دسته بندی: عمومی
پایان نامه رایگان با موضوع 
انعطاف پذیری، استان گلستان، بهبود عملکرد، آذربایجان شرقی

۴-۱-۲- درصد تولید تخم مرغ ۴۹
۴-۱-۳- میانگین وزن تخم مرغ ۵۰
۴-۱-۴- میانگین وزن توده تخم مرغ ۵۰
۴-۱-۵- ضریب تبدیل غذایی ۵۱
۴-۱-۶- افزایش وزن ۵۲
۴-۲- صفات کیفی تخم مرغ ۵۲
۴-۲-۱- رنگ زرده ۵۲
۴-۲-۲- ارتفاع سفیده ۵۳
۴-۲-۳- واحد هاو ۵۳
۴-۲-۴- استحکام پوسته ۵۴
۴-۲-۵- ضخامت پوسته ۵۴
۴-۲-۶- کلسترول تخم مرغ ۵۴
۴-۳- فراسنجه های خونی ۵۵
نتیجه گیری کلی ۵۷
پیشنهادات ۵۷
جداول ۵۸
فهرست منابع ۶۱

فهرست جداول
جدول ۲-۱- طبقه بندی تغذیه‌ای آسید‌های آمینه ۷
جدول ۲- ۲- ترکیب شیمیای قسمت های مختلف دانه گوار ۱۸
جدول ۲- ۳- ترکیبات و ارزش غذایی کنجاله گوار و دانه گوار ۲۳
جدول ۲- ۴- ارزش غذایی پروتئین بعضی از منابع پروتئینی ۲۴
جدول ۲- ۵- مقادیر انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت برای فرآورده‌های فرعی گوار ۲۵
جدول ۲- ۶- فعالیت آنتی‌تریپسین درنمونه‌های گوار و سویا ۲۶
جدول ۲- ۷- توان پایه (ارزش ماتریکسی) هر کیلوگرم همی سل جهت تنظیم جیرهای غذایی با حداقل قیمت ۳۵
جدول ۳- ۱- اقلام خوراکی و ترکیبات شمیایی جیره‌های آزمایشی ۴۲
جدول ۳- ۲- ترکیب شیمیایی کنجاله گوارتعیین شده در آزمایشگاه ۴۳
جدول ۳- ۳- مقادیر آنزیم‌های موجود در مولتی آنزیم همی سل ۴۳
جدول ۴- ۱- مقایسه میانگین سطوح اثرات اصلی و اثرات متقابل کنجاله گوار و مکمل آنزیمی بر صفات عملکردی مرغ های تخمگذار ۵۸
جدول ۴- ۲- مقایسه میانگین سطوح اثرات اصلی و اثرات متقابل کنجاله گوار و مکمل آنزیمی برخصوصیات کیفی تخم مرغ ۵۹
جدول ۴- ۳- مقایسه میانگین سطوح اثرات اصلی و اثرات متقابل کنجاله گوار و مکمل آنزیمی بر فراسنجه‌های خونی در پایان آزمایش ۶۰

فهرست شکل ها
شکل ۲- ۱- اجزاء پروتئین تخم مرغ ۱۳
شکل ۲- ۲- بخش ‌های مختلف تخم‌مرغ ۱۴
شکل ۲- ۳- تخمدان و اویداکت ۱۶
شکل ۲- ۴- میزان تولید دانه گوار در جهان ۱۹
شکل ۲- ۵- ساختار شیمیای صمغ گوار ۲۰
شکل ۲- ۶- فرآوری دانه گوار به منظور تولید صمغ و فرآورده های حاصله ۲۱
شکل ۲- ۷- ساختار شیمیایی ساپونین ۲۷
شکل ۲- ۸- نحوه هیدرولیز گالاکتومانان توسط آنزیم همی سل ۳۳
شکل ۲- ۹- نمای کلی از نحوه عمل آنزیم همی سل بر بهبود عملکرد مرغ های تخمگذار ۳۴
شکل ۳- ۱- سالن و واحدهای آزمایشی (قفس‌ها) ۴۰

فصل اول

صنعت دام و طیور با به کار بردن اصول علمی به دنبال تامین نیاز پروتئینی جامعه بشری می باشد و روند افزایشی جمعیت جهان بر اهمیت نقش این صنعت می افزاید. امروزه پرورش طیور به عنوان یکی از بزرگترین منابع تأمین پروتئین حیوانی در جهان مطرح می باشد. پرورش طیور کارآمد ترین راه تبدیل محصولات فرعی و ضایعات کشاورزی به گوشت و تخم مرغ برای انسان می باشند بنابراین افزایش تولیدات آنها یکی از مهم ترین و عملی ترین راههای تأمین پروتئین حیوانی می باشد. صنعت طیور صنعتی کارا می باشد به طوری که قادر است غذای قابل مصرف بیشتری را با هزینه کمتر برای جمعیت رو به ازدیاد کشور ما فراهم سازد. در میان مواد مختلف غذایی آنچه بیش از هر ماده دیگری مورد احتیاج روزانه انسان می باشد، پروتئین و بخصوص نوع حیوانی آن می باشد (۵و۹‌). در صنعت پرورش طیورگله های مرغ تخمگذار یکی از موثرترین مکانیسم های تبدیل خوراک به بهترین منبع پروتئینی بوده، تخم مرغ منبع بسیار غنی پروتئین است؛ ارزش بیولوژیک پروتئین تخم مرغ بسیار بالاست و نسبت به سایر منابع پروتئینی نظیر لبنیات، گوشت ها و حبوبات غنی تر است؛ پروتئین تخم مرغ دارای تمامی اسید آمینه های ضروری برای سلامتی بدن می باشد (۲۴). تنوع اهداف تولیدی سبب پیچیده شدن برنامهای تغذیه ای شده است، بنابراین درآینده هدف اصلی در زمینه تغذیه طیور باید توسعه برنامه های تغذیه ای باشد. توسعه برنامه های تغذیه ای این امکان را برای صنعت طیور فراهم می کند که به اهداف مورد نظر خود یعنی افزایش تولید، بهبود راندمان و تخصصی تر شدن، دست یابند (۲۱).
سال هاست که تلاش محققین بر این اصل استوار است تا با یافتن راه کارهای علمی، بدون کاهش عملکرد و راندمان تولید، هزینههای خوراک مصرفی را کاهش دهند تا با هر چه اقتصادیتر نمودن این صنعت موجب توسعه و پیشرفت آن گردند. معمولاً این تلاش ها در دو راستا انجام می گیرد:
۱- جستجو و یافتن عواملی که در صورت رعایت و به کارگیری آنها در راندمان استفاده از مواد خوراکی بهبود حاصل میگردد که از جمله آنها میتوان به استفاده از مکملهای آنزیمی مناسب، برای تجزیه و هضم بخشهایی از مواد خوراکی که به سبب عدم وجود آنزیمهای لازم برای تجزیه آنها در دستگاه گوارش طیور غیر قابل هضم میباشند، اشاره کرد.
۲- جایگزینی منابع جدید مواد خوراکی با مواد رایج و گران قیمت جیرهها.
استفاده از خوراک ارزان اما با کیفیت، بهخصوص در کشورهایی که با کمبود مواد خوراکی برای دام مواجهاند، نکته‌ای مهمی محسوب میشود. در این کشورها توجه به مواد خوراکی در دسترس، اصلاح ژنتیکی و فرآوری برای بهبود کیفیت و همچنین استفاده از ضایعات و فرآورده های فرعی میتواند موثر باشد.
در تمامی فرایندهای کشاورزی و صنایع مربوطه علاوه بر تولید محصولات اصلی، محصولات جانبی نیز تولید می شود که حجم وسیعی را شامل می گردد و به علت این که محدوده وسیعی برای بکارگیری این محصولات وجود دارد، بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، ارزشی بالاتری را برای آنها در نظر می گیرند، به‌گونه‌‌‌ای که در بعضی از موارد از محصول اصلی نیز بسیار با ارزشتر می‌ باشد.
امروزه علم تغذیه طیور دائماً در حال پیشرفت می باشد و نسبت به سالهای قبل که موادی همچون ذرت، سویا و پودر ماهی تنها اجزای تشکیل دهنده خوراک بودند تغییرات بسیاری نموده است. در سالهای اخیر مواد جدیدی وارد عرصه تغذیه طیور گردیده است، در چنین شرایطی تولید کنندگان خوراک باید نسبت به ارزیابی مواد خوراکی دیدگاه جهانی تری داشته باشند. بنابراین متخصصین تغذیه باید اطلاعات کافی راجع به مواد خوراکی جدید داشته باشند، زیرا کوتاهی در این مورد، سبب بروز مشکلاتی در برنامه تغذیه ای طیور می شود (۲۴).
با توجه به این که پروتئین به عنوان بخش قابل اهمیت جیره غذایی طیور و همچنین به عنوان گران ترین بخش جیره نقش اساسی در میزان و هزینه های تمام شده تولید دارد درنتیجه کاهش قیمت پروتئین جیره در طیور از جمله موضوعاتی است که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد (۱۵). در بین منابع پروتئینی مورد استفاده در جیره های غذای طیور کنجاله های روغنی دارای اهمیت بسزای می باشند. که مهمترین منبع آن در حال حاضر در کشور ما کنجاله سویا می باشد.
کنجاله‌‌‌ای سویا عمده ترین منبع مکمل پروتئینی می باشد که به علت توازن بهتر اسید های آمینه در جیره دام ها استفاده می شود. مهم‌ترین مناطق کشت سویا در کشور استان‌های مازندران، گلستان، لرستان، آذربایجان شرقی و دشت مغان است، همچنین آمریکا بزرگ‌ترین صادرکننده سویا در دنیاست و همراه با چین و برزیل بیش از ۹۰ درصد نیاز جهان را تأمین می‌کنند. تمرکز کشت سویا در استان‌های مازندران و گلستان باعث می‌شود تا منحنی تولید کشور وابستگی زیادی به میزان تولید در استان‌های یادشده داشته باشد. در سال های اخیر کاهش تولید در استان گلستان و تا حدودی در مازندران باعث افت تولید کلی کشور شده است. قیمت سویا در منطقه و جهان در مجموع تحت تأثیر تقاضا برای روغن و کنجاله است، میانگین تولید کنجاله در حدود ۷۹ درصد کل تولید دانه سویا می باشد (۲۵). مطالعات سازمان خواروبار جهانی (FAO) در کشور‌های در حال توسعه نشان می‌دهد میزان دسترسی به کنجاله ی سویا به عنوان مکمل پروتئینی جیره دامها، به دو علت در حد پایینی قرا دارد: اولاً در اغلب کشور های در حال توسعه، میزان قابل توجهی از دانه سویا به عنوان غذای انسان مورد استفاده قرار می گیرد؛ به علت اینکه پروتئین های حیوانی گران است و اغلب کمتر از مقدار مورد نیاز در دسترس قرار دارد، ثانیاً در یکی دو دهه اخیر تولید کنجاله سویا ثابت یا کاهش یافته و دلیل آن فشاری است که بر زمین های قابل کشت وارد می شود (۶۲). اثر تخریب کنندگی صنعت، همراه با سرمایه گذاری ناکافی در زیر ساخت‌های کشاورزی و شبکه‌های آبیاری عامل اصلی کاهش رشد تولید می‌باشد (۴). با توجه به روند رو به رشد صنعت پرورش طیور برای تامین پروتئین حیوانی، تقاضا برای کنجاله سویا چندین برابر افزایش پیدا کرده است، در نتیجه قیمت کنجاله ی سویا در بازار جهانی به میزان زیادی افزایش یافته است؛ بنابرین ارزیابی مداوم منابع جدید و گوناگون پروتئینی بخش عمده ای از تحقیقات انجام شده در زمینه تغذیه کاربردی طیور را به خود اختصاص می دهد.
کنجاله گوار یکی از این منابع مهم پروتئینی در جیره طیور است که دارای ارزش تغذیه ای زیادی می باشد و در کشور ایران به عنوان یک ماده خوراکی جدید در تغذیه طیور به شمار می رود، در حالی که حدود ۴۰-۳۰ سال است که در کشور های هند، آمریکا و پاکستان مورد استفاده قرار گرفته است. ماده اصلی استحالی از دانه گوار پودر گوارگام دانه میباشد که علت اصلی کاشت گیاه است و کنجاله گوار محصول فرعی در پروسه تولید گوار گام میباشد (۴۷). پروتئین کنجاله گوار بین۳۳ تا ۴۵درصد بوده و به خاطر محدود بودن کشت سویا در ایران، این ماده می تواند جایگزین بخشی از کنجاله سویا در جیره باشد. براساس تحقیقات قبلی و با توجه به مواد ضد تغذیه ای موجود در کنجاله گوار ارزیابی آن برای تعیین محدودیت های حداقل و حداکثر استفاده از این محصول در جیره مرغان تخمگذار بسیار مهم می باشد.

در طی ۱۰تا ۱۵ سال گذشته تمایل چشمگیری به استفاده از آنزیم ها ی برون زادی۱ درجیره وجود داشته است. هدف از افزودن آنزیم به جیره افزایش و تقویت مقادیر پائین آنزیم های درون زادی۲ و یا افزودن یک سیستم آنزیمی جدید است که بطور طبیعی توسط پرنده تولید نمی شود (۳). استفاده از آنزیمها به دلیل استفاده اقتصادی از غلاتی غیر از ذرت و سویا در تغذیه طیور و همچنین به دلیل شناخت بهتر مکانیسم عمل آنزیمهای مختلف مورد توجه قرارگرفته است. در شرایط کنونی استفاده از آنزیم تنها به صرف اینکه اجازه می دهد مواد خوراکی ارزانتری در جیره استفاده شود مورد نظر می باشد.
بلکه مهمترین امتیاز استفاده از آنزیم انعطاف پذیری در انتخاب مواد اولیه می باشد. به عنوان مثال پروفیل اسیدهای چرب ضروری و یا نسبت پروتئین، می تواند در

برچسب ها :

ناموجود