دسته بندی: عمومی
پایان نامه با واژه های کلیدی
کوتاه مدت، عدم تمکین، وضعیت اقتصادی، فرمانبرداری

های مختلف کانون مانند سینما ، امور فرهنگی و … داده شده و باید در آن قسمت ، فعالیت های خدماتی مسوول مربوطه را انجام دهد . ) ابراز داشتند که این امر باعث پیگیری بیشتر کارکنان و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده قضایی مددجو می شود . همچنین یافته ها نشان داد جلب حمایت و توجه کارکنان به کسب قدرت مددجو در برابر سایر مددجویان فاقد این حمایت می انجامد که البته منجر به تعارض میان مددجویان با یکدیگر هم می شود . یافته ها نشان داد مددجویان با اقامت طولانی بیشتر اقدام به برقراری تعامل نزدیک با کارکنان می کنند .
مددجو با اقامت طولانی مدت : “ما براشون کار می کنیم ، عین یه آبدارچی . اصلا دقیقا آبدارچی . چایی می بریم . جلوشون خم و راست میشیم . هر کاری بگن براشون میکنیم . اون وقت این جوری پرونده ما از زیر پرونده ها میاد روی پرونده ها . وقتی با آدم خوب بشن ، همه دنبال پرونده آدم و میگیرن .”
مددجو با اقامت طولانی مدت: “مثلا وقتی یه عالمه آشغال جلوی دره ، کلیدداری میگه یکی این آشغال ها رو برداره . بعضی از بچه ها میگن کسر لاتی از این کارها بکنیم . اما ما میرم جمع می کنیم . این جوری جلوی کلیدداری خوب به نظر میام . همین جوری خودمون و علاقه مند نشون میدیم به همه کارکنان میگیم چی کار دارین برایتون بکنیم تا تو چشمشون خوب به نظر بیایم . بعد یه مدتی ما میشیم مددجوی تحویلی ، یعنی ما رو تحویل یه قسمتی میدن تا براشون کارکنیم دیگه کارگاه هم نمیریم . عین آچار فرانسه ، عین یه آبدارچی هر کاری بگن میکنیم . بعد دیگه با بقیه مددجو های معمولی فرق داریم . دیگه لازم نیست تو آمار ساکت باشی یا بشینی دیگه نظافت نمی کنی تازه دنبال کار آدم و هم میگیرن .
مددجو با اقامت طولانی مدت :” اول نمی خواستم بعد که اومدم اینجا فهمیدم اگه با کارکنان باشم برام بهتره . الان اگه من با یکی دعوام بشه حتی اگه تقصیر من هم باشه بازم اون و میبرن پایین تو اندرزگاه می زننش و پدرشو در میارن . من همه کار براشون کردم تا باهام خوب شدن “.
۴ – ۳ – ۲ – ۲ : روش های تعامل با مراجع قدرت ( کارکنان خوش رفتار )
مددجویان از احساس علاقه و احترام خالصانه ای که برای کارکنان خوش رفتار قایل می شونددر مصاحبه ها و بحث های گروهی صحبت کردند . همچنین ابراز داشتند که به سبب خوش رفتاری از جانب کارکنان میل به فرمانبرداری ، دردل در مورد مسایل شخصی و ناراحت کننده ی زندگی خود و نیز گوش سپردن به نصایح و اوامر آن ها دارند و دوست ندارند مسبب ناراحتی آن ها شوند .
مددجو با اقامت طولانی مدت: ” آقای … ان قدر آدم خوبیه اصلا آدم دلش نمیاد اذیتش کنه “.
مددجو با اقامت کوتاه مدت: ” مدیر داخلی خیلی خوبه ، رفتم تو دفترش کلی دردل کردم ، خیلی ناراحت بودم اینجام . اونم باهام حرف زد کلی آروم شدم ” .
۴ – ۳ – ۲ – ۳ : روش های تعامل با مراجع قدرت ( کارکنان بد رفتار )
طبق یافته ها مددجویان با ابراز بیزاری از کارکنان بدرفتار ، راه سکوت و تمکین اجبار گونه و محدود کردن روابط و برخورد های خود به حداقل ممکن را به عنوان روش تطابق با این افراد در پیش می گیرند اغلب در واکنش به بدرفتاری کارکنان اعتراض خود را به گوش کارکنان دیگر ( سایر مراقبان ، مدیر داخلی و مدیر و معاونین کانون ) می رسانند و به ندرت اقدام به رویارویی مستقیم با مراقبان می کنند که البته رویارویی مستقیم در مصاحبه با مددجویان با اقامت کوتاه نسبت به مددجویان با اقامت طولانی و در مددجویان سابقه اول نسبت به مددجویان دارای چندین سوپیشینه بیشتر دیده شد . در مورد مددجویان با اقامت طولانی ، عدم تمکین از فرمان مراقب ، به ویژه در صورتی که مدت اقامت مددجو بیش از طول خدمت مراقب مربوطه باشد ، بیشتر از مددجویان با اقامت کوتاه است . همچنین در یک مورد مددجو ابراز کرد که رفتار خشن مراقبان لازم و ضروری است در غیر این صورت ، مددجویان گوش به فرمان مراقب نمی دهند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت: ” منم میتونم بزنم مراقب و بترکونم . اما خود آدم میسوزه . فکر کن یه مراقب و بزنی ۵ ، ۶ تا مراقب میریزنت سرت شل و پلت می کنن . تازه بعدشم میبرن اندرزگاه اونجا حسابی آدم و میزنن . من که اصلا با مراقب ها کاری ندارم به همشون هم احترام میذارم ” .
مددجو با اقامت بلند مدت: ” این جدید ورود ها که میخوان خودشون نشون بدن میرن با مراقب جرو بحث می کنن ” .
۴ – ۳ – ۲ – ۴ : روش تعامل با مراجع قدرت ( رفتار خنثی )
شرکت کنندگان ابراز داشتند ارتباط بیشتر و نسبتا بهتری با مددکاران خود به نسبت روان شناسان و روان پزشکان دارند . در مصاحبه ها و بحث های گروهی مددجویان از تعاملات حرفه ای به ویژه خدمات روان شناسی ابراز نارضایتی کرده و مدعی بودند برای آن ها بی فایده است . همچنین ابراز داشتند که مددکاران و روان شناسان وقت کافی برای شنیدن تمام مشکلات و گفته های مددجویان صرف نمی کنند . همچنین یافته ها نشان می دهد که مددجویان با اقامت کوتاه مدت بیشترین تعامل را با مددکاران و روانشناسان دارند و تعاملات میان مددجویان با اقامت طولانی و نیز مددجویانی که حکم مشخص دریافت کرده اند و مدت محکومیت آن ها تعیین شده است ، با این افراد تقریبا قطع و یا بسیار محدود می گردد. همچنین مددجویان ابراز داشتند معمولا در مورد مشکلات و مسایل زندگی خارج از کانون ( مشکلات مالی ، بیکاری ، خانوادگی و … ) کمتر با مددکاران خود صحبت می کنند ، چون معتقدند مددکاران کانون نمی توانند مشکلات زندگی خارج از کانون آن ها را رفع کنند و کار آن ها رسیدگی به پرونده قضایی مددجو و فعالیت های مرتبط با آزادی او از کانون است .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” من برای این که خرج موادم دربیارم مواد فروشی می کردم اگه کار داشتم که این کارا رو نمی کردم ، آخه کی به من کار میده ، کی خرج زندگیمو میده ، مجبورم خلاف کنم . ” این شرکت کننده در پاسخ به پرسش پژوهشگر مبنی بر این که چرا با مددکار درباره مشکل بیکاری خود صحبت نمی کند ، بیان داشت : ” اون که کاری نمی تونه بکنه ، فقط می تونه از اینجا آزادم کنه ، که چون من سابقه دارم ، باهام خوب نیستن ، کارم راه نمی ندازن . “
۴ – ۳ – ۲- ۵: تطابق با اعمال قانون
مددجویان از اجباری بودن تمام امور در کانون به شدت ناراضی بوده و اعمال قانون و محدودیت اختیار و آزادی خود را به حساب زورگویی کارکنان می گذارند و معمولا هر دو گروه اقامت طولانی و اقامت کوتاه، با حالتی معترض اطاعت می کنند .
۴ – ۳ – ۲ – ۶ : کمک به نقض قانون
شرکت کنندگان بیان کردند که معمولا هزینه تامین سیگار از بیرون کانون ( خانواده مددجو ) به حساب سربازان واریز می شود . یافته ها نشان می دهد ، بیشتر مددجویان با اقامت کوتاه مدت اقدام به تهیه سیگار و قرص ترامادول می کنند .
مقایسه دو گروه { پ / ط / الف } و { پ / ک / الف } از نظر نوع تعاملات مددجویان و کارکنان
شباهت ها :
۱ : در زیر گروه اندرزگاه و کلیه زیرگروه های مربوطه تفاوتی میان دو گروه با اقامت طولانی مدت و اقامت کوتاه مدت مشاهده نشد ، در صورت بروز رفتار های مشمول تنبیه در هر دو گروه ، اقدام یکسانی از جانب کارکنان صورت می گیرد .
۲ : در زیرگروه اعمال قانون ، تفاوت قابل توجهی میان دو گروه با اقامت کوتاه مدت و بلند مدت نیست (جز در موارد خاص ، در مورد کسانی که از قدیمی ترین مددجویان کانون هستند ) . و هر دو گروه بایستی طبق زمان بندی ، برنامه های روزانه کانون را انجام دهند .
۳ : در واکنش به خوش رفتاری کارکنان ، هر دو گروه اقامت کوتاه مدت و اقامت بلند مدت تقریبا احساس و رفتار یکسانی ( طبق توصیف ارایه شده ) داشتند .
۴: در هر دو گروه شکایت از کم توجهی کارکنان نسبت به مسایل و حالات روحی خود وجود داشت .
۵ : در هر دو گروه تمکین و شکایت از بدرفتاری کارکنان به سایرین ، روش غالب واکنش به این گروه از کارکنان بود .
تفاوت ها :
۱ : خوش رفتاری کارکنان نسبت به مددجویان با اقامت بلند مدت بیشتر از مددجویان با اقامت کوتاه مدت است .
۲ : بد رفتاری کارکنان ( در لحن صحبت و رفتار ) در مورد مددجویان با اقامت کوتاه مدت در مقایسه با مددجویان با اقامت طولانی مدت بیشتر است .
۳ : سخت گیری در اجرای قوانین توسط کارکنان نسبت به مددجویان با اقامت کوتاه مدت در مقایسه با مددجویان با اقامت بلند مدت بیشتر است .
۴ : مددجویان با اقامت کوتاه تعامل بیشتری با مددکاران و روان شناسان دارند درحالی که این تعامل در مددجویان با اقامت طولانی مدت بسیار کمرنگ و تقریبا قطع می باشد .
۵ : مددجویان با اقامت طولانی مدت بیشتر اقدام به برقراری تعامل نزدیک با کارکنان می کنند ، بنابراین می توان گفت یکی از انواع قدرت در رابطه قدرت این مددجویان نسبت به سایر مددجویان همین عامل است .
۶ : در گروه طولانی مدت ، در واکنش به اعمال قانون و بدرفتاری مراقب ، امکان عدم تمکین از سوی مددجو بیشتر است .
۷ : امکان رویارویی مستقیم ( اقدام به جرو بحث با مراقب ) در مددجویان با اقامت کوتاه مدت بیشتر رخ می دهد .
نمودار ۴-۳
جدول ۴ – ۶
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( د/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
برقراری تعامل مناسب با مددجو با رعایت احترام و به دور از توهین و فحاشی
خوش رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجویان
استفاده بیشتر از روش تذکر به جای توهین کلامی و تنبیه بدنی برای کنترل مددجویان
خوش رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجویان
برخورد تنبیهی ، با خشونت و اهانت کمتر به مددجویان
خوش رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجویان
بهبود رفتار پرسنل با مددجویان در اثر یادگیری روش های کنترل خشم
خوش رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجویان
برقراری تعامل نامناسب با مددجو توام با توهین و فحاشی
بد رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجویان
برخورد تنبیهی با خشونت و اهانت بیشتر به مددجو
بد رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجویان
جدول ۴ – ۶
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( د/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
تبعیض در رفتار با مددجویان بر اساس نوع جرم ، اصلیت ، مدت اقامت ، وضعیت اقتصادی- اجتماعی مددجو ، برقراری تعامل نزدیک با کارکنان
بد رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجویان
بی توجهی به مسایل مددجویان
بد رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجویان
سخت گیری برخی کارکنان در برخورد با مددجو
بد رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با

برچسب ها :

ناموجود