دسته بندی: عمومی
پایان نامه با واژه های کلیدی
کوتاه مدت، تنبیه کننده، دسته بندی، تعاملات روزمره

بر هم زدن نظم خوابگاه ، اقدام به فرار و یا شورش دسته جمعی که در کانون تهران تحت عنوان تخطی از قوانین اصلی مطرح می شود ، منجر به انتقال مددجو به اندرزگاه می گردد . یافته ها نشان داد معمولا مددجویان در ماه های اولیه اقامت خود در کانون بیشتر محیط اندرزگاه را تجربه می کنند .
ب : افراد تنبیه کننده
شرکت کنندگان ابراز داشتند که تنبیه بدنی توسط مراقبان ، افسر های نگهبان و مدیر داخلی کانون اعمال می شود .
ج : ابزار مورد استفاده در تنبیه بدنی
شرکت کنندگانی که تجربه انتقال به محیط اندرزگاه را داشتند در مورد استفاده از ابزارهایی چون : باتون ، شلنگ ، دستبند ، شوکر و گاز اشک آور توسط افراد تنبیه کننده صحبت کردند .
د : اشکال تنبیه بدنی
این افراد در بحثهای گروهی و مصاحبه ها بیان کردند که پس از انتقال به محیط اندرزگاه در اتاقهای بسیار کوچکی قرار می گیرند که دارای تخت دو طبقه خالی از دشک و بالش می باشد . در صورتی که تعداد مددجویان در اندرزگاه زیاد باشد در هر اتاق چند نفر قرار می گیرند و شب هنگام به آن ها بالش و پتو برای خواب داده می شود . در طول روز مددجویان طبق دستور فرد تنبیه کننده بایستی رو به روی درب اتاق بنشینند و یا بایستند و در صورت دراز کشیدن و خوابیدن با ممانعت فرد تنبیه کننده مواجه می شوند . مددجویان در طول روز چند نوبت به حیاط اندرزگاه منتقل شده و مورد تنبیه بدنی واقع می شوند . شرکت کنندگان تجربه تنبیه بدنی در محیط اندرزگاه را در اشکال متفاوتی مطرح کردند . اکثرا برهنه شدن و دویدن در حیاط اندرزگاه را تجربه کرده بودند . این افراد توضیح دادند که در هنگام دویدن بایستی با صدای فرد تنبیه کننده خود را با سینه بر روی زمین پرتاب کنند و نیز در صورت آرام دویدن ، باتوم به سمت کمر آن ها پرتاب می شود . انجام تعداد زیادی حرکت کلاغ پر ، پامرغی و بشین و پاشو از دیگر اشکال تنبیه است . اکثر افرادی که تجربه حضور در اندرزگاه را داشتند با ابزارهایی چون باتوم و شلنگ مورد تنبیه واقع شده بودند . طبق گفته های شرکت کنندگان ، افراد تنبیه کننده برای جلوگیری از باقی ماندن آثار تنبیه بدنی ناشی از ضربات باتوم و شلنگ ، بیشتر کف دست ها و پاها و کمر مددجویان را هدف قرار می دهند . از دیگر اشکال تنبیه بدنی که آثار آن در بدن باقی نمی ماند استفاده از دستبند است . بدین صورت که برای چند ساعت دست و یا پای مددجویان تنبیه شونده با دستبند به یکدیگر ( به حالت قپونی ) و یا به مکانی متصل می گردد . طبق صحبت های شرکت کنندگان از شوکر و گاز اشک آور نیز در تنبیهات بدنی استفاده می شود . شدت هر یک از اشکال تنبیهی مزبور بسته به نوع تخلف مددجو و نیز تعداد سوابق انتقال به اندرزگاه متفاوت است . در صورت انجام جرایم سبک تر مانند خودزنی های خفیف ، تنبیه کمتر و یا صرفا تنبیه غیر فیزیکی مانند نگهداری به مدت چند روز در اتاق های انفرادی اندرزگاه می باشد . اما در صورت ارتکاب تخلفات سنگین تر مانند ، دعواهای گروهی ، شورش ، تخریب محیط ، خالکوبی ، مصرف قرص و …. ، تنبیه بدنی شدیدتری در مورد مددجویان اعمال می گردد .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” با بچه ها کل انداختیم ، گفتیم شیشه بشکونیم ، شیکوندیم ، رفتیم اندرزگاه با باتوم و شیلنگ زدنمون . یه جوری می زنن جا نمی ذاره اما خیلی درد داره . تازه اولش لختمون کردن گفتن بدو آروم بدویی باتوم و پرت می کنن تو کمر آدم . آقای … می گفت با صدای من با سینه خودت و بنداز رو زمین ” .
مددجو با اقامت کوتاه مدت: ” چن سری سر خودزنی رفتم اندرزگاه ، اندرزگاه خیلی بده ، با باتون میزنن تو کمر آدم ، همچین آدم و میزنن صفت آدم و می برن . یه بار هم با دستبند دستامو قپونی بسته بودن ” .
مددجو با اقامت کوتاه مدت: ” سه بار رفتم اندرزگاه یه بار دزدی البته من ندزدیدما رفیقم دزدیه بود درست نبود لو بدم . دو بار هم سر خودزنی رفتم . اول که آدم می برن اندرزگاه ، آدم و لخت می کنن فقط شورت پای آدمه ، می گردن تیغی چیزی باهاش نباشه ، بعد میگن پابرهنه بدو ، باتوم و شیلنگ و شوکر دارن . کف حیاط آدم و می خوابونن با باتوم و شیلنگ میزنن کف پای آدم . شیلنگه نرمه ها نمی دونم چرا وقتی باهاش میزنن ان قدر درد داره . گاز اشک آور هم زدن ، سینم و گلوم و چشام کلی سوخت مریض شدم ” .
مددجو با اقامت طولانی مدت: ” اون اوایل چن بار سر درگیری با بچه ها رفتم اندرزگاه . دفعه آخری که رفتم به خاطر خالکوبی بود . ۹ نفر بودیم داشتیم خالکوبی می کردیم . یکی مون تو دوربین دیدن . اون هم همه رو داد بالا درخت تا ارتفاع نارگیل . این سری تو اندرزگاه کشتنمون ان قدر با باتوم و شلنگ کتک خوردیم که نگو . تو اندرزگاه دیگه آقای … حرف نمی زنه اونجا فقط کتکه . تمام روز باید تو اتاق جلوی در وامیستادیم. بعد هم هر روز چن سری می برن تو حیاط اساسی پذیرایی می کنن” .
مددجو با اقامت کوتاه مدت: ” اعصابم به خاطر این که بابام سند نذاشت برای دفن داییم برم ، خرد بود خودزنی کردم آروم شم ما رو بردن اندرزگاه با باتوم و شلنگ زدن من از خودم دفاع کردم کمتر کتک بخورم ، من و بردن ته حیاط تو چشمم گاز اشک آور زدن من هم همین که دستم و گرفتم جلو چشمم گفتم آخ سوختم ، بعد با باتوم من و زدن به بعضی هام شوکر می زنن ” .
مددجو با اقامت طولانی مدت : ” اینا حرفه ای می زنن جا نمی ذاره . بیشتر کف دستا و پاها ، تو کمر میزنن . تازه وقتی ۲۰ روز تو اندرزگاه بمونی جای کبودی هم باشه همش میره . گاهی هم با دستبند ۲ ساعت اینجوری ( یک دست بالا ، یک دست پایین ) دست آدم و می بندن آدم خشک میشه . “
مراقب : ” دستور رسمی اینه که بچه ها رو نباید زد اما یه دستور غیر رسمی هم است که خود مسوولین میگن بزنین اما یه جوری که ردش نمونه .”
ه : مدت اقامت
طبق قوانین و همچنین گفته های شرکت کنندگان ، حداکثر مدت نگهداری در محیط اندرزگاه ۲۰ روز است . که البته این مدت زمان طبق نظر افراد تنبیه کننده و واکنش مددجو در اندرزگاه مورد تخفیف و یا تمدید قرار می گیرد .
مددجو با اقامت طولانی مدت: “زیاد رفتم اندرزگاه . سر قرص ترامادول بردنم . هر سری هم ۲۰ روز ، ۲۰ روز موندم ، سقفش ۲۰ روزه . یه بار دو تا از بچه ها فرار کردن گرفتنشون . یکی شون و انتقال دادن اون یکی رو بردن اندرزگاه . اونجا عربده کشی کرد بعد ۲۰ روز ، ۲۰ روز دیگه براش زدن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت: “من خودزنی کردم ۱۵ روز برام زدن . ۱۰ روز که موندم آقای … ۵ روزم و بخشید از اندرزگاه اومدم بیرون . “
تنبیه غیر بدنی
با دلالت بر گفته های شرکت کنندگان ، بیشتر به دو صورت نگهداری در اندرزگاه و اعمال نظافت می باشد .
الف : نگهداری در اندرزگاه
در مورد مددجویانی صدق می کند که برای اولین بار به اندرزگاه منتقل شده اند . این افراد فقط برای مدتی در اندرزگاه نگهداری شده و معمولا مورد تنبیه بدنی واقع نمی شوند .
ب : نظافت
به صورت نظافت کالیدور کانون و دستشویی ها می باشد .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “بعضی وقت ها بچه ها با هم دعوا می کنند که نظافت کالیدور و بندازن گردن همدیگه ” .
ب : گفته های شرکت کنندگان حاکی از آن بود که سابقه حضور در اندرزگاه پیامدهای دیگری مانند ممنوعیت تماس تلفنی و ملاقات حضوری با خانواده ، به تاخیر افتادن رسیدگی به پرونده قضایی ، محرومیت از مرخصی و عفو مشروع و همچنین محرومیت از امکانات تفریحی ( اردو ) را به همراه دارد .
۲ مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” وقتی بری اندرزگاه دیگه مرخصی و عفو مشروع و موردی تموم میشه”.
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” چون سابقه اندرزگاه داشتم دیگه من و اردو نبردن ” .
۴ – ۳ – ۱ – ۲ : سایر قسمت های کانون
با رجوع به کد های بدست آمده ، تعامل کارکنان با مددجویان در سایر قسمت های کانون در ۲ زیر گروه کاراکتر و رفتار دسته بندی می شود . زیرگروه کاراکتر به سه زیر گروه ، خوش رفتار ، بد رفتار ، رفتار خنثی ، و زیر گروه رفتار به ۲ زیر گروه اعمال قانون و کمک به نقض قانون دسته بندی می شود . منظور از زیر گروه های خوش رفتار ، بد رفتار و رفتار خنثی ، توضیح نوع تعاملات روزمره و معمول کارکنان با مددجویان است . و منظور از زیر گروه رفتار ، فعالیت های کارکنان می باشد .
۱ : کاراکتر
الف : خوش رفتار
از میان کارکنان کانون های اصلاح و تربیت ، بیشترین تعامل میان مراقبان و مدد جویان است . زیرا مراقبان مسوول نگهداری مددجویان هستند و در شیفت های ۲۴ ساعته ( ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت ) در کانون ها خدمت می کنند . اکثر شرکت کنندگان در تحقیق اتفاق نظر داشتند که مراقبان در نخستین روزهای ورود مددجو به کانون ، رفتاری تند و خشن و پس از گذشت ۱ الی ۲ ماه با توجه به رفتار مددجو ، تغییر رفتار می دهند. اکثر مددجویان نیمی از مراقبان را خوش رفتار و نیمی دیگر را بد رفتار توصیف کردند . منظور شرکت کنندگان از رفتار خوشایند ، رفتار آن دسته از مراقبینی است که با احترام و به دور از توهین و فحاشی با مددجویان ارتباط برقرار می کنند . کارکنان به مددجویان با اقامت طولانی توجه بیشتری می کنند و رفتار بهتری به نسبت مددجویان با اقامت کوتاه مدت دارند . همچنین مددجویان متوجه شده اند که مراقبان با مددجویان مرتکب قتل و نزاع و درگیری رابطه ی بهتری برقرار می کنند و در مقابل مربیان ( کارگاه های فنی حرفه ای ، مربیان تئاتر و سرود ) نیز جز کارکنان خوش رفتار محسوب می شوند و با مددجویان تعامل دوستانه و به دور از بی احترامی و توهین بر قرار می کنند . ( مشاهده و مصاحبه ) برخی مسوولین کانون اعلام داشتند که یادگیری روش های کنترل خشم باعث ارتقا کیفیت تعاملات آن ها با مددجویان گشته است . همه مددجویان شرکت کننده در تحقیق، از رفتار خوشایند و مهربانانه مدیر و معاونین کانون ابراز رضایت کردند . و همچنین برخی از کارکنان با پیگیری های خود به آزادی مددجویان کمک می کنند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” آقای … خیلی خوبه ، اصلا نمی زنه ، آدم و با حرف نرم می کنه . ان قدر خوبه ، مددجو ها رو با احترام صدا می کنه . مثلا میکروفون می گیره دستش میگه ، مددجویان محترم برن باشگاه ، مددجویان محترمی که قرص دارن بیان بگیرن ” .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” آقای … خوبه میاد تو خوابگاه با بچه ها حرف میزنه ، نصیحت می کنه ، خوب حرف میزنه به آدم توهین نمی کنه ، فحش نمی ده ” .
کارمند مسوول سینما : ” کارکنان اینجا دو دسته هستن ، خوش رفتار و بدرفتار . خوش رفتاره اگه هم با مددجو برخوردی کنه بعدا مجددا باهاش صحبت می کنه می گه من میدونم تو بچه بدی نیستی و اگه این کار رو کردی چرا کردی ، من میدونم منظور بدی نداشتی . اما یه عده از همکارهای

برچسب ها :

ناموجود