دسته بندی: علمی
تعریف تاب‌آوری خانوادگی

 

براساس نظر ام-سی کابین[۱] (۱۹۸۸؛ نقل از فروغی) تاب بیاری خونواده شامل عواملی مانند سطح انتقادپذیری، نوع خونواده، منابع کمک، مهارت های حل مسئله، سازگاری، چشم انداز به زندگی و آزمایش عوامل استرس زا هستش که این عوامل خونواده رو در مقابل از هم پاشیدن مقاوم می کنه. بعضی از ابعاد زندگی خانوادگی مانند ابرازگری ارتباطات، انسجام، پیوند و باهم بودن اعضای خونواده موقع متحمل شدن یه موقعیت استرس آور خانوادگی بهبود پیدا می کنه.

استرس

هاولی و دهن[۲]، ۱۹۹۶ (نقل از ضرغامیان، ۱۳۸۹) تاب بیاری خونواده رو بدین شکل تعریف می کنن: روشیه که خونواده با بهره گرفتن از اون وقتی که با رقابت مواجه می شه قادر میشه که موافق و شکوفا شه. همون گوته که اصول سازگاری و برابری نشون می دهد. تاب بیاری خونواده راه های منحصر به فرد جواب به شرایط بد رو در سیستم خونواده گسترش می دهد. راتر [۳] (۱۹۸۷) عقیده داره، تاب بیاری حاصل تعامل موفقیت آمیز با خطره، به جای اینکه فرد از خطر فرار یا دوری کنه. تاب بیاری خونواده هم توانایی خونواده و اعضاء اون واسه رسیدن به سطوح بالای کارکرد رو در بر می گیرد . از اونجا که اعضاء خونواده با هم در رابطه هستن. جواب انطباقی یه عضو خاص جهت حفظ تعادل ممکنه که باعث تغییر در الگوهای تعاملی خونواده شه. برابر این راه و روش انسجام و اتحاد خونواده خود دلیلی حمایتی واسه اعضاء خونواده حساب می شه (والش، ۲۰۰۲).

۲-۲-۴-۲- عوامل تشکیل دهنده تاب بیاری خونواده

تاب بیاری خونواده از دو عامل تشکیل شده. عوامل محافظ و عوامل بازیابی کننده (مک کابین و همکاران، ۱۹۹۷)

عوامل حفاظتی در جریان رقابت، و یا درگیری ها باعث پیشرفت نقاط قوت خونواده می شه اگر افراد مورد نظر آماده تغییر باشن. عوامل محافظ عواملی هستن که کمک به یه خونواده می کنن تا انعطاف پذیری و سازگاری خود رو زیاد کنن. عوامل مهم محافظ خونواده عبارتند از جشن های خانوادگی مانند تولد و تعطیلات، سرسختی و سلامت خونواده، گذروندن زمان در خونواده وسنت های خونواده می شه.

عوامل بازیابی کننده به درد بخور مخصوصا در اتفاق های مانند مقابله با یه مریضی جدی و مرگ نابهنگام، از دست دادن کارو یا یه فاجعه طبیعی، واسه خونواده به این معنا هستش که هر عضو به یه اندازه مهمه. که این عوامل عبارتند از: پشتیبانی جامعه از خونواده، ایجاد عزت نفس، مشارکت در تفریح و سرگرمی خونواده، خوشبینی نسبت به موقعیت های زندگی، احساس خونواده ها در کنترل زندگی و کنار اومدن با رقابت ها و بهبود می شه.

۲-۲-۴-۳- مراحل تاب بیاری خونواده

لیتز[۴]، ۲۰۰۷ (نقل از فروغی، ۱۳۸۹) تاب بیاری در خونواده رو با بررسی راه هایی که نظام خونواده میتونه کارکرد خود رو حفظ کنه بررسی می کنه. روش تحقیقی اون در این تحقیق، بررسی رابطه بین عوامل خطر آفرین، عوامل حفاظتی و کارکرد خونواده بود.

یافته ها نشون داد که سطوح بالاتری از خطر، سطوح پایین تر کارکرد رو پیش بینی می کنه، یافته های این تحقیق نشون داد که هر چند نوع و شدت عامل خطرآفرین، پیش بینی کننده تاب بیاری خانواده س اما عامل های محافظتی در این مورد اهمیت بیشتری داره. تحقیقات کمی نشون داد که عوامل محافظتی و عوامل خطرزا، هر دو پیش بینی کننده ی با معنی کارکرد خونواده هستن.

شکل (۲-۱) مراحل تاب بیاری در خونواده رو نشون می دهد، این شکل نتیجه تحلیل کیفی داده هاییه که حاصل مصاحبه عمیق و همه جانبه با چندین خونواده درگیر بحران می باشه. این شکل در سمت راست عوامل محافظتی و در سمت چپ مراحل تاب بیاری در خونواده رو نشون می دهد.

 

خونواده هایی که در این تحقیق شرکت کردن این حقیقت رو بازگو می کردن که در زمان هایی هدفشون فقط حفظ و ادامه ی زندگی خونواده شون بود و به دنبال رشد و یادگیری مهارت های جدید نبودن در این مرحله اون ها قادر به سازگاری با موقعیت جدیدشون در زندگی نبوده ان و فقط خواهان رویارویی با موقعیت جدید بدون تسلیم شدن در برابر اون بودن. سه عامل محافظتی مهم در این مرحله عبارتند از گرفتن انرژی، معنویت و پشتیبانی اجتماعی که شامل راه هاییه که باعث جذب کمک از بیرون و هم اینکه اعضای خونواده از یکدیگره.

مرحله دوم سازگاری

در این مرحله خونواده نیاز به ایجاد تغییراتی در نظام خود داره تا با مشکلی که با اونو به رو شده سازگاری پیدا کنه. سه عامل محافظتی که به طور خاص مربوط به این مرحله س یعنی انعطاف پذیری، تعیین حد و مرزها و گفتگو.

مشکلی

مرحله ی سوم پذیرش

در حالی که خونواده سازگاری با تغییرات جدید رو یاد می گیرد به این نتیجه می رسد که مشکل و واقعیت زندگی جدید رو قبول کنه. عواملی که باعث پذیرش می شه عبارتند از بینش، گفتگو و معنویت.

مرحله چهارم رشد یافتگی

خونواده های که قادر بودن موافق شن و موقعیت رو پذیرش کنن اگر در تلاش های خود در روبرو شدن با بحران معنی می پیدا کردن، اون ها به مهارت ها و توانایی های جدیدی در این مرحله رسیدن (کوهن و همکاران، ۲۰۰۲؛ نقل از فروغی، ۱۳۸۹).

مرحله پنجم کمک به بقیه

در راه تاب بیاری خونواده اول قادر به ادامه زندگی می شه، بعد با تغییرات خود رو موافق می کنه، تغییرات رو قبول می کنه و در اون معنی می یابد، بعد از پیدا کردن معنی و رشد خونواده در این مرحله، احساس نیاز به کمک به بقیه می کنه که همون حمایته. در مرحله پشتیبانی اجتماعی خونواده به جای این که دریافت کننده کمک باشه نیاز به پشتیبانی از بقیه رو در خود احساس می کنه، در این مرحله از پشتیبانی اجتماعی خونواده با کمک بقیه یهو احساس نیرومندی و قوت می کنه (کوهن و همکاران، ۲۰۰۲؛ نقل از فروغی، ۱۳۸۹).

 

برچسب ها :

ناموجود