دسته بندی: علمی
فروش روانشناسی : الگوهای تاب‌آوری

بلاک و بلاک (۲۰۰۶) پایه های ساختاری نگهدارنده کارکرد شخصیت و رشد شخصیت رو بررسی کرده ان. مطالعه اونا بر یه مدل مفهومی از شخصیت مبتنیه که طیف بزرگی از ابعاد رفتاری که در مرکز اونا ساختار من- کنترل و من- تاب آور قرار داره. نمونه اونا شامل ۱۲۶ کودک پیش دبستانی بود که اونا رو تا بزرگسالی مورد مطالعه قرار دادن. آزمایش های اساسی و گسترده در سن های ۳۲، ۲۳، ۱۸، ۱۱، ۷، ۵، ۴، ۳ انجام شد. از این ۱۲۶ کودک اولیه ۱۰۴ شرکت کننده واسه آزمایش در سن ۲۳ سالگی و ۹۴ شرکت کننده واسه سن ۳۲ سالگی قابل دسترس بودن. در اولینن مطالعه محقق به کار گیری وسایل روانسنجی واسه بالقوه بودن رشد رو باز گذاشت تا روایتی و پایایی اونا پایدار بمونه. یافته ها نشون داد که از سن کودکی تا بزرگسالی فرقای فردی در سطح من- کنترل واسه هر دو جنس قابل شناسایی بوده. هر چند فرق های جنسیتی در تحقیقات اتحاد واسه سازه من- تاب آوروجود داشت. مخصوصا یافته ها نشون می دهد که فرق های فردی در من- تاب آور از سن اولیه تا بزرگسالی واسه مردان پایدارتره. دختران نسبت به پسران گرایش دارن که در محیطی رشد کنن که ساخت یافته تر و جهت دارتر باشه (بلاک و بلاک، ۲۰۰۶).

۲-۲-۲-۲- الگوی مک کابین [۲]و همکاران

مک کابین و همکاران ۱۹۹۱ در اول چیزی که رو که به عنوان الگوی تاب بیاری فشار خونواده، سازگاری و تطبیق شناخته شده بود رو پیشرفت دادن که باعث شد نگاه ها رو به یه دیدگاه تاب بیاری و عناصر مهم کارکرد خونواده جلب کنه. الگوی تطبیق خونواده (دراموند، مک کابین[۳]، ۲۰۰۲) مستقیما از این اثر سرچشمه می گیرد ، اما، برخلاف الگوی مک کابین و همکاران، به جای دو فرآیندی که پروسه های محافظتی و پروسه های آسیب پذیر رو به طور جداگونه ارائه می دهد، تنها یه روند تکراری ساده هست. پیچیدگی بالقوه آزمایش و دخالت خونواده به عنوان یه روند استثنایی و در حال پیشرفت، گرایش به سمت تقسیم نقاط قوت و ضعف خونواده رو از بین می برد و یه جهت دهی سیستماتیک رواج می دهد و بر صرفه جویی و سودمندی تاکید می کنه (دراموند، ۲۰۰۲).

الگوی تطبیق خونواده (موثر بر تاب بیاری) اعلام می کنه که جست و خیز مبانی بین فرایندهای محافظتی و آسیب پذیر خونواده در پنج بعد ارائه شده: تقاضاها، آزمایش ها، پشتیبانی ها، کنار اومدن ها و تطبیق. تقاضاها، محرک های تنش زا و پروسه های آسیب پذیری خونواده رو ارائه میدن. آزمایش ها، پشتیبانی های اجتماعی و روش هدف دار های کنار اومدن، فرایندهای محافظتی خونواده رو ارائه میدن که از تقاضاها، محرک های تنش زا و تطبیق خانوادگی اثر می پذیرد (دراموند، ۲۰۰۲). الگوی تطبیق خونواده شامل:

۲-۲-۲-۲-۱- آزمایش انطباقی[۴]

آزمایش انطباقی شامل اعتقادات اعضاء خونواده می شه که یه حس سودمندی جداگونه، انتظارات مثبت، پذیرش موقعیت های زندگی و حفظ اعتماد و آرامش رو به همراه داره (دراموند، ۱۹۹۷). این عامل شامل این می شه که چیجوری یه خونواده و اعضاء اون با موقعیت های بحرانی برخورد می کنن و بعدا بر تلاش های اون ها واسه حل مشکلات و تاب بیاری اثر میذاره (والش[۵]، ۲۰۰۶). آزمایش انطباقی، واسه خونواده ها ویژگی با ارزش و مفیدیه که احتمال برخورد تطبیقی با مشکلات زندگی رو افزایش می دهد، چون اینجور آزمایش هایی به عنوان نشانگرهای بهزیستی اختیاری استفاده کرده می شه (دینر[۶]، ۲۰۰۱) .

مشکلات

۲-۲-۲-۲-۲- تجارب جبرانی[۷]

تجارب جبرانی، یه روش حل مشکل به همراه داره که یه اقدام شناختی با یه عامل رفتاریه. “کارایی که کمک کننده هستن” (لازاروس[۸]، ۱۹۸۴). روشن کردن موضوعات و تعریف دوباره از یه موقعیت یه عامل مهم در خانواده س (مک کابین، ساس من و پترسون[۹]، ۱۹۸۳). مستن[۱۰] (۲۰۰۱) تاثیر منابع مهارتی خونواده رو به صورت جبرانی مشخص می کنه. کانگر[۱۱] (۲۰۰۲) هم اینکه اون رو یه حس مهارت خانوادگی با منبع روانشناختی جبرانی و روش ای واسه کاهش فشار عاطفی می دونه. تجارب جبرانی، هم اینکه می تونه به صورت تجارب مهارتی خونواده در فضای مصیبت بار دیده شه. این مهارت شامل احساسات مثبت واسه کنترل و تاب آوردن در مقابل مسائل پیش آمده که در موقعیت های مشابه به صورت بحث و جنگ تجربه شده (لادار[۱۲]، ۱۹۹۲).

 

 

۲-۲-۲-۲-۳- پشتیبانی اجتماعی[۱۳]

پشتیبانی اجتماعی به عنوان یه عامل چند بعدی تشخیص داده شده که شامل: خونواده گسترده، شبکه های خونواده، اجتماع و مدرسه، اشتغال و حرفه های حمایتیه (دراموند، ۲۰۰۲). این منابع پشتیبانی اجتماعی، می تونه پشتیبانی عاطفی، روانشناختی، اطلاعاتی، اقتصادی رو به همراه داشته باشه (والش، ۲۰۰۲). محققان (امریکنر، ولف و توماس، ۱۹۹۴؛ هولان، موس، ۱۹۹۱؛ ورنر، ۱۹۹۳) [۱۴] نقش پشتیبانی اجتماعی و اینکه چیجوری مستقیما به سلامت روانی مربوط می شه رو گفته ان. پشتیبانی اجتماعی با بهزیستی عاطفی و توانایی در جبران شرایط منفی زندگی در ارتباطه (بروک، گان، ۱۹۹۵) [۱۵]. در تحقیقی که به وسیله مک کابین، تامسون، هان و آلن[۱۶] (۱۹۹۷) انجام شد، پشتیبانی اجتماعی رو به چند بعد طبقه بندی کرد. این ابعاد شامل: پشتیبانی عاطفی ذ (ارتباطی که خونواده به اون اهمیت می دهد) پشتیبانی اعتباری (واسه اثبات ارزش خونواده و چیزی که اونا انجام میدن) پشتیبانی شبکه ای (اشاره به مسولیت خونواده در قبال اعضاء داره) و پشتیبانی نوع دوستانه (بخاطر منافع خونواده به افراد اهمیت داده می شه).
سلامت روانی

[۱]- Block

[۲]- McCubbin

[۳]- McCubbin & Drummond

[۴]- Adaptive Apprasial

[۵]- Walsh

[۶]- Diener

[۷]- Compensating Experiences

[۸]- Lazarus

 

[۹]- McCubbin, Sussman, & Patterson

[۱۰]- Masten

[۱۱]- Conger

[۱۲]- Luthar

[۱۳]- Social Support

[۱۴]- Amerikaner, Wolfe,& Thomas, Holahan& Moos,Werner

[۱۵]- Brooks,Gunn

[۱۶]- Thompson,Han & Allen

برچسب ها :

ناموجود