دسته بندی: عمومی
پایان نامه با واژه های کلیدی 
بیمارستان، حمل و نقل، آموزش پزشکی، ذخیره سازی

یابد، بلافاصله باید کیسه‌های جدیدی در محل سطل پسماند قرار داده شود.همچنین هیچ کیسه محتوی پسماند نباید بدون داشتن برچسب وتعیین نوع محتوای کیسه از محل تولید خارج شود. برچسب باید دارای مشخصاتی از قبیل(تاریخ تولید، نام بخش، نوع پسماند و غیرباشد…زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ,۱۳۸۶).

جدول ۱-۲ : کد گذاری رنگی پیشنهاد شده برای مواد زائد مراکز بهداشتی و درمانی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی,۱۳۸۶ )
ردیف
نوع پسماند
نوع ظرف
رنگ ظرف
برچسب
۱
عفونی
کیسه پلاستیکی مقاوم
زرد
عفونی
۲
تیز و برنده
استاندارد Safety Box
زرد با درب قرمز
تیز و برنده
۳
شیمیایی و دارویی
کیسه پلاستیکی مقاوم
سفید یا قهوه ای
شیمیایی دارویی
۴
پسماند عادی
کیسه پلاستیکی مقاوم
سیاه
عادی
۵
مواد زائد رادیواکتیو

جعبه های سربی بر چسبدار با نشانه رادیواکتیو
رادیواکتیو

شکل ۱-۴ : علامت های مورد استفاده جهت برچسب گذاری

(الف) پسماندعفونی (ب) پسماند رادیداکتیو (ج) پسماند سیتوتوکسیک (کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست،۱۳۸۶)
لذا مدیریت پسماند های خطرناک بخش جدایی ناپذیر بهداشت بیمارستان وکنترل عفونت است که در صورت عدم رسیدگی مناسب می تواند از طریق تماس مستقیم به وسیله ناقلین یا از راه هوا به دیگران منتقل شود، لذا لازم است تمام فعالیتهایی که در زمینه جمع آوری، انتقال و دفع پسماند انجام میشود مطابق با در نظر گرفتن آیین نامه های وزارت بهداشت و شهرداری شهرستان و توسط شرکتهای طرف قرارداد مورد تأیید صورت گیرد(Moazzam, 2000) .

۱-۸-۲ نگهداری موقت پسماند های بیمارستانی
جایگاه ذخیره سازی موقت پسماند مکانی مناسب جهت نگهداری پسماند ها در داخل بیمارستان در فضایی جداگانه متناسب با مقدار و تناوب جمع آوری آن ها باید تعیین گردد، همچنین محل ذخیره ونگهداری موقت باید باتوجه به مقدار پسماند جمع‌آوری شده، دوره زمانی جمع‌آوری، اندازه ساختمان و اتاق‌ها طراحی شود(Williams, 2005). محل ذخیره سازی به سه قسمت مجزا، محل ذخیره زائدات عفونی، محل ذخیره زائدات تیز و برنده و محل ذخیره زائدات دارویی و شیمیایی خطرناک تقسیم شوند. شایان ذکر است که پسماند‌های سیتوتوکسیک باید جدا از سایر پسماند‌های بیمارستانی و در یک محل ایمن و مطمئن ذخیره شوند و پسماند‌های رادیواکتیو نیز در ظروف دارای پوشش سربی نگهداری شده و جزییات مربوط به آنها روی ظروف برچسب زده شوند. در مواردی که درمحل موقت نگهداری، سردخانه وجود داشته باشد، مدت انباشتن پسماندها(یعنی فاصله بین تولید و تصفیه یا دفع نهایی آن) درمنا طق معتدل ۷۲ ساعت در زمستان و ۴۸ ساعت در تابستان، درمناطق گرم ۴۸ ساعت در زمستان و ۲۴ ساعت در تابستان نباید بیشتر شود(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ,۱۳۸۶ ).
لازم به ذکر است محل نگهداری موقت پسماند باید شرایط زیر را دارا باشد:
( دارای کف نشت نا پذیر ومحکم دارای امکانات تخلیه وزهکشی خوب باشد ونظافت وگندزدایی آن به آسانی و بصورت مستمر انجام گردد همچنین سیستم آب گرم و سرد برای تمیز کردن محل داشته باشد و به‌ آسانی در دسترس کارکنان شاغل در کارهای مربوط به پسماند ها بوده وارتباط مناسب با ب خش ها داشته باشد .
(امکان قفل کردن ورودی آن به منظور جلوگیری از دستیابی اشخاص غیر مجاز فراهم باشد و وسیله نقلیه گرد آوری پسماندها به راحتی به محل ذخیره دسترسی داشته باشد .
( در مقابل تابش آفتاب دسترسی جانوران، حشرات و پرندگان حفاظت داشته باشد و حداقل دارای تهویه باشد.
( نباید درجایی نزدیک به انبار مواد غذائی تازه یا محل آشپزخانه باشد.
( تجهیزات تمیز کاری ، لباس حفاظتی ، کیسه پسماند وظروف گرد آوری پسماند فراهم شود و نزدیک به منطقه ذخیره که با دسترسی آسان موجود باشد.
( جهت نگهداری انواع پسماند بیمارستانی قسمت بندی وعلامت گذاری شود.
( تحت نظارت بهداشتی وایمنی کافی قرار داشته باشد.
( محل مورد نظر باید محصور، مسقف وبه وسیله علامت یا تابلوی مخصوص هشدار دهنده مشخص شده باشد(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ,۱۳۸۶).

۱-۸-۳ بازیافت و دفع پسماند های بیمارستانی
در ایران با توجه به کیفیت پسماند های شهری که بهره وری بازیافت و کودسازی در آنها زیاد است و نیز با عنایت به وجود زمین های بایر و فراوانی که در اطراف شهرها تناسب خاصی برای دفن بهداشتی پسماند دارند، سرمایه گذاری در جهت احداث کارخانه های زباله سوز، توصیه نمی شود اما از آنجا که آلودگی بیولوژیکی و عفونی پسماند های بیمارستانی معمولاً بیش از انواع دیگر پسماند است کارشناسان بهترین روش را برای دفع پسماند های مراکز درمانی را سوزاندن در کوره های پسماند سوز ،توصیه کرده اند. محاسن و معایب سوزاندن پسماند با دستگاههای زباله سوز به شرح زیر خلاصه می شود(عمرانی،۱۳۷۷) :
* محاسن :
( این روش موثرترین روش دفع پسماند است که در مقایسه با سایر روش های دفع به زمین کمتری نیاز دارد.
( خاکستر باقیمانده به علت عاری بودن از مواد آلی و باکتری ها از نظر بهداشتی مخاطره آمیز نبوده و قابل دفن است.
(آب و هوا و تغییرات جوی تقریباً تاثیر مهمی دراین روش ندارد.
( سوزاندن پسماند در دستگاههای زباله سوز منافع جنبی نظیر استفاده از حرارت ایجاد شده برای گرم کردن بویلرها و در نتیجه تولید انرژی بهره دارد .
* معایب:
* این روش در مقایسه با سایر روش ها به سرمایه گذاری و هزینه اولیه بیشتری نیاز دارد.
* این روش ایجاد بو،دود وآلودگی هوا می نماید که عموماً مورد اعتراض مردم است.
* به پرسنل کارآزموده و افراد مجرب برای بهره برداری و نگهداری از دستگاه های زباله سوز نیاز است.
* هزینه نگهداری و تعمیرات در این روش بیش از سایر روش های پسماند است.
* این روش برای دفع مواد زاید خطرناک نظیر مواد رادیواکتیو و مواد قابل انفجار روش مناسبی نیست.
قابل ذکر است که در حال حاضر بازیافت از پسماند های بیمارستانی و مراکز بهداشتی به علت اختلاط آلودگی با مواد قابل بازیافت ممنوع می باشد.

جدول ۱-۳ : روش های دفع انواع پسماندهای بیمارستانی(.(WHO, 1999
پسماندهای رادیو اکتیو

پسماندهای شیمیایی

پسماندهای ژنوتوکسیک
پسماندهای دارویی
وسایل آلوده نوک تیز و برنده
پسماندهای
تشریحی
پسماندهای عفونی
فناوری
×
×
×
×
*
×
*
(اتو کلاو)
×
×
×
×
×
×
*
ماکروویو
در مقادیر کم
×
×
×
*
*
*
زباله سوز تک اتاقه
×
×
×
×
*
*
*
زباله سوز دو اتاقه
در مقادیر کم
در مقادیر کم
×
در مقادیر کم
*
*
*
زباله سوز پیرولیتیک
×

در مقادیر کم
در مقادیر کم
*
*
×
×
محفظه سازی
×
×
*
*
×
×
×
خنثی سازی
×
×
×
در مقادیر کم
×
×
*
دفن بهداشتی
در مقادیر کم
×
×
در مقادیر کم
×
×

×
تخلیه فاضلاب شهری

۱-۸-۴ حمل و نقل پسماند ها در داخل و خارج از سایت درمانی
حمل و نقل پسماند در داخل بیمارستان توسط ظروف چرخ‌دار یا کانتینرهایی که برای هیچ کار دیگری استفاده نمی‌شوند، در محدوده بیمارستان استفاده می شوند. این وسایل باید به آسانی بارگیری و تخلیه شوند و لبه‌های تیز و برنده نداشته باشند تا هنگام بارگیری و تخلیه باعث پاره شدن کیسه‌ها نشده و به آسانی قابل تمیز کردن بوده و روزانه گندزدایی شوند(WHO, 2001).
شایان ذکراست در کالیفرنیا،مواد زائد بیمارستانی به سه طریق جمع‌آوری‌ می‌شوند:
۱- استفاده از چرخ‌های دستی: این روش حمل از نوع افقی‌ است. اگر کیسه‌ها پاره شده و یا ظروف سوراخ شوند، احتمال‌ تماس بیماران، کارکنان و یا عیادت‌کنندگان با عوامل عفونی‌ وجود دارد، همچنین استفاده از چرخ‌های اتوماتیک بدون استفاده از پرسنل مناسب ‌تر است.
۲-استفاده از شوت‌های پسماند: در این روش انتقال مواد به صورت ثقلی‌ می باشد و حمل و نقل در مسیر خاصی انجام می‌شود و امکان آلودگی راهروها و سالن‌ها وجود ندارد. از معایب‌ این روش، امکان باز شدن کیسه ‌ها و یا گیر کردن در مسیر و شکسته شدن ظروف است.
۳- استفاده از لوله‌های پنوماتیک: این روش برای حمل و نقل‌ مواد زائد پزشکی در مراکز پزشکی بزرگ بسیار مناسب است که از جریان هوا استفاده می‌شود. طول مدت انتقال مواد کوتاه است و این روش در کالیفرنیا کاربرد وسیعی دارد(Cheremisinoff and shah, 1990).
این درحالی است که در ایران طبق بررسی های به عمل آمده تقریبا ۵۷% از ترولی چرخ دار۱۶ و ۴۷% از ترولی وبین۱۷ استفاده می کنند(عراقی زاده ،۱۳۸۲).

شکل۱-۵: درصد استفاده ازانواع ترولی در ایران

لازم به ذکر است برای حمل و نقل پسماند بیمارستانی در خارج از بیمارستان پسماند‌ها ابتدا در پوشش مناسب قرار می گیرند که قابل سوراخ شدن نبوده و در برابر مواد شیمیایی، ارتعاش و تغییر درجه حرارت و رطوبت یا تغییر فشارمقاوم باشند و براساس مقررات ملی برچسب زده شده و توسط ماشین آلات مناسبی که به همین منظور طراحی شده حمل می شوند. مسیرهای حمل پسماند بیمارستانی باید کوتاه‌ترین و ایمن‌ترین مسیرهای ممکن باشند و درصورت نیاز ایستگاه‌های انتقال مناسب و منطبق با اسلوب مهندسی و بهداشتی برای حمل مواد در مسیر طراحی شوند(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ,۱۳۸۶ ).
بر اساس بررسی های انجام شده علیرغم تفکیک پسماند ها توسط بیمارستان، حمل آن در یک خودرو و به صورت مخلوط انجام میگیرد که این روش از نامناسبترین روشها جهت حمل پسماند به خارج از بیمارستان میباشد. اصولاً برای حمل و نقل باید ماشینهای خاصی در نظر گرفته شوند و استفاده از ماشینهای روباز برای حمل مخاطرات جدی برای بهداشت عمومی و محیط زیست به همراه دارد. ماشینهای زبالهکش باید طوریطراحیشوند که از نشت شیرابه زباله و ریختن آن در مسیر حرکت جلوگیری کنند(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ,۱۳۸۶ ). لذا یکی از مهمترین مراحل در مدیریت سیستماتیک زائدات مراکز بهداشتی و درمانی، تنظیم اجرای یک برنامه ثابت و مستمر برای برداشت مخازن و جمع آوری زائدات تولیدی در داخل و حمل آن به خارج می باشد .(WHO, 2001)

۱-۸-۵ نگهداری سوابق مدیریتی پسماند
سوابق مدیریتی پسماند نشان دهنده سندی است که برای تصمیم گیری آگاهانه در مدیریت پسماند برای برنامه های آتی می باشد که با الزامات زیست محیطی و سلامت عمومی منطبق است. بر این اساس، سوابق برخی از اطلاعات مهمی است که برای ارزیابی هزینه های مکر، کمیت و کیفیت پسماند های تولید شده، هزینه های مرتبط با انسان، هزینه های مرتبط با درمان ضایعات و روش

برچسب ها :

ناموجود