دسته بندی: آموزشی
تجربه ها بر ما تاثیر ژنتیکی می گذارند!

Geneticsاختصاصی ؛ طبق یه تحقیق جدید، تجارب ما ممکنه بر ژنایی که در رفتار و سلامتی ما نقش دارن، تاثیر بذارن. این تحقیق افق جدیدی رو در این مورد می گشاید که چیجوری تجربه می تونه تغییرات ذهنی دراز مدت رو اعمال کنه. این تحقیقات، که در کنفرانس علوم اعصاب سال ۲۰۱۳ در آمریکا مطرح شد، نشون میده که محیط و تجارب چیجوری بر ژنا تاثیر می ذارن بدون اینکه ساختار DNA رو به هم بریزن.

این تغییرات می تونن بر پروسهای عادی ذهن مثل رشد و حافظه، و هم اینکه فرآیندای غیرمعمول ذهن مثل افسردگی یا وابستگی به مواد مخدر تاثیر بذارن – و حتی به نسلای بعدی منتقل شن. طبق تحقیقی، مصرف کنندگان مرتب هروئین تفاوتایی در زمینۀ واکنشای شیمیایی کوچیک درون DNA و پروتئینای وصل به اونو از خود نشون میدن.

تحقیقی دیگه نشون داده که موشای نری که در برابر کوکائین قرار گرفتن می تونن تاثیر اونو به نوزادان نر خود هم منتقل کنن، که در نتیجه عکس العمل نسل بعد نسبت به این مادۀ مخدر تغییر پیدا می کنه. محققان در این آزمایش فهمیدن که مخصوصا نوزادان نر عکس العمل بسیار کمتری نسبت به اثرات این ماده از خود نشون میدن.

تحقیق سومی، نشون داده که اعتیاد می تونه شکل DNA و کروموزما رو به شکلی قابل پیش بینی عوض کنه و نشونه هایی از این تغییر شکل رو کم کم بزاره. یه درک بهتر از این نشونه ها هم می تونه واسه تشخیص اعتیاد در آدما استفاده شه.

اختصاصی

برچسب ها :

ناموجود