دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 63

خارجی

قوت ها
S1- وجود رودخانه های دایمی و فصلی متعدد در شهرستان
S2- دسترسی به حاشیه رود ارس و نقطه مرزی ومنطقه آزاد تجاری ارس
S3- وجود جنگلهای ارسباران ومراتع نسبتا غنی و تنوع گیاهی در آنها ازجمله گیاهان دارویی
S4- وجود قلعه بابک وچندین قلعه وآثارتاریخی دیگر در دل جنگلهای ارسباران
S5- وجود مناطق نمونه گردشگری قلعه درسی و آبگرم متعلق
S6- تنوع اقلیم و آب و هوا و پوشش گیاهی
S7- وجود روستاهایی با قابلیت گردشگری
S8- وجود بیش از150کیلومتر مرز مشترک و امکان دسترسی به کشورهای همجوار
S9- زیستگاه منحصربه فرد پرندگان وحیوانات وحشی
S10- وجود صنایع دستی، محصولات و فراورده های محلی جهت ارائه به گردشگران

ضعف ها
W1- فقدان نظام جامع بازاریابی و اطلاع رسانی گردشگری
W2- کمبود کادر متخصص و نیروی انسانی گردشگری
W3- کوهستانی وصعب العبور بودن منطقه
W4- کمبود اعتبارات وضعف در حفاظت و مرمت آثار تاریخی و طبیعی
W5- ضعف هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط با طبیعت گردی
W6- ضعف زیر ساختهای گردشگری و صنعتی در منطقه(فرودگاه – راه آهن و …)
W7- ضعف تعامل کافی و سازنده بخش خصوصی و دولتی در حوزه گردشگری
W8- عملی نکردن طرح گردشگری
W9- ضعف زیرساختهای ارتباطی
W10- نبود برنامه مدون و مشخص از سوی دولت در هدایت گردشگران به منطقه فرصتهاO

استراتژیهای رقابتی – تهاجمی(SO)

استراتژیهای بازنگری(WO) O1- همسایگی با منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و کشور آذربایجان و ارمنستان
O2- قرار گرفتن شهرستان در محور گردشگری و تاریخی
O3- وجود بخش اعظم ذخیره گاه زیست کره ارسباران در منطقه
O4- جایگاه مناسب منطقه برای ترانزیت کالا و مسافر(درحاشیه مرزی)
O5- ایجاد واجرای طرح ارتقای منطقه حفاظت شده ارسباران به پارک ملی
O6- حفاظت از گونه های گیاهی وجانوری متنوع ونادر منطقه حفاظت شده
O7- قابلیت بالای منابع و استعدادهای اکولوژیکی منطقه
O8- قالی و ورنی های متنوع و رنگارنگ به عنوان یادگارسفر
O9- معرفی محصولات و تولیدات کشاورزی این منطقه و بازاریابی آنها

برچسب ها :

ناموجود