دسته بندی: عمومی
پایان نامه با واژه های کلیدی
تحلیل داده، کوتاه مدت، باشگاه ورزشی، سازماندهی

، محور های اصلی مصاحبه عمیق و بحث گروهی متمرکز را مشخص ، ابزار های مصاحبه و مشاهده را تعیین کرد و راهنمای سوالات را تدوین نمود . که البته با توجه به روند پژوهش قابل انعطاف بود و برخی سوالات از لیست راهنمای سوالات حذف و یا با توجه به روند مصاحبه و پژوهش اضافه می گردید . پژوهش ، با ورود محقق به محیط نگهداری دختران معارض با قانون شروع شد . پژوهشگر توسط مسوول تربیت بدنی که طبق مشاهدات اولیه ی پژوهشگر ارتباط صمیمانه ای با مددجویان داشت به آن ها معرفی شد . علاوه بر معرفی خود ، در مورد پژوهش توضیحات کافی را به مددجویان ارایه نمود و نیز در مورد محرمانه بودن اطلاعات و هویت اشخاص و کاربرد پژوهشی صرف از آن ، به ایشان اطمینان داده شد . پژوهش در محیط نگهداری دختران به مدت ۷ ماه به طول انجامید . از آنجایی که تعامل با گروه مورد مطالعه ، بر دقت تحلیل می افزاید ( ۹۷ ) ، محقق سعی کرد با گروه مورد مطالعه ( مددجویان دختر ) تعامل نزدیکی برقرار کند . پژوهشگر به طور متوسط هفته ای ۴ الی۵ روز و هر روز به مدت ۷ ساعت ( از ۹ صبح تا ۴ بعد از ظهر ) در کانون اصلاح و تربیت ( بخش نگهداری دختران ) حضور می یافت و توانست با جلب اعتماد مددجویان ، حدودا پس از گذشت ۱۲ روز به عنوان عضوی از گروه های دوستی آنها پذیرفته شود . محقق در فعالیت های گروهی گوناگونی همراه با مددجویان شرکت می کرد . از جمله ی این فعالیت ها می توان ، شرکت در کارگاه های فنی حرفه ای و ساخت مصنوعات مختلف ( مانند سفال گری ) در کنار مددجویان ، همکاری در تزیین فضای داخلی خوابگاه دختران در آستانه ی عید نوروز ۱۳۹۳، شرکت در فعالیت های گلکاری در حیاط و گلخانه کانون ( مانند بیل زدن باغچه ها ، کاشت و آبیاری گلها و گیاهان مختلف با همراهی مددجویان ) ، شرکت در باشگاه ورزشی ، بازی و ورزش به همراه مددجویان ( حضور به عنوان یکی از اعضا ، در تیم های بدمینتون ، والیبال و بسکتبال مددجویان ) ، حضور در خوابگاه و سالن غذاخوری و صرف ناهار به همراه مددجویان ، شرکت در نماز جماعت ظهر و … نام برد . محقق پس از ساعت ۴ بعد از ظهر به دستور مسوولین داخلی کانون دختران ، مجبور به ترک محیط پژوهش می گردید . پژوهشگر با شرکت در فعالیت های گروهی با همراهی مددجویان با مشاهده ی تعامل های آنان و کارکنان و نیز یادداشت برداری در عرصه به گرد آوری بخشی از داده های خود می پرداخت . در این اثنا پس از برقراری ارتباط نزدیک با مددجویان در زمینه سوالات پژوهش نیز گفتگو می کرد . بخش قابل توجهی از داده ها در قسمت نگهداری دختران ، از طریق گفتگوهای غیر رسمی خارج از مصاحبه جمع آوری شد . روند دریافت اطلاعات در محیط دختران به صورت پلکانی بود به طوری که در ابتدای آشنایی با مددجویان دختر ، اطلاعات بسیار کمی به پژوهشگر داده می شد و با گذشت زمان و تعامل هرچه بیشتر محقق با مددجویان ، اطلاعات بیشتری در اختیار محقق قرار می گرفت به طوری که اهم اطلاعات تحقیق در ماه های آخر حضور پژوهشگر در کانون در گفتگو با مددجویان به وی داده شد . ( شایان ذکر است که رابطه ی مددجویان و پژوهشگر تا اندازه ای عمیق شده بود که برخی از مددجویان به خواست خود، در مورد خصوصی ترین مسایل زندگیشان با پژوهشگر گفتگو و درددل می کردند و حتی دفتر خاطرات خود را در اختیار پژوهشگر قرار دادند ) علاوه بر موارد فوق ذکر ، پژوهشگر یک ماه پس از شروع پژوهش اقدام به مصاحبه ی عمیق و برپایی جلسات بحث گروهی متمرکز با رضایت مددجویان کرد در تمام مصاحبه ها حفظ گمنامی ، محرمانه بودن اطلاعات ، حق کناره گیری در زمان دلخواه و کلیه تعهدات اخلاقی در نظر گرفته شد . به دلیل ازدیاد سوالات تحقیق و نیز بی اعتمادی مددجویان به یکدیگر ، پژوهشگر تصمیم گرفت با مصاحبه فردی ، کار جمع آوری داده ها را ادامه دهد . هر مصاحبه حدود ۱.۳۰ تا ۲ ساعت به طول انجامید و در محیط نمازخانه ی کانون دختران بدون حضور سایر افراد صورت گرفت . راهنمای پرسش گری شامل سوالاتی با محوریت ۵ هدف اصلی پژوهش ( ۱ : تجربه فردی مددجو ، ۲ : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر ، ۳ : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان ۴ : نوع تعاملات مددجویان و خانواده به هنگام ملاقات ، ۵ : ارتباط مددجویان با محیط و امکانات کانون ) طراحی شده بودند که پاسخ های باز و تفسیری داشتند و پاسخ های شرکت کنندگان ، روند ادامه آن ها را هدایت می نمود . به دلایل حفاظتی و عدم موافقت مدیریت کانون ، پژوهشگر مجوز ضبط مصاحبه ها را بدست نیاورد بنابراین عین متن مصاحبه با رعایت تمام جزییات توسط یکی از کارورزان مستقر در کانون که رابطه ی خوبی هم با مددجویان داشت ، نوشته می شد . در پایان هر مصاحبه ی عمیق ، پژوهشگر متن مصاحبه را مطالعه نموده ، نکات دارای ابهام را از شرکت کننده می پرسید تا اطمینان حاصل گردد که درک درستی از مطلب داشته است. سپس نکات مورد نظر خود را که شامل تغییرات حالت های هیجانی و رفتاری شرکت کننده در هنگام مصاحبه بود و نیز برداشت های کلی خود را به متن مصاحبه می افزود . همچنین پرونده های شخصیتی شرکت کنندگان بررسی می شد و با مددکار ، روان شناس و برخی مراقبین و مربیان نیز گفتگویی صورت گرفت و در رابطه با اهداف پژوهش از آن ها پرسش می شد . در مجموع اطلاعات کامل را مددجویان به هنگام مصاحبه و گفتگوهای غیر رسمی خارج از مصاحبه در فعالیت های گروهی ارایه می دادند همچنین مشاهدات و یادداشت برداری های پژوهشگر نیز آن ها را تکمیل می کرد. در گفتگوها گاهی بسیاری از اطلاعات برای نخستین بار فاش می شد و اطلاعات بر
گرفته از سایر منابع ، درصد بسیار کمی از داده ها را تشکیل می داد . در هنگام اجرای پژوهش به طور میانگین ۱۵ تا ۲۳ مددجوی دختر در بخش نگهداری دختران اقامت داشتند ( تعداد مددجویان در کانون های اصلاح و تربیت به طور روزانه تغییر می کند ) از این تعداد فقط ۱۱ نفر شرایط حضور در تحقیق را دارا بودندکه البته یک نفر رضایت به مصاحبه نداد . و با ۱۰ نفر باقیمانده مصاحبه شد . ( ۵ نفر با اقامت طولانی مدت و۵ نفر با اقامت کوتاه مدت ) . البته برخی از مددجویان دختر به سوالات مربوط به تعامل خود با کارکنان و برخی سوالات تعامل با یکدیگر ( در مورد روابط هم جنس گرایانه ) پاسخ کامل ندادند . سه ماه پس از شروع پژوهش ، محقق همزمان وارد محیط نگهداری پسران معارض با قانون شد ؛ اما به دلیل ملاحظات قانونی و امنیتی اجازه حضور در فعالیت های گروهی با مددجویان پسر در عرصه های گوناگون ( مانند مددجویان دختر ) را نیافت . پژوهشگر با هماهنگی مدیر کانون اجازه یافت چند نوبت از تمام خوابگاه ها و سایر محیط های بخش نگهداری پسران مانند : کارگاه های آموزشی و باشگاه ورزشی ، محل تمرین تئاتر و سرود بازدید کند و چند ساعتی در کنار مددجویان پسر به مشاهده تعاملات آنان و گفتگو با آن ها بپردازد . لذا جمع آوری داده ها در مورد تجارب مددجویان پسر از اقامت در کانون ، با مصاحبه و برپایی بحث گروهی دنبال شد و تا پایان زمان حضور محقق در محیط پژوهش ادامه یافت . سرعت جمع آوری اطلاعات در مورد مددجویان پسر با سرعت بیشتری پیش رفت و مددجویان پسر در اولین جلسه مصاحبه به تمام پرسش های محقق پاسخ می دادند . در اولین جلسه در بخش نگهداری مددجویان بحث متمرکز گروهی با ۵ تن از مددجویان بالای ۱۵ سال با اقامت کوتاه مدت برگزار شد که به دلیل بی اعتمادی و اختلاف میان مددجویان ، تعداد آن ها کمی پس از شروع بحث ، به ۳ نفر کاهش یافت ، این بحث گروهی طی ۲ جلسه تکمیل شد و پژوهشگر باقی جلسات را با مصاحبه های فردی ادامه داد . در بخش نگهداری پسران ، مصاحبه ها درفضایی به نام اتاق چند منظوره به دور از مزاحمت های محیطی به مدت ۲.۳۰ تا ۳ ساعت انجام گرفت. در هر دو گروه مددجویان دختر و پسر ، پژوهشگر در حین مصاحبه و بحث متمرکز گروهی برای رفع خستگی مددجویان ، چند نوبت از آن ها پذیرایی می کرد . معیار شمار نمونه ها و توقف مصاحبه ها رسیدن به غنای لازم ، تکراری شدن و به اصطلاح اشباع اطلاعاتی بود که در این راستا در گروه پسران مصاحبه ها با هر دو گروه اقامت کوتاه مدت و بلند مدت با ۷ مصاحبه به اشباع رسید که جهت اطمینان با ۱ نفر دیگر نیز مصاحبه شد و در مجموع ۱۶ مصاحبه با مددجویان پسر انجام گرفت . در مصاحبه با هر دو گروه پسران و دختران مددجو ، از یک راهنمای پرسش گری واحد استفاده شد البته با توجه به روند مصاحبه منعطف و متغیر بود . همچنین در مدت۷ ماه حضور محقق در محیط پژوهش ، پژوهشگر برخی روزها در سالن ملاقات ( در ساعات ملاقات هر دو گروه مددجویان دختر و پسر ) حضور می یافت و به مشاهده تعاملات مددجویان ، خانواده و کارکنان کانون دراین محیط پرداخته و مشاهدات خود را ثبت می نمود و البته در این زمینه نیز سهم بیشتر اطلاعات با مصاحبه از مددجویان و کارکنان به دست آمد . با تعدادی از کارکنان ( ۱۵ نفر ) از هر دو قسمت دختران و پسران اعم از مددکار ، روان شناس ، مراقب و مربی هم مصاحبه شد . با توجه به تمام منابع موجود در زمینه آموزش مطالعات کیفی ، در این روش تحقیق ، تحلیل داده ها بایستی همزمان با گردآوری داده ها صورت پذیرد از این رو محقق در جریان گرد آوری داده ها به تحلیل همزمان نیز پرداخت .
۳ – ۹ ) روش تحلیل داده ها :
اساس پژوهش کیفی بر توصیف ، مقایسه و تحلیل استوار است ( ۸۵ ) . تحلیل داده ها در تحقیق کیفی همزمان با جمع آوری داده ها آغاز می گردد . تحلیل داده های کیفی مستلزم مقایسه مستمر داده ها ، کشف روابط بین آن ها ، سازماندهی اطلاعات ، نقاط اشتراک بین دادهای مختلف و تفاوت بین آن ها است . تحلیل داده ها در یک فرآیند سازماندهی و مرتب کردن داده ها در قالب طبقات و زیر طبقات صورت می گیرد . ( ۹۱ ) . از آنجایی که برای تحلیل داده های کیفی نیاز به تعمق و تفکر عمیق است زمان قابل ملاحظه ای برای خواندن و درک داده ها نیاز است . لازمه تحلیل آن است که محقق در اطلاعات غوطه ور شود و این امر با مطالعه مکرر داده ها میسر می شود . محقق باید با بررسی عمیق داده ها ، به مفاهیم اصلی آن دست یابد ( ۱۶ ) . برای این منظور پس از انجام هر مصاحبه ، برگزاری بحث گروهی متمرکز و استفاده از سایر ابزارهای جمع آوری داده ، محقق اقدام به بررسی مکرر مطالب ، با رعایت دقت در جزئیات می نماید. در این رویکرد مراحل کدگذاری باز با تاکید بر مقایسه مستمر داده های حاصل از مشاهده مشارکتی ، یادداشت برداری در عرصه ، بحث های متمرکز گروهی و مصاحبه ها ، مرحله به مرحله انجام شد . پژوهشگر با مرور سطر به سطر داده ها ، واحد های معنایی را استخراج نمود و بدین ترتیب کدهای اولیه شکل گرفت ( ۸۷ ) . سپس به تشخیص مقوله های موجود در داده ها و کدگذاری آن ها پرداخته شد که در این مرحله تعدادی کد به

برچسب ها :

ناموجود