دسته بندی: عمومی
پایان نامه با واژه های کلیدی
پایان نامه، خانواده ها، رفتار کارکنان، جمع آوری اطلاعات

هنگام ثبت این یادداشت ها آنچه را که می شنود ، فکر می کند ، می بیند یا تجربه می کند به رشته ی تحریر در می آورد ( ۹۳ ) .
۳ – ۷ – ۳ ) بحث گروهی متمرکز:
نوعی فن جمع آوری داده است که در پژوهش های کیفی کاربرد دارد . زمانی که اطلاعات اندک درباره ی یک موضوع وجود دارد و محقق به دنبال اطلاعات عمیق و با جزییات بیشتر است از این روش نیز استفاده می کند . یک جلسه ی بحث گروهی متمرکز شامل تعدادی افراد است که به صورت جمعی با آن ها مصاحبه می شود ، چون دارای تجارب مشترک هستند و از پیشینه ی مشابهی برخوردارند که مربوط به موضوع مصاحبه است . البته این شیوه شبیه مصاحبه گروهی نیست . در مصاحبه گروهی ، پژوهشگر از گروه یک رشته سوال می پرسد ، اما اعضای گروه به این سوال ها به صورت انفرادی پاسخ می دهند . اما بحث گروهی متمرکز ، افراد شرکت کننده را تشویق می کند تا بحث کرده و در میان خودشان سوال کشف کنند . پژوهشگران همین بحث را داده محسوب می کنند . تعامل گروهی بخش مهم این شیوه است . افراد به جای این که به نوبت به سوال خاصی پاسخ دهند ، تشویق می شوند که با یکدیگر صحبت کنند ، از یکدیگر پرسش نمایند و به تبادل تجربیات و نقطه نظرات خود بپردازند ( ۹۶ ) . از ابزار بحث متمرکز گروهی در زمینه شناسایی مواردی استفاده شد که اول عمومی بود و نظر جمعی مهم بود و نه اتفاقی که به طور خاص برای کسی رخ داده باشد و ثانیا موارد حساسی که شرکت کنندگان از ابراز آن امتناع کنند و به واسطه مطرح شدن آن در جمع ، راحت تر بتوانند در مورد آن صحبت کنند . البته از این روش ۲ بار در گروه دختران و ۱ بار در گروه پسران استفاده شد . و به دلیل امتناع برخی شرکت کنندگان دختر از حضور در بحث های گروهی ، ادامه جمع آوری داده ها در مصاحبه های فردی صورت گرفت . در گروه پسران هم به دلیل بی اعتمادی شرکت کنندگان به یکدیگر و ایجاد تنش و اختلاف میان آن ها ، پس از برقراری ۱ جلسه بحث گروهی ، ادامه کار گرد آوری داده ها با مصاحبه های فردی انجام گرفت .
۳ – ۷ – ۴ ) مصاحبه :
در تحقیقات کیفی می توان از مصاحبه ساختار نیافته۶۹ و عمیق استفاده کرد . در این مطالعه بیشتر از مصاحبه عمیق برای جمع آوری داده ها استفاده شد . هدف این شکل از مصاحبه جمع آوری اطلاعات کیفی و عمیق از تمام جنبه های موضوع مورد مصاحبه با استفاده از روشی انعطاف پذیر و غیر رسمی است . در مصاحبه عمیق معمولا رفتار و گفتار مصاحبه شونده بیشتر طبیعی است و در اغلب موارد اطلاعات واقعی تری حاصل می شود . در این نوع مصاحبه ، محقق با مطرح کردن سوالات باز ، مصاحبه شونده را تشویق می کرد تا با واژگان خود به توصیف و شرح نظراتش و تجربیاتش بپردازد . محقق با استفاده از ویژگی انعطاف پذیری این روش ، اگر در حین مصاحبه به نکته ای برخورد می کرد که کشف اطلاعات عمیق و دقیقی درباره آن مهم و ضروری بود ، جهت و مسیر مصاحبه را به طرف نکته مورد نظر هدایت می کرد و به بررسی و مطالعه دقیق آن می پرداخت ( ۲۲ ) . ضرورت استفاده از روش مصاحبه عمیق در مواردی است که افراد تمایل دارند برخی از تجارب خاص خود را در جمع مطرح نکنند ( ۹۵ ) . روش اصلی گرد آوری داده ها در محیط نگهداری پسران ، با استفاده از مصاحبه عمیق پیش رفت .
۳- ۷ – ۴ – ۱ ) راهنمای سوالات :
سوالات زیر نمونه ای از سوالاتی است که محقق از مددجویان پرسش نمود . اما روند مصاحبه و بحث گروهی همیشه به این شکل نبود که سوالات به ترتیب زیر و به صورت کلی پرسیده شود . بنابراین گاه سوالات برای فهم هرچه بهتر شرکت کنندگان ریزتر و ساده تر می شد . در ابتدا از مددجویان سوال می شد که زندگی در کانون چه طور است و کانون چه جور جایی است ؟ سپس محقق با توجه به پاسخ دریافتی از جانب مددجو ، سوالات مربوط به یکی از ۵ طبقه اصلی را مطرح می نمود و در ادامه با توجه به روند مصاحبه سایر سوالات راهنمای پرسش گری را از مصاحبه شونده ، پرسش می کرد و معمولا سوالات مربوط به روابط هم جنس گرایانه میان مددجویان هم جز آخرین سوالاتی بود که محقق از شرکت کنندگان می پرسید .
جدول ۳-۱
نمونه سوالات پژوهش
ارتباط مددجویان با محیط کانون چگونه است ؟ ( سوال اصلی پایان نامه )
سوال اول
از دید شما ( مددجویان ) محیط و امکانات کانون چه طور است ؟ ( منظور من از محیط کلیه اماکنی است که شما از آن ها استفاده می کنید مانند خوابگاه ها ، سالن غذاخوری ، کارگاه ها ، کلاس های درس ، حیاط ، سالن ورزش و … و منظور از امکانات ،غذا و سایر وسایل عمومی و همگانی است . )
probe سوال اول
۱ . موارد مطلوب محیط و امکانات کانون از نظر شما چیست ؟ توضیح دهید
۲. موارد آزار دهنده محیط و امکانات کانون از نظر شما چیست ؟ توضیح دهید
۳ . اگر بخواهید محیط کانون را با یک محیط کاملا مطلوب مقایسه کنید شباهت ها و تفاوت های آن را بگویید .
۴ . احساس شما در روزهای اول و شب های اول ورودتان به کانون ، از محیط اینجا چی بود ؟ بعد این احساس تغییری کرد؟ چه تغییری؟ چرا؟
۵ . اگر بخواهید یک اسم برای محیط اینجا انتخاب کنید ، چه اسمی می گذارید ؟ ( توضیح دهید )
سوال دوم
فکر می کنید اگر محیط و امکانات کانون چه طور بود شما بیشتر احساس رضایت می کردید ؟ توضیح دهید .
probe سوال دوم
۱ . دوست داری محیط ملاقات با خانواده ات چگونه باشد ؟
۲. دوستداری محیط مشاوره با مددکاران و مشاوران چگونه باشد ؟
۳. عین سوالات بالا در مورد سایر محیطهای کانون
سوال سوم
اگر روزی مدیر کانون شوید ( با تمام اختیارات یک مدیر ) برای محیط و امکانات کانون چه کارهایی انجام می دادید ؟ توضیح دهید .
سوال چهارم
برنامه روزانه و تمام فعالیت های خود را از صبح که بیدار می شوید تا ساعت خاموشی شب و پس از آن توضیح دهید .
جمع بندی
جدول ۳-۲
نمونه سوالات پژوهش
نوع تعاملات میان مددجویان و خانواده هایشان چگونه است ؟ ( سوال اصلی پایان نامه )
سوال اول
آیا خانواده هایتان به ملاقات شما می آیند ؟ (اگر آری یا خیر) چرا؟
سوال دوم
ملاقاتها چه طور است؟ چه حرفهایی ردوبدل میشود؟ چه کسانی به ملاقات تان می آیند؟ و چه کسانی نمی آیند؟ چرا؟ ملاقاتی ها چه رفتاری با شما دارند؟ ملاقات ها چه اثری روی شما میگذارد؟ بچه هایی که ملاقاتی ندارند یا کم دارند، در باره این وضع خود چه فکر می کنند؟ در روزهای ملاقات در برابر بچه های دیگر چه احساسی دارند؟
سوال سوم
معمولا خانواده هایتان به هنگام ملاقات چه رفتاری با شما دارند ؟ ( به تفکیک اولین ملاقات و ملاقات های بعدی توضیح دهید .)
سوال چهارم
دوست داری یا انتظار داری که خانواده چه رفتاری با تو داشته باشد ؟ ( به هنگام ملاقات )
سوال پنجم
پس از ملاقات خانواده چه حسی پیدا می کنید ؟ توضیح دهید
probe سوال پنجم
۱ . احساست راپس از یک ملاقات خوب با خانواده توضیح بده . ( می خواهم بدانم پس یک ملاقات خوب مددجو چه رفتارهایی در کانون دارد )
۲ . احساست را پس از یک ملاقات ناراحت کننده با خانواده توضیح بده . ( پس از یک ملاقات بد چه رفتارهایی در کانون دارد )
جمع بندی
جدول ۳- ۳
نمونه سوالات پژوهش
نوع تعاملات میان مددجویان و کارکنان حرفه ای کانون چگونه است ؟ ( سوال اصلی پایان نامه)
سوال اول
در کل از رفتار کارکنان اینجا با خودتان چه احساس و برداشتی دارید ؟ توضیح دهید .
( منظور از کارکنان تمام کسانی هستند که به نوعی با شما در ارتباط هستند مانند : شخص مدیر ، معاونان ، مددکاران ، مربیان ، معلمان ، مشاوران ، پزشکان ، مراقبین ، سربازان و … )
Probe سوال
اول
۱ . نوع برخورد و رفتار کارکنان در روزهای اول ورود شما به کانون چگونه بود ؟ توضیح دهید . چه احساسی در شما ایجاد کرد؟ + عین همین دو سوال برای الان
۲ . کدام رفتارها ( از سوی کارکنان ) را دوست دارید ؟ توضیح دهید .
۳ . چه رفتارهایی ( از سوی کارکنان ) آزارتان می دهد ؟ توضیح دهید .
۴. آیا تا کنون مرتکب خطایی در کانون شده اید ؟ ( بله یا خیر ) در این صورت کارکنان چه برخوردی با شما داشته اند ؟ توضیح دهید . ( در صورت تشویق شدن از سوی کارکنان هم توضیح دهید )
۵ . فکر می کنید کارکنان چه نقشی در حل مشکلات شما دارند ؟ ( یعنی توضیح دهید آیا کارکنان در حل مشکلات به شما کمک می کنند ؟ چگونه و چه قدر کارکنان برای حل مشکلاتتان به شما کمک می کنند ؟) توضیح دهید .
سوال دوم
انتظار دارید کارکنان چه رفتاری با شما داشته باشند ؟ توضیح دهید .
سوال سوم
اگر روزی به عنوان یکی از کارکنان اینجا مشغول به کار شوید چه رفتاری با مددجویان خواهید داشت ؟ توضیح دهید
جمع بندی
جدول ۳- ۴
نمونه سوالات پژوهش
نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر چگونه است ؟ ( سوال اصلی پایان نامه )
سوال اول
در کل بچه های اینجا راجع به هم چه فکر میکنند؟ هم را دوست دارند؟ به هم کمک میکنند؟ یا با هم دشمن اند؟ برای هم میزنند؟ از هر مورد مثالهایی بزنید. کلا با هم چه رفتاری دارند ؟ توضیح دهید .
Probe سوال اول
۱ . اوقاتتون را باهم چگونه می گذرانید ؟ توضیح دهید .
سوال دوم
برای من بگویید که آیا از همدیگر حمایت می کنید؟ ( بله یا خیر ) ، چگونه از یکدیگر حمایت می کنید ؟ (یا چگونه باهم رفتار می کنید )
Probe سوال دوم
۱. بچه های بزرگتر و کوچکتر ، چگونه با یکدیگر رفتار می کنند ؟
۲ . تهرانی ها و شهرستانی ها ، چگونه با یکدیگر رفتار می کنند ؟
۳ . مددجویان ایرانی ها و افغان ها ، چگونه با یکدیگر رفتار می کنند ؟
۴ . زمانی که یکی از دوستانتون آزاد می شود چه احساسی دارید ؟ توضیح دهید . ( برای کشف نوع حمایت بچه ها از یکدیگر ) + عین همین برای وقتی که یکی از مددجویان زیرتیغ است.
سوال سوم
دوست دارید دوستانتون با شما چگونه رفتار کنند ؟ توضیح دهید .
سوال چهارم
آیا میان مددجویان در کانون رابطه جنسی هم برقرار می شود ؟
Probe سوال
چهارم
۱ . چی باعث گرایش بچه ها به برقراری رابطه جنسی می شود ؟ توضیح دهید .
۲ .در ازای چه چیزی این رابطه برقرار می شود ؟ توضیح دهید .
۳ . در کدام مکان ها برقرار می شود ؟ توضیح دهید .
۴ . میان چه افرادی بیشتر برقرار می شود ؟ توضیح دهید .
جمع بندی
۳ – ۸ ) روش اجرای پژوهش:
پس از اخذ مجوزهای لازم و دریافت معرفی نامه از دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، پژوهشگر مجوز ورود به محیط پژوهش ( کانون اصلاح و تربیت استان تهران ) را دریافت نمود و با هماهنگی مدیر و سایر مسوولین کانون اصلاح و تربیت ، کار پژوهش آغاز و آزمودنی های واجد شرایط انتخاب شدند . پیش تر پژوهشگر با توجه به اهداف و سوالات پژوهش و مشاوره ی اساتید راهنما و مشاور

برچسب ها :

ناموجود