بررسی و مقایسه تاثیر ابعاد آنتروپومتریک اندام فوقانی بر قدرت دست برتر والیبالیست‌ها و هندبالیست‌های …

مفهوم ورزش و تربیت بدنی پدیده های زیستی – روانی و اجتماعی است که در چارچوب هنجارهای فرهنگی و اجتماعی عمل می کند. از نقطه نظر فرهنگی حرکت لازمه ورزش است اما برای شناخت کل آن کافی نیست. حرکت و مهارتهای حرکتی پدیده هایی زیستی هستند که در انسان و حیوان مشترک است ولی ورزش یک پدیده فرهنگی است که یکی از وجوه ضرورت مهندسی فرهنگی ورزش و تربیت بدنی در ایران و فصل ممیز انسان از موجودات دیگر است (آقاپور، 1391). به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. فرآیند استعدادیابی رویکردی برای کشف استعداد ورزشی به منظور شرکت در برنامه های تمرینی سازمان یافته و تخصصی و در نهایت هدایت و معرّفی نخبه های ورزشی به سوی باشگاه ها و فدراسیون ها برای ارتقای قابلیت ها و مهارت های تخصصی می باشد. (ابراهیم، 1383)

همه می توانند آواز خواندن، نقاشی کردن و نواختن یک ساز را بیاموزند؛ اما افراد کمی به سطوح بالای مهارت و چیرگی می رسند. بنابراین در ورزش به عنوان یک هنر، کشف افراد با استعداد و انتخاب آنها در سنین پایین و سپس هدایت، کنترل و ارزیابی آنها در رسیدن به بالاترین سطح مهارتی اهمیت زیادی دارد (بلوچی، 1389). قدرت فشردن دست یکی از معیارهای مهم سلامت عمومی است. همچنین به عنوان یکی از قابل اعتمادترین روش ها برای برآورد قدرت عمومی در نظر گرفته می شود و می تواند ارزیابی سریعی از قدرت بالاتنه (اندام فوقانی) ورزشکاران فراهم کند (Hager et al, 2002). بسیاری از رشته ها و زمینه های متنوع ورزشی مانند کشتی، بدمینتون، فوتبال، تنیس، بسکتبال، هندبال و … که دست ها و انگشتان بیشترین درگیری را دارند به سطح پایدار و ثابتی از قدرت فشردن دست برای به حداکثر رساندن کنترل و عملکرد و همچنین کاهش احتمال ناشی از آسیب های مختلف نیازمند هستند.

قدرت فشردن دست و اندازه گیری ابعاد دست، پارامترهای آنتروپومتریکی ضروری برای پرتاب کردن، نگهداشتن و فشردن یک شی هستند. در عین حال تعیین کننده عملکرد در ورزش هایی اند که در آنها دست ها و انگشتان ابزار اصلی هستند. همچنین ارزیابی آن برای مربیان جهت انتخاب بازیکنان جوان، تشخیص آمادگی سطوح رقابت های مختلف و انجام ورزش های مختلف ضروری است بالا بردن توانایی و قابلیت های افراد به ویژه در زمینه عملکرد دست، از وظایف مهم مربی به شمار می رود. از آنجایی که عملکرد دست و کیفیت اعمال آن بستگی زیادی به قدرت دست دارد از این رو شناخت عوامل موثر بر قدرت آن از اهمیت بسیاری برخوردار است.

با توجه به این که ارزیابی قدرت برای مربیان ضروری است و با استفاده از آن می توانند به بررسی میزان آمادگی و ضعف عضلانی، اندازه گیری اثرات تمرین و کنترل پیشرفت ورزشکاران بپردازند و همچنین از آنجا که ویژگی های آنتروپومتریکی مختلف، ترکیب بدن و قدرت فشردن دست، متغیرهایی اند که در برخی از ورزش ها برای ارزیابی اثرات تمرین و فراهم کردن اطلاعات برای مربیان جهت انتخاب بازیکنان جوان، برای تشخیص آمادگی سطوح رضابت های مختلف و انجام ورزش های مختلف مورد بررسی و آزمایش قرار می گیرند لذا شناخت ویژگی هایی که بر قدرت فشردن دست تاثیرگذار هستند را ـ به ویژه در ورزشکاران ـ پررنگ تر می نماید. (افشارنژاد و همکاران، 1390)

1ـ2 بیان مسئله
استعداد در فرهنگ لغت به معنای توانایی ویژه و طبیعی و ظرفیت دستیابی به موفقیت تعریف شده است. با بهره گیری از این تعریف، استعداد یابی ورزشی را می توان شناسایی پتانسیل های بالقوه ویژگی های انسانی که تحت تأثیر عوامل مختلف ژنتیکی، جسمانی و رفتاری قرار دارد، معرفی کرد. بدیهی است استعداد یابی به معیارهای ویژه ای نیاز دارد. این معیارها از این جهت ضرورت دارند که فرد توانا را از ناتوان متمایز می کند. و آنهایی که مناسب یک رشته ورزشی بوده به این ورزش روی می آورند و افرادی که به معیارهای لازم دست نیابند در جهت دیگر هدایت می شوند. (صادقی، 1391) شاخص های آمادگی حرکتی عبارتند از: سرعت، توان، تعادل، سرعت عمل و عکس العمل و هماهنگی عصبی-عضلانی. شاخصه های آمادگی جسمانی عبارتند از استقامت قلبی تنفسی، قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری و ترکیب بدن.

ویژگی های آنتروپومتریکی، مانند توده بدنی، قد، قد نشسته، فاصله دو دست، ضخامت یا عمق سینه، دور سرو دور سینه از جمله متغیر های مورد نظر در سنجش و اندازه گیری صفات و ویژگی های بدنی هستند. درک روشن از ارتباط بین ویژگی های ساختاری بدن و عملکردها، می تواند هم در شناسایی استعدادهای ورزشی و هم در روند آماده سازی ورزشکاران کمک کننده باشد. (آقا علی نژاد، رجبی، 1391) شناخت ویژگی های آنتروپومتریک و فیزیولوژیک برای هر رشته ورزشی بسیار مهم است و در واقع تعیین کننده قابلیت های عملکردی ورزشکار در رشته مورد نظر می باشد. آگاهی از این خصوصیات برای مقایسه یک ورزشکار با نتایج قبلی خودش و برای مقایسه با دیگر ورزشکاران و همچنین برای شناخت ضعف ها و برطرف کردن آن ها و سرانجام تصمیم گیری برای طراحی صحیح برنامه های تمرینی، ضروری است. (Abdossaleh et al, 2008)

هندبال که ورزشی پرتحرک و در ردیف ورزش های خشن معرفی شده در مدت یکساعت و یا حتی بیشتر بازی می شود و از مجموعه ای از مهارتها و حرکات مثل دویدن- راه رفتن- پریدن – توقف کردن – عقب و جلو رفتن – پرتاب کردن و برخوردهای فیزیکی در دفاع و حمله… تشکیل شده است. (آقاعلی نژاد، 1386).

ورزش والیبال یکی از پر طرفدارترین ورزش های جهان و پر افتخارترین ورزش گروهی ایران است. و پس از فوتبال از نظر تعداد بازیکن و علاقمندان و بینندگان دومین ورزش محبوب جهان به حساب می آید. این رشته ورزشی از ورزش های اینتروال با شدت تناوبی است که از تمرینات پلیومتریک در آن بسیار سود می برند (Mario et al, 2006). و با توجه به اطلاعات کسب شده و موارد مشاهده شده از موفقیت و یا عدم موفقیت برخی از بازیکنان این سئوال در ذهن ایجاد میشود که چرا در شرایط مساوی تمرینی برخی از بازیکنان پیشرفت بسیار خوبی دارند و برخی هیچ موفقیتی کسب نمی کنند؟ و اینکه چه عاملی می تواند در ایجاد این تفاوت مهم باشد؟ برای تشویق و هدایت افراد برای شرکت در تمرینات ورزشی باید به چه مواردی دقت کرد که بتوان پیشگویی صحیحی از موفقیت آنها در آینده داشت؟

1ـ3 ضرورت و اهمیت تحقیق
آگاهی از ویژگی های فیزیولوژیک و آنتروپومتریک ورزشکاران نخبه در یک رشته ورزشی خاص ممکن است به منظور بهینه کردن برنامه های تمرینی، با توجه به نیازمند ی های رشته مورد نظر، مفید باشد. از سوی دیگر کمبود شناخت عمیق و کافی از ورزشکاران نخبه، علاوه بر اینکه امکان تشخیص تفاوت های فردی بین آنها را میسر نمی سازد، همچنین ممکن است منجر به این شود که افرادی با قابلیت ها و ویژگی های فیزیکی نامناسب انتخاب شوند. بنابراین از نظر تئوریک آشنایی با نیازهای فیزیولوژیک و آنتروپومتریک یک ورزشکار نخبه امکان استعداد یابی علمی را میسر می سازد. (Bandyopadhyay, 2007)

اصلی ترین عوامل استعدادیابی عوامل وراثتی و محیطی هستند. آستراند (1990)، در بین عوامل وراثتی ویژگی های آنتروپومتری و فیزیولوژیکی را در شروع ضروری تر می داند. در بین عوامل محیطی رشد مهارت های پایه، تمرین، امکانات و برگزاری مسابقات ورزشی مطرح شده اند. بنابراین معیارهای شناسایی استعدادهای ورزشی به ترتیب ویژگی های آنتروپومتری، فیزیولوژیکی، مهارتی و روانی- اجتمایی هستند. از نظر زمانی در مرحله اول اندازه های آنتروپومتری و سپس ویژگی های فیزیولوژیکی سنجیده می شوند و در هدایت افراد مستعد در مرحله دوم در جریان مسابقات و تیم های محلی مهارت های ورزشی فراگیری و توسعه می یابند. و در مرحله سوم در باشگاه ها و تیم های ملی ویژگی های روانی- اجتمایی تقویت می شوند). اگر چه مطالعات زیادی در مورد ویژگی های فیزیولوژیک و آنتروپومتریک ورزشکاران رشته های ورزشی مختلف وجود دارد. (Bayios et al, 2006)

به هر حال مطالعات کمی در مورد نیمرخ فیزیولوژیک و آنتروپومتریک بازیکنان والیبال و مقایسه آن با بازیکنان هندبال وجود دارد. (Eston et al, 2006)

1ـ4 اهداف تحقیق
اهداف تحقیق به دو بخش:

1-هدف کلی 2- هدف اختصاصی تقسیم می شود.

1ـ4ـ1 هدف کلی
بررسی و مقایسه تاثیر ابعاد آنتروپومتریک اندام فوقانی بر قدرت دست برتر والیبالیست ها و هندبالیست های دختر نوجوان شهرستان دامغان

1ـ4ـ2 اهداف اختصاصی
1 -بررسی تاثیر گستردگی انگشتان بر قدرت دست

2-بررسی تاثیر ابعاد دست بر قدرت دست

3-بررسی تاثیر طول انگشتان بر قدرت دست

4-بررسی تاثیر پارامترهای محیطی بر قدرت دست

هدف کاربردی: در نظر گرفتن ابعاد آنتروپومتریک در کنار سایر عوامل به عنوان عاملی جهت استعداد یابی و مقایسه قدرت دست هندبالیست ها و والیبالیست ها

1ـ5 فرضیه های تحقیق
به دو بخش فرض کلی و فرضیه های اختصاصی تقسیم می شود:

فرض کلی: ابعاد آنتروپومتریک اندام فوقانی بر قدرت دست و الیبالیست ها و هندبالیست های دختر نوجوان شهرستان دامغان تاثیر دارد و قدرت دست والیبالیست ها از هندبالیست های مورد تحقیق حاضر بیشتر است.

1ـ5ـ1 فرضیه های اختصاصی
قطر مچ و محیط ساعد به طور معنی دار بر قدرت دست تاثیر دارد.
گستردگی انگشتان به طور معنی دار بر قدرت دست تاثیر دارد.
طول دست به طور معنی دار بر قدرت دست تاثیر دارد.
طول انگشتان به طور معنی دار بر قدرت دست تاثیر دارد.
پارامترهای محیطی انگشتان به طور معنی دار بر قدرت دست تاثیر دارد.
اندازه دست هندبالیست ها به طور معنی دار بزرگتر از والیبالیست ها است.
قدرت دست والیبالیست ها به طور معنی دار بزرگتر از هندبالیست ها است.

 

    1. قدرت دست والیبالیست ها به طور معنی دار بزرگتر از هندبالیست ها است.