نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر- قسمت ۵
  • آسفالت کردن

 

ساختن خیابان‌ها و آسفالت‌کردن سواره‌ها و پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ‌آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل[۱۰].

 

 

  1. ایجاد خیابانها و کوچه ها در سطح شهر

 

ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه۲٫

 

 

  1. دفع خطرات احتمالی معابر

 

رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌ها واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرهاست[۱۱].

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

  1. احداث بناهای عمومی

 

احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز محل از قبیل رختشوی‌خانه و مستراح و حمام‌عمومی و کشتارگاه و میدان‌ها و باغ‌کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن‌شهر[۱۲] که موارد مذکور احداث ورزشگاه با وزارت ورزش و جوانان و تامین خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت با وزارت راه وشهرسازی (مسکن و شهرسازی
گفتار دوم : وظایف خدماتی
مهمترین وظایف خدماتی شهرداری عبارتند از :

 

 

  1. جمع‌ آوری زباله‌های سطح شهر

 

تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسائل ممکنه[۱۳].
البته قسمت اخیر بند ۱از وظایف خدماتی شهرداری نبود چرا که تامین آب شهر با توجه تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب با شرکت مذکور بوده و روشنائی سطح شهر از جمله وظایف وزارت نیرو می‌باشد.
۲- جمع آوری دکه‌ها و رفع سدمعابر عمومی
رفع سدمعابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگر و جمع‌ آوری دکه‌های سطح شهر[۱۴].
۳- ایجاد اماکن جهت تخلیه زباله‌ها
شهرداری ملکف است محل‌های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب‌ها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشارآگهی به اطلاع عموم برساند محل‌های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود.
۴- مدیریت پسماند ها [۱۵]
مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری‌ها و دهیاریها و در خارج‌از حوزه وظایف شهرداری‌ها و دهیاری ها به عهده بخشداری‌ها می‌باشد[۱۶].
۵- کشتارگاه
ایجاد کشتارگاه توسط بخش خصوصی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های دولتی و یا وابسته به دولت مستلزم کسب پروانه از سازمان است و سازمان به ترتیبی که وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین می کند پروانه لازم را صادر خواهد نمود در محدوده قانونی شهرها و حریم آن صدور پروانه ایجاد کشتارگاه با موافقت شهرداری از لحاظ رعایت اصول شهرسازی خواهد بود[۱۷].
و در بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری به احداث کشتارگاه‌ها توسط شهرداری که از جمله وظایف خدماتی شهرداری می باشد اشاره دارد.
۶- ایجاد گورستان
ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها[۱۸] همچنین ایجاد ساختمان و انتظام مرده شویخانه و گورستان از لحاظ بهداشت تحت نظر شهرداری بوده و همچنین احداث بنگاه های نامبرده منوط به موافقت قبلی به و دریافت پروانه از شهرداری است[۱۹].
مبحث سوم : سازمان های وابسته به شهرداری
گفتار اول : سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری‌ها
در شهرهای بزرگ برای اداره مطلوب امورات فضای سبز شهرداری به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۲/۱۳۳۴ با اصلاحیه‌های بعدی[۲۰] و تصویب وزارت محترم کشور سازمانی تحت عنوان سازمان پارک ها و فضای سبز تشکیل می گردد که هم اکنون در تعداد زیادی از شهرداری ها سازمان های مربوطه فعال می باشند.
در ماده۲ اساسنامه سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ها .سازمان را دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی که طبق اصول بازرگانی وابسته به شهرداری اداره می شود باستناد ماده ۸۴ قابل تاسیس می‌داند.
وظیفه سازمان مطابق ماده ۳ اساسنامه (( ایجاد و نگهداری و اداره کلیه امور پارک ها، فضای سبز، میادین، وسائل تفریحی، انجام هرگونه تحقیقات علمی و کشاورزی در ارتباط با مسائل فضای سبز و طرح و برنامه ریزی در جهت گسترش این امر و ارائه خط مشی های اساسی و بنیادی )) تعریف کرده است.
حوزه فعالیت سازمان پارک ها در درجه اول محدوده قانونی و حریم شهر و درجه دوم حومه شهر و درجه سوم محدوده دیگر شهرهای استان با تصویب شورای سازمان خواهد بود. (ماده ۵ اساسنامه )
بند اول: ارکان سازمان
مطابق ماده ۸ از فصل سوم اساسنامه سازمان پارکها ارکان سازمان عبارتند از :
الف) شورای سازمان ب) هئیت مدیره
ج) مدیر عامل د) بازرس (حسابرس)
بند دوم: اعضای شورای سازمان
در ماده ۹ اساسنامه سازمان پارکها از ترکیب اعضای شورای سازمان نام برده که عبارتند از:
۱- شهردار (رئیس شورای سازمان)
۲- نماینده سازمان شهرداری های کشور و در غیاب آن وزارت کشور
۳- مدیر کل دفتر امور شهری و روستایی استانداری
۴- معاون خدمات شهری شهرداری
۵- سه نفراز بین مدیران و کارشناسان ادارات کل کشاورزی و منابع طبیعی استان، در صورت عدم وجودازافراد مطلع و بصیر درامور فضای سبز به انتخاب شهردار.
بند سوم : وظایف شورای سازمان
همچنین در ماده ۱۱ اساسنامه سازمان به شرح وظایف شورای سازمان که اهم آن عبارتند از:
۱- تصویب برنامه و خط مشی کلی سازمان براساس وظایف و اهداف پیش بینی شده در اساسنامه
۲- انتخاب اعضای انتخابی، هئیت مدیره از بین افراد معرفی شده از طرف شهردار
۳- تصویب بودجه، متمم و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه و برنامه های سازمان و تغییرات آن
۴- اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع هایی که در قالب اهداف و اساسنامه در دستور جلسه قرار می‌گیرند.
بند چهارم : اعضای هیات مدیره سازمان
در ماده ۱۲ اساسنامه سازمان ترکیب هئیت مدیره را مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر علی البدل بشرح ذیل اعلام داشته :
الف ) معاون خدمات شهری شهرداری به عنوان عضو اصلی که سمت ریاست هئیت مدیره را خواهد داشت.
ب ) دو نفر عضو اصلی و علی البدل هئیت مدیره از بین افرادی که دارای تعهد کافی و اطلاعات و تجارب مورد نیاز در امور فضای سبز و مسائل شهری بوده و بصیرت لازم نسبت به امور و اهداف سازمان داشته باشند با حداقل تحصیلات در حد کارشناسی ترجیحاً در رشته های کشاورزی به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای سازمان انتخاب می شوند .
بند پنجم : وظایف هیات مدیره سازمان
ماده ۱۶ اساسنامه سازمان وظایف واختیارات هئیت مدیره را:
الف) به مرحله اجرا درآوردن تصمیمات متخذه در جلسات عادی و فوق العاده شورای سازمان.
ب) بررسی ترازنامه و حساب سود وزیان و ارسال آن جهت تایید به شورای سازمان
ج) برنامه ریزی و پیشنهاد خط مشی سازمان به شورای سازمان جهت تصویب
د) بررسی بودجه، متمم و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه پیشنهاد مدیر عامل و ارسال به شورای سازمان برای تصویب نهایی.
ھ) تهیه و تنظیم آئین نامه های مالی و اداری و استخدامی سازمان و اصلاحیه های مربوطه و پیشنهاد جهت تصویب از سوی شورای سازمان
بند ششم : وظایف مدیر عامل سازمان
همانطوریکه در بند د ماده ۱۶ اساسنامه اشاره شد انتخاب مدیر عامل باهئیت مدیره می باشد که اهم وظایف و اختیارات مدیر عامل دراساسنامه سازمان عبارتند از:
۱- انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری و مالی و حقوقی سازمان در حدود بودجه مصوبه طبق آئین نامه‌ها و مقررات مربوطه.
۲- افتتاح حساب اعم از ریالی و ارزی در بانکهای دولتی با رعایت مفاد اساسنامه و آئین نامه مالی سازمان
۳- تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه جهت تسلیم به هئیت مدیره
۴- تهیه و تنظیم تراز نامه و حساب سود وزیان و سایر گزارش های مالی و عملیات سازمان جهت بررسی و طرح در هئیت مدیره و تسلیم آن به شورای سازمان.
۵- هدایت عملیات اجرایی سازمان در جهت رعایت مفاد اساسنامه که به صورت بازرگانی (خود کفایی) اداره می گردد.
مدیر عامل علاوه بر موارد فوق مسئولیت اداره سازمان و حفاظت سرمایه و دارایی ها را به عهده داشته و حافظ منابع مالی و اموال منقول و غیر منقول می باشد.

برچسب ها :

ناموجود