صنعت توریسم در چهار گروه اصلی

صنعت توریسم را می توان در چهار گروه اصلی طبقه بندی نمود : منابع طبیعی: این گروه شامل منابع طبیعی است که به صورتهای متفاوت در هر منطقه ای وجود دارد و برای جلب نظر جهانگردان از آنها بهره برداری می شود. ترکیب متنوعی از منابع را می توان به منظور ایجاد محیط  جذابی برای […]

 جـرایم ثـبتی در حکم جعل -قانون جامع کاداستر

از تطبیق ارکان این جرم با قانون جامع کاداستر می‌توان چنین نتیجه گرفت که با اجرای کامل قانون مذکور اصولا امکان صدور سند معارض منتفی می‌گردد. لذا پس از اجرای این طرح دیگر سند معارضی صادر نخواهد شد تا کسی بتواند بواسطه آن چنین جرمی را مرتکب شود لکن چنانچه سند معارضی از قبل صادر […]

تولید سبز -لجستیک سبز – لجستیک معکوس

تولید سبزتولید مشتمل بر ورود مواد اولیه و تبدیل آنها به محصولات نهایی از طریق فعالیت های مونتاژ، ساخت و بسته بندی است. از موضوعات مهم در زنجیره تامین، مدیریت موجودی می باشد که لحاظ کردن هزینه های محیط زیست و هزینه های بالقوه اجتماعی در این زمینه ضروری می باشد. به عنوان مثال تکنیک […]

رتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه کارفرما ،مشاور و پیمانکار در ایران

  رتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه پیمانکاران رتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه مشاوران رتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه کارفرما پرداخت صورت وضعیت ها،تعدیل ها و… ضعف مدیریت کارگاه ضعف مدیریت کارگاه عدم شناخت مناسب از منطقه پروژه عدم کفایت تجربه پیمانکار پرداخت صورت وضعیت ها، تعدیل ها و.. برآورد ناکافی هزینه اجرای […]

برگزاری دوره های آموزشی BIMدر بخش مهندسی عمران و محیط زیست در WPI برای دانشجویان

در طول پنج سال گذشته مقدمه­ای از BIM در برنامه­های درسی رشته ­های معماری و عمران به خصوص در رشته­های مدیریتی گنجانده شده و یک رویکرد تدریجی اما مداوم را ایجاد نموده است [۳۲]. اولین مطالعات در زمینه BIM با کمک هزینه­ای از شرکت WPI شروع شد. برنامه مورد نظر حاوی طرح معرفی BIM در […]

اقسام عقد – اقسام عقود و معاملات – شرایط اساسی صحت معاملات

مسلماً عقد به اشکال و شیوه های گوناگون تعریف شده است. عبارت ماده۱۸۳ قانون مدنی در تعریف عقد و بررسی منابع نشان می دهد نویسندگان قانون مدنی این ماده را با کمی دخل و تصرف از ماده۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده اند. توجه به این مسأله و نیز سوابق بحث در حقوق فرانسه توجیه […]

تئوری های ارتباط جمعی -وابستگی به رسانه ها (اینترنت و…)

والد هال[۱] از فرّار بودن محتوای ارتباطی صحبت می کند، عاملی که احتمال تحصیل اثرات را کاهش می دهد. او معتقد است که «اثرات دراز مدت بیش از اثرات کوتاه مدت مورد توجه قرار می گیرد» و یا به نوعی اگر از یک پیام به طور طولانی مدت استفاده شود تأثیر آن پیام بیشتر است. […]

بررسی اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری

مادّه‌ ۱۷‌ کنوانسیون‌ ژنو راجـع بـه برات و سفته که بیش از ۲۹ کـشور بـدان ملحق شده‌اند، اصل عدم قابلیت ‌‌استناد‌ به ایرادات را چنین تعریف کرده است: اشخاصی که بـه مـوجب برات علیه‌ آنها‌ طرح‌ دعـوا شـده اسـت، نمی‌توانند در مقابل دارنـده بـرات به روابط خصوصی خـود بـا براتکش یا‌ با دارندگان قبلی برات […]

صلاحیت شخصی و ذاتی دادگاه کیفری استان

صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان صلاحیتی که قانون گذار برای رسیدگی به برخی جرایم از حیث نوع و اهمیت آن برعهده مرجع خاصی قرار داده است و مصادیق آن در تبصره ۲ ماده ۲۴۹ آ.د.ک بیان شده است رأی وحدت رویه ای که در بحث صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان وجود دارد و به شرح […]

جایگزین‌های حبس: جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری

​ به دنبال صدور حکم محکومیت قطعی و تعیین مجازات نوبت به اجرای حکم بنا به علل و شرایطی که مقرر شده طبق قانون ممکن است به تاخیر افتد. تعلیق اجرای مجازات از آورده های مکتب تحققی است که محکوم علیه به موجب آن از اجرای کیفر حبس و شرایط نامناسب آن و ایرادات وارده […]