دسته بندی: آموزشی
ترجمه علل الشرایع شیخ صدوق

ترجمه علل الشرایع شیخ صدوق

علل الشرایع اثر شیخ صدوق علیه الرحمه، شامل روایاتیه که در مورد علل و حکمت های احکام دین و بعضی رخدادها و نامگذاریا در دویست و شست و دو باب می باشه . شیخ صدوق با واسطه چند راوی یکایک احادیث رو از پیامبر اسلام و اهل بیت نقل کرده است. طول هر باب این کتاب بین چند خط و چند صفحه متغیره. نمونه ای از بابهای این کتاب :

 • سر وحشی شدن حیوانات وحشی
 • سر آفرینش مخلوقات
 • سر نامیده شدن آدم به نام ادم
 • سر نامیده شدن حوا به نام حوا
 • سر اینکه خدا موسی رو به خدمت شعیب گماشت
 • سر بیریخت شدن سشت رویان
 • سر فراخ بودن روزی احمقان
 • سر پیری
 • سر پیدایش شهوات
 • سر نامیده شدن پیامبر به امی
 • سر نیاز به پیامبران
 • سر سلام کردن پیامبر به کودکان
 • سر تشریع وضو
 • سر بوجود امدن زمستون و تابستون

زندگینامه میلیونرهای خودساخته

فواید گوش دادن به موسیقی واسه بدن

برچسب ها :

ناموجود