دسته بندی: برگزیده
بهترین نرم افزار حضور و غیاب رایگان

نرم افزار حضور و غیاب از مهمترین فاکتورهایی می باشد که می تواند شما را در مدیریت ثبت پرسنل کمک نماید. در واقع این نرم افزار حضور و غیاب می باشد که تکمیل کننده دستگاه کنترل تردد است و داده ها در آن  پردازش می شود. بسیاری از افراد به دنبال تهیه نرم افزار حضور و غیاب رایگان بدون نیاز به دستگاه می باشند که نمونه های ارائه شده دارای کارایی چندان زیادی نبوده اند. در برخی موارد نرم افزار حضور و غیاب رایگانی که به همراه دستگاه ارائه می شود که دارای محدودیت هایی از جمله محدودیت ثبت تعداد پرسنل و … بوده و نیاز به خرید نسخه های بالاتری می باشد. نرم افزار حضور غیاب نانوتایم در نسخه رایگان خود امکان ثبت تا 50 پرسنل را به شما می دهد که از نقاط قوت ان محسوب می شود.

برچسب ها :

ناموجود