پایان نامه روانشناسی در مورد : نظریه یادگیری رفتارگرایی واتسون[۱]

واتسون ، پیشرو نظریه ی رفتارگرایی است . وی به نظریه ی بازتابی پاولف علاقه فراوان داشت امّا رفتارگرایی را نه تنها به یک رشته فرایندهای بازتابی ، بلکه به … Read More

پایان نامه روانشناسی با موضوع نظریه ی خبرپردازی یادگیری

یکی دیگر از نظریه های شناختی یادگیری نظریه ی خبرپردازی یا پردازش اطلاعات است . در نظریه های خبرپردازی فرایندهای یادگیری ، یادسپاری و یادآوری در ارتباط با یکدیگر مورد … Read More

پایان نامه روانشناسی در مورد مراحل آموزش به روش بحث گروهی ( تمامی کلاس )

مراحل آموزش به روش بحث گروهی ( تمامی کلاس )   آمادگی و برنامه ریزی در این روش نیز معلم قبل از بحث ، نیازمند برنامه ریزی و طراحی است … Read More

پایان نامه روانشناسی : بررسی علائق به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل

علاقه و تمایل انسان در بسیاری از امور زندگی انسان سایه‌گستر است. افراد دوست ندارند به کارها و اموری بپردازند که علاقه و گرایشی به آنها ندارند، چه در مورد … Read More