دسته بندی: عمومی
پایان نامه با واژه های کلیدی
کوتاه مدت، یافته های پژوهش، رفتارهای انحرافی، پایگاه اجتماعی

توضیحات کامل تر در طبقه ی تعامل مددجویان با کارکنان داده می شود . ) از دیگر مولفه های تقویت قدرت در این گروه ، گسترش شبکه دوستی است .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” وقتی مددجو جدید میاد ما یه کاری می کنیم فکر کنه ما خیلی وقته اینجاییم ، تا ازمون حساب ببره . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “مددجو جدید که میاد ما نمیگیم به خاطر رابطه اومدیم ، میگیم خفت گیریم بترسه . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “بعضی از این بچه ها که دو ، سه ماهه اینجان همش میخوان بگن ماخیلی قدیمی هستیم که بقیه رو اذیت کنن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” روز اول که آدم میاد خوابگاه خیلی بده ، همه یه جور بدی به آدم نگاه می کنن ، چپ چپ نگاه می کنن که آدم خیلی خجالت می کشه ، احساس غریبی می کنه . “
گسترش شبکه دوستی :
یافته ها حکایت از این دارد که گسترش شبکه دوستی ، از دیگر راه های تقویت قدرت است . مددجویانی که شبکه دوستی گسترده تری دارند در مقابل مددجویان فاقد ، از قدرت بیشتری برخوردارند . مددجویان برای رسیدن به قدرت به گسترش شبکه دوستی می پردازند و همان طور که یافته ها نیز نشان می دهد ، دوستی ها ناپایدار و بی ثبات است . در اینجا به ذکر زیر طبقات این عامل می پردازیم.
جدول ۴ – ۳
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه (د / الف / ک )
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
پول
……………………..
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
ارتکاب بزه های یکسان
…………………….
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
هم محلی
……………………..
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
هم شهری
……………………..
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
همجواری تخت ها
……………………..
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
ظاهر
……………………..
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
برقراری تعامل نزدیک با مددجویان گروه { د/ الف / ط }
……………………..
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
سو استفاده مالی
رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
حمایت از یکدیگر در دعوا و درگیری ها
رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
تاثیر پذیری و یادگیری از یکدیگر ( در زمینه رفتار های انحرافی )
رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه (د / الف / ک )
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
تعامل دسته جمعی برای اذیت و تمسخر سایر مددجویان
رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
گسترش شبکه دوستی با قصد غلبه بر یکدیگر
رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
درد و دل و ابراز همدردی
رفتارهای جامعه پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
گذران اوقات فراغت با بازی و صحبت با یکدیگر
رفتارهای جامعه پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
جدول ۴ – ۳
طبق گفته های شرکت کنندگان ، مددجویان در راستای گسترش شبکه دوستی خود ، بیشتر مایل هستند با مددجویانی که از پایگاه اجتماعی – اقتصادی بهتری برخوردارند ، دوست و هم خرج شوند . همچنین برخی مددجویان شبکه ی دوستی خود را با مددجویان هم بزه خود شروع کرده و ادامه می دهند . هم محلی و هم شهری بودن هم از جمله ملاک های دوست یابی میان مددجویان می باشد . گفتگوی شبانه ی مددجویانی که در تخت های هم جوار یکدیگر می خوابند ، در دوست یابی موثر است . علاوه بر این موارد، مددجویان با ظاهر زیبا و مرتب در مقابل افرادی با ظاهر نازیبا و مندرس ( بیشتر در مورد دختران معتاد ، بی خانمان و برخی دختران شهرستانی و افغان صدق می کند .) نسبت به باقی جدیدورودها در شبکه های دوستی بهتر و زودتر پذیرفته می شوند . طبق یافته های پژوهش معمولا به ندرت اتفاق می افتد که اعضای گروه بلند مدت با افراد گروه کوتاه مدت رابطه دوستانه برقرار کنند . شرط برقراری این رابطه وجود مددجوی هم بزه ( مرتکب قتل ) در میان مددجویان جدیدورود است . بنا به گفته مصاحبه شوندگان در صورتی که این رابطه برقرار شود از حمایت گروه مقابل برخوردار خواهند شد و نسبت به بقیه افراد دارای رابطه قدرت می شوند در این جا ، در شکل گیری رابطه قدرت علاوه بر عامل تعامل با گروه دارای اقامت طولانی ، عامل نوع بزه هم موثر است .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” این د… ( از مددجویان با اقامت کوتاه مدت ) خیلی پرو شده همش واسه اینه که م…. ( از مددجویان با اقامت طولانی مدت ) بهش رو داده . “
مددجو با اقامت طولانی مدت : “من فقط می تونم با هم جرم خودم دوست بشم احساس می کنم با غیر هم جرمم ، نمی تونیم همدیگر رو درک کنیم . “
مددجوی افغان با اقامت کوتاه مدت : “من با اون دختره ( یک مددجوی افغان دیگر ) دوست نمیشم سیس اش۹۷ به من نمی خوره . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “اه اه قیافه اون دختره معتاده حالم بهم میزنه، خوشم نمیاد برم باهاش حرف بزنم قیافش هم خیلی کثیفه . “
پس از ذکر ملاک های دوست یابی ، به توضیح کاربرد رابطه دوستانه می پردازیم . کدهای مستخرج از مصاحبه با شرکت کنندگان ، مشخص می کند که کاربرد رابطه دوستانه به دو دسته ی رفتارهای جامعه پسندانه و رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه قابل تفکیک است .
رفتارهای جامعه پسندانه :
پس از دوستی با یکدیگر با بازی و صحبت با یکدیگر اوقات خود را در کانون سپری می کنند .
رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه :
طبق یافته های بدست آمده از مصاحبه ها ، گاهی اوقات صحبت مددجویان با یکدیگر از حالت درد و دل خارج می گردد و با واگویی رفتارهای انحرافی خود ، ( به ویژه در زمینه روابط جنسی نامشروع ) زمینه یادگیری و تاثیر پذیری از یکدیگر را فراهم می کنند . شکل گیری روابط دوستانه ، باعث گرایش به ارتکاب رفتارهای هم جنس گرایانه میان برخی مددجویان می شود . برخی از مددجویان پس از شکل گیری شبکه دوستی در تعامل دسته جمعی با یکدیگر ، به تمسخر و آزار کلامی سایر مددجویان می پردازند همچنین به هنگام رخ دادن درگیری ، برخی مددجویان با شهادت دروغ به نفع دوست خود و یا ایجاد درگیری بیشتر با مددجوی طرف مقابل ، به حمایت از دوستان خود می پردازند . همچنین وضعیت مالی مددجو ملاک دوست یابی است ، گاهی اوقات از گسترش شبکه دوستی به عنوان روشی برای غلبه بر سایر مددجویان استفاده می شود و افراد پیوند دوستی را به عنوان پوششی برای غلبه و سلطه بر مددجویان عضو شبکه دوستی خود قرار می دهند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “دلم میخواد با یکی دوست بشم که من و به خاطر خودم بخواد ، نه به خاط پول اینجا همه واسه پول با هم دوست میشن ، یا این که دوست میشن که بقیه رو مسخره کنن و دست بندازن و با همدیگه بخندن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” بچه ها با هم دوست میشن که کارهای خودشون و بندازن گردن همدیگه” .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “من ناراحت میشم دوستام آزاد شن ، اینجا هرچی آدم دوستاش بیشتر باشه بهتره . از همدیگه حمایت می کنیم ، تنها نیستیم .”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “وقتی ۲ نفر با هم دعواشون میشه ، دوستاشون می پرن وسط دروغ دروغ یه چیزایی میگن آدم فر می خوره . “
مددجو با اقامت طولانی مدت : “بین همه یه ماچ پسرونه و یه دست مالیدن وجود داره . “
مددجو با اقامت طولانی مدت : “ک… با چند تا از دخترا تو حموم یه کارایی ( برقراری رابطه جنسی ) می کردن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “بعضی از این دخترا موقع حموم ، میرن تو حموم همدیگه ، تازه بعضی هاشون هم لخت لخت از تو حموم جلوی همدیگه میان بیرون . “
۴ – ۲ – ۲ – ۳ : کاربرد قدرت
یافته ها نشان داد در گروه { د / الف / ک } از قدرت برای رفتارهای جامعه پسندانه استفاده نشد و صرفا کاربرد قدرت در این گروه ، ارایه ی رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه بود . در تعامل میان مددجویان کوچکتر و بزرگتر ، بزرگتر ها از کوچکترها تبعیت نمی کنند . مددجویان بزرگتر به مددجویان کوچکتر امرکرده و آن ها را در گروه های دوستی خود نمی پذیرند ، او را مورد تمسخر قرار می دهند و اشتباهاتش را به رخش می کشند . برخی از مددجویان بزرگتر ، مددجویان کوچکتر را مورد آزارکلامی قرار می دهند . مددجویان با اقامت بیشتر در مقابل مددجویان با اقامت کمتر ، در صورتی که بتوانند ، سعی می کنند بر آن ها غلبه کنند { البته بستگی به شخصیت مددجوی جدید هم دارد ، البته اجازه کتک زدن و آزار شدید مددجو به آن ها داده نمی شود . (مشاهده و مصاحبه ) } و یا با ورود آن ها به شبکه دوستی خود، قدرت خود را افزایش داده و بر سایر مددجویان غلبه کنند .مددجویان قدیمی با امر کردن به جدیدورودها برای انجام کارهای شخصی خود سعی دارند برتری خود را به اثبات برسانند . همچنین گاهی مددجویان جدید را با القاب نادرست خطاب می کنند . برخی از مددجویان قدیمی با اقامت کوتاه مدت ، با شنیدن انتقال مددجویان جدیدورود به کانون ابراز خوشحالی می کنند و قبل از برخورد با مددجو با یکدیگر در مورد تمسخر و اذیت مددجوی جدید مشورت می کنند . سایرین ، مددجویان افغان را با استدلال مهاجر بودن و تصاحب کشور ، لایق توهین می دانند . همچنین مشاهده شده است که برخی از مددجویان افغان نیز با آن دسته از هموطنانشان که ظاهر نازیبا و مندرس دارند ، تعامل برقرار نمی کنند . و خود را برتر از آنان می دانند .در تعامل منفی میان مددجویان ایرانی و افغان ، مددجویان ایرانی از خود واژه افغانی به عنوان ناسزا و تحقیر این دسته از مددجویان استفاده می کنند . گاهی اوقات تعامل منفی میان مددجویان تهرانی ، ( ساکن تهران ) و مددجویان شهرستانی رخ می دهد . و به این دلیل مددجویان شهرستانی را ( بیشتر اوقات در درگیری ها ) مسخره می کنند . در صورت ایجاد اختلاف میان مددجویان جدید و قدیمی در گروه { د الف / ک } ، مددجویان قدیمی در تعامل دسته جمعی علیه مددجوی جدیدورود با یکدیگر همکاری می کنند و مددجوی جدیدورود بدون حامی در مقابل گروه قدیمی ها قرار می گیرد .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” روز اول که آدم میاد کانون همه یه جور چپ چپ به آدم نگاه می کنن ، آدم خیلی خجالت می کشه ، اول که تنهاس خیلی بده بعد که کم کم با بقیه دوست بشه ، بهتر می شه .”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” این بچه ها که از ما قدیمی ترن همش میخوان سر آدم سوار شن که مثلا ظرفشو

برچسب ها :

ناموجود