بررسی نقش عملکرد پلیس ۱۱۰ در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه ۸ تهران- قسمت ۳۰

سکاران، اوما(۱۳۸۱)، روشهای تحقیق در مدیریت، ترجمه صائبی، محمد شیرازی، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ،چاپ دوم   شولتز،دوآن(۱۳۷۸ ،نظریهد های شخصیت،ترجمه یحیی سید محمدی،تهران:ارسباران:چاپ چهارم   صالحی قدیانی , جمشید و ابراهیمی , ایرج , ” (۱۳۸۰تحلیل آماری پیشرفته”, ، تهران: انتشارات دهستان،چاپ اول   صالحی قدیانی , جمشید

بررسی رابطه رهبری تحول¬آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران مطالعه موردی اداره بیمه ایران استان اردبیل- قسمت ۴۹

۴- همیشه به موقع سرکار می آیم.۵- سعی میکنم محیط کاری ا م را همیشه پاک و تمیز نگه دارم.۶-همیشه کارم را به موقع تمام میکنم.۷-در مورد مسائل جزئی و بسیار پیش پا افتاده، بسیار شکایت می کنم.۸-همیشه به دنبال این هستم که نواقص و کمبود های سازمان را پیدا کنم.۹- اعتراض خود را نسبت

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان- قسمت ۲۶

۵۸- گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۹)۵۹- لطفی زاده،اسدالله، ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران،(تهران: انتشارات مجد، ۱۳۷۹)۶۰ – مدنی قهفرخی، امیر حمزه- آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران، (تهران: نشر میزان، چ اول،۱۳۸۹)۶۱- محقق حلی، شرایع الاسلام،جلد سوم، ( انتشارات موسسه المعارف، سال ۱۴۱۹)۶۲- میشل، لوراسا، مسئولیت

تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت ۲۴

– زین‌الدین‌بن‌علی العاملی (الشهید الثانی)، مسالک‌الافهام، قم – إیران، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۹ هـ. ق، ج ۱۲، ص ۱۶۳٫ ↑   – العلامه الحلی، ارشادالأذهان، الطبعه الاولی، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۰ هـ. ق، ج ۲، ص ۲۲۲٫ ↑   – العلامه الحلی، تحریرالاحکام، همان، ج ۵، ص ۴۲۲٫ ↑   – محقق حلی، همان، ج ۴، ص ۲۴۸٫ ↑   –

بررسی نوع دوستی در روابط اجتماعی و عوامل موثر بر آن- قسمت ۲

بسیاری از اندیشمندان معتقدند انسان، تنها به وسیله خودخواهی تحریک می شود و اساساً به دنبال برآورده ساختن نیازها و امیال خود است(باستون،۱۹۹۱).آگوست کنت نخستین بار مفهوم نوع دوستی را به کاربرد و معتقد بود در هر انسانی دو نیرو یا انگیزه مجزا وجود دارد یکی از آن معطوف به خود در تعقیب منافع خود

بررسی عناصر حماسی در اشعار قاآنی- قسمت ۸۸

ای ترک بعید بوسه آیین است         در شرع رسول و ملت بیضا     ۱۸/۱۷نیز:                   غمگین شود بهرچه تو غمگین شوی رسول شادان شود بهرچه تو شادان شوی خدا   ۱۴/۸۳-۵-۲-۸- شیرخداهرکجا درشعرفارسی شیرخدابه کارمی روداستعاره ازحضرت علی(ع)است این بیت درتوصیف یکی ازویژگی های حضرت

بررسی نوع دوستی در روابط اجتماعی و عوامل موثر بر آن- قسمت ۵

۲-۲-۲- نظریه تبادل تلفیقی بلاو (۱۹۱۸)   پیتر بلاو(۱۹۶۴) گامی جلوتر از آنها برداشت و درصدد بر آمد نظریه ای تبادلی را بپردازند که تلفیقی از رفتارگرایی و واقعیتگرایی اجتماعی باشد هدف بلاو فهم ساختار اجتماعی بر پایه تحلیل فراگردهای اجتماعی حاکم بر روابط میان افراد و گروهها است مساله اصلی این است که چگونه

بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۱۳

از نظر گیبسون[۳۷] (۲۰۰۳) ساختن گرایی یک نظریه و به عبارتی رساتر یک دیدگاه یادگیری است که با تعدادی اصل هدایت می شود. در این دیدگاه، یادگیری به عنوان یک فرایند اجتماعی فعال شناخته می شود که در آن، یادگیرندگان به جای کسب و دریافت اطلاعات، به خلق دانش جدید می پردازند و آموزش به عنوان

تعیین رابطه بین صفات شخصیت و رویکرد یادگیری با سلامت روانی و شادکامی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات مازندران

اشتیاق شغلی معلمان تربیت بدنی می باشد.   برای این منظور مدلی را که از پیشینه نظری و پژوهش‌های قبلی مشتق می‌شود به عنوان مدل درون‌داد (شکل۱-۱) انتخاب و با استفاده از روش تحلیل مسیر[۲۲] مورد بررسی قرار می گیرد. ضمنا علاوه برآزمون مدل در میان جامعه آماری اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل هریک از متغیرها

 صنعت توریسم در چهار گروه اصلی

صنعت توریسم را می توان در چهار گروه اصلی طبقه بندی نمود : منابع طبیعی: این گروه شامل منابع طبیعی است که به صورتهای متفاوت در هر منطقه ای وجود دارد و برای جلب نظر جهانگردان از آنها بهره برداری می شود. ترکیب متنوعی از منابع را می توان به منظور ایجاد محیط  جذابی برای