جـرایم ثـبتی در حکم جعل -قانون جامع کاداستر

از تطبیق ارکان این جرم با قانون جامع کاداستر می‌توان چنین نتیجه گرفت که با اجرای کامل قانون مذکور اصولا امکان صدور سند معارض منتفی می‌گردد. لذا پس از اجرای این طرح دیگر سند معارضی صادر نخواهد شد تا کسی بتواند بواسطه آن چنین جرمی را مرتکب شود لکن چنانچه سند معارضی از قبل صادر

تولید سبز -لجستیک سبز – لجستیک معکوس

تولید سبزتولید مشتمل بر ورود مواد اولیه و تبدیل آنها به محصولات نهایی از طریق فعالیت های مونتاژ، ساخت و بسته بندی است. از موضوعات مهم در زنجیره تامین، مدیریت موجودی می باشد که لحاظ کردن هزینه های محیط زیست و هزینه های بالقوه اجتماعی در این زمینه ضروری می باشد. به عنوان مثال تکنیک

رتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه کارفرما ،مشاور و پیمانکار در ایران

  رتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه پیمانکاران رتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه مشاوران رتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه کارفرما پرداخت صورت وضعیت ها،تعدیل ها و… ضعف مدیریت کارگاه ضعف مدیریت کارگاه عدم شناخت مناسب از منطقه پروژه عدم کفایت تجربه پیمانکار پرداخت صورت وضعیت ها، تعدیل ها و.. برآورد ناکافی هزینه اجرای

برگزاری دوره های آموزشی BIMدر بخش مهندسی عمران و محیط زیست در WPI برای دانشجویان

در طول پنج سال گذشته مقدمه­ای از BIM در برنامه­های درسی رشته ­های معماری و عمران به خصوص در رشته­های مدیریتی گنجانده شده و یک رویکرد تدریجی اما مداوم را ایجاد نموده است [۳۲]. اولین مطالعات در زمینه BIM با کمک هزینه­ای از شرکت WPI شروع شد. برنامه مورد نظر حاوی طرح معرفی BIM در

جایگزین‌های حبس: جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری

​ به دنبال صدور حکم محکومیت قطعی و تعیین مجازات نوبت به اجرای حکم بنا به علل و شرایطی که مقرر شده طبق قانون ممکن است به تاخیر افتد. تعلیق اجرای مجازات از آورده های مکتب تحققی است که محکوم علیه به موجب آن از اجرای کیفر حبس و شرایط نامناسب آن و ایرادات وارده

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت (روابط نامشروع)

اصل صحت و به اصطلاح فقهی اصاله الصحه یکی از قواعد و اصول بسیار مهم فقه است که کاربرد فراوان داشته و به اشکال گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. هر چند کاربرد اصل صحت در امور مدنی بیشتر است و حتی بعضی از حقوقدانان نیز آنرا محدود به امور مدنی می داند(جعفر لنگرودی: ۱۳۸۵،

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری

در بعضی منابع برای اثبات بی اعتباری نکاح معاطاتی، به اصول علمی استناد شده که ذیلاً بیان می شود: الف- «اصل استصحاب»؛ مرحوم نراقی می نویسد: «تجب فِی النِکاح الصیغَه لأصالَه عَدَم تَرتّب آثار الزوجیّه بِدونَها»  در نکاح صیغه لازم می باشد؛ زیرا اصل آن است که بدون صیغه آثار زوجیت مترتب نمی شود. یعنی