دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 51
2- دسترسی به حاشیه رود ارس و نقطه مرزی ومنطقه آزاد تجاری ارس

2- کمبود کادر متخصص و نیروی انسانی گردشگری 3- وجود جنگلهای ارسباران ومراتع نسبتا غنی و تنوع گیاهی در آنها ازجمله گیاهان دارویی

3- کوهستانی وصعب العبور بودن منطقه 4- وجود قلعه بابک وچندین قلعه وآثارتاریخی دیگر در دل جنگلهای ارسباران

4- کمبود اعتبارات وضعف در حفاظت و مرمت آثار تاریخی و طبیعی 5- وجود مناطق نمونه گردشگری قلعه درسی و آبگرم متعلق

5- ضعف هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط با طبیعت گردی 6- تنوع اقلیم و آب و هوا و پوشش گیاهی

6- ضعف زیر ساختهای گردشگری و صنعتی در منطقه(فرودگاه – راه آهن و …) 7- وجود روستاهایی با قابلیت گردشگری

7- ضعف تعامل کافی و سازنده بخش خصوصی و دولتی در حوزه گردشگری 8- وجود بیش از150کیلومتر مرز مشترک و امکان دسترسی به کشورهای همجوار

8- عملی نکردن طرح گردشگری 9- زیستگاه منحصربه فرد پرندگان وحیوانات وحشی

9- ضعف زیرساختهای ارتباطی 10- وجود صنایع دستی، محصولات و فراورده های محلی جهت ارائه به گردشگران

10- نبود برنامه مدون و مشخص از سوی دولت در هدایت گردشگران به منطقه

جدول4-11:عوامل خارجی مؤثربرتوسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر

برچسب ها :

ناموجود