوع

– شکارغیرمجاز حیوانات و تهدید حیوانات حفاظت شده ارسباران – قالی و ورنی های متنوع و رنگارنگ به عنوان یادگارسفر

– کاهش میزان تقاضای سفرهای خارجی به ایران و تأثیر در گردشگری منطقه – معرفی محصولات و تولیدات کشاورزی این منطقه و بازاریابی آنها

برچسب ها :

ناموجود