پژوهش – 
نقش تقسیمات کشوری در توسعه سیاسی شهرستان لنگرود- قسمت ۱۰

 • استان جنوب شامل نواحی بوشهر، کرمان، هرمزگان، فارس و یزد
 • استان شمال شرق شامل خراسان و شاهرود
 • استان مکران شامل سیستان و بلوچستان فعلی
 • استان‌های ده‌گانه
  نخستین استان‌های ایران برپایه ی قانون اصلاح‌شدهی تقسیمات کشوری.
  در نوزدهم دیماه سال ۱۳۱۶، با اصلاح قانون تقسیمات کشوری و براساس ماده یک آن، کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به ۱۰ استان و ۴۹ شهرستان تقسیم شد در این اصلاحیه نیز، هر استان مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب از چند دهستان و هر دهستان مرکب از چند قصبه و ده ‌است. استان‌های ده‌گانه کشور و شهرستان‌های تابعه (پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور ،۱۳۱۶)

  • استان یکم به مرکزیت رشت شامل شهرستان‌های:

  ۱ـزنجان ۲ـ قزوین ۳ـ ساوه ۴ـ سلطان‌آباد (اراک) ۵ـ رشت ۶ـ شهسوار (تنکابن)

  • استان دوم شامل شهرستان‌های:

  ۱ـ قم ۲ـ کاشان ۳ـ تهران ۴ـ سمنان ۵ـ ساری ۶ـ گرگان

  • استان سوم شامل شهرستان‌های:

  ۱ـ اردبیل ۲ـ تبریز۳ـ میانه

  • استان چهارم شامل شهرستان‌های:

  ۱ـ خوی ۲ـ رضائیه (ارومیه) ۳ـ مهاباد ۴ ـ مراغه ۵ ـ بیجار

  • استان پنجم شامل شهرستان‌های[۱۱]

  ۱ـ ایلام ۲ـ شاه‌آباد (اسلام‌آباد غرب) ۳ـ کرمانشاهان (کرمانشاه) ۴ـ سنندج ۵ـ ملایر ۶ـ همدان

  • استان ششم شامل شهرستان‌های:

  ۱ـ خرم‌آباد ۲ـ گلپایگان ۳ـ اهواز ۴ـ خرمشهر

  • استان هفتم شامل شهرستان‌های:

  ۱- بهبهان ۲ـ شیراز ۳ـ بوشهر ۴ـ فسا ۵ـ آباده ۶- لار

  • استان هشتم شامل شهرستان‌های:

  برچسب ها : ،