تبین و بررسی نتایج و آثار حقوقی حدیث رفع قلم و جایگاه آن در حقوق (کاربرد حقوقی، کیفری)


دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ساوه
عنوان تحقیق :
تبین و بررسی نتایج و آثار حقوقی حدیث رفع قلم و جایگاه آن در حقوق (کاربرد حقوقی، کیفری)

پایان نامه حقوق

استادراهنما:
دکتر سیادت
استاد مشاور :
دکتر توحیدی
دانشجو :
زهرا ولیزاده
شماره دانشجویی:
891237918
رشته :
حقوق جزا و جرم شناسی
مقطع :
کارشناسی ارشد
سال تحصیلی 91-92
پیشکش به گل سر سبد عالم هستی
گرنیایی تا قیامت انتظارت می کشم
منت عشق از نگاه پر شرارت می کشم
نازچندین ساله ی چشم خمارت می کشم
تا نفس با قیست اینجا انتظارت می کشم
*«الهم عجل لولیک الفرج»*
با تشکر از :
اساتید محترم. . .
جناب آقای دکتر سیادت و جناب آقای دکتر توحیدی
افتخار این را داشتم كه پروژه نهایی اتمام تحصیلاتم را با شما استادان محترم بگذرانم و گذری از بهترین لحظات زندگیم را در خدمت شما و دیگر اساتید ارجمند طی كنم و كمال استفاده را از تجربیات و معلومات شما ببرم.
از خداوند منان بهترین لحظات و موفقیتها را در تمام مراحل زندگی برایتان خواستارم.
زهرا ولی زاده
تقدیم به:
خانواده محترمم. . .
پدرم. . .
مادرم. . .
که با گرم نگه داشتن کانون خانواده مرا یارری گر بودند.
و آنان كه وجودم برایشان همه رنج بود وجودشان برایم همه مهر
توانشان رفت تا به توانایی برسم
موهایشان سپید گشت تا رویم سپید بماند
آنان كه راستی قامتم در شكستگی قامتشان تجلی یافت
در برابر وجود گرامیشان زانوی ادب بر زمین می نهم و بادلی مملو از عشق و محبت و خضوع به دستانشان بوسه می زنم. . .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول کلیات 2
مقدمه 3
5
6
1-3-ا
هداف تحقیق 6
1-4-ضرورت تحقیق 6
1-5-گفتار اول : بررسی حدیث رفع از نظر سند و دلالت رفع مسئولیت 7
1-5-1- دیدگاه فقها 7
1-6- گفتار دوم : حدیث رفع قلم در منابع فقهی 15
1-6-1-بررسی حدیث رفع قلم: 15
فصل دوم قسم اول حدیث رفع قلم مسئولیت کودک 17
مقدمه 18
2-1- چگونگی مسئولیت قضایی اطفال در نظام حقوقی ایران: جدال شرع و قانون 18
2-2- مبانی قانونی ایجاد مسئولیت کیفری 21
2-3- مسئولیت کیفری 21
2-4- سن بلوغ کیفری و تفاوت آن با سن مسئولیت کیفری : 24
2-5- مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران 26
2-5-1- قانون مجازات عمومی 1304 : 27
2-5-2- قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه کار مصوب 1338: 29
2-5-3- قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال : 31
2-5-4- بررسی جرائم اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی جدید 32
2-6- سابقه تاریخی حقوق کودک 37
2-7- بحث تطبیقی حقوق کودک 38
2-7-1- عدالت کیفری اطفال و قوانین حاکم قبل از انقلاب اسلامی 39
2-7-2- انقلاب اسلامی و عدالت کیفری اطفال 39
2-7-3- سیر تحولات تقنینی عدالت کیفری اطفال در حقوقی موضوعه انگلستان 40
2-7-4- دوران شکوفایی عدالت کیفری اطفال 41

برچسب ها :

ناموجود