پایش تسمه با استفاده از تحلیل صدا و ارتعاش

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55 4-2- طیف ارتعاشی تسمه ها………………………………………………………………………………………………………………………….55 4-3- داده های ارتعاشی………………………………………………………………………………………………………………………………….57 4-4- تجزیه واریانس داده های ارتعاشی…………………………………………………………………………………………………………57 4-5- مقایسه­ی داده های ارتعاشی تسمه ها……………………………………………………………………………………………………59 4-6- طیف صوتی تسمه ها……………………………………………………………………………………………………………………………..60 4-7- داده های صوتی تسمه­ها………………………………………………………………………………………………………………………..61 4-8- تجزیه واریانس داده های صوتی……………………………………………………………………………………………………………62 4-9- مقایسه نمودارهای داده های صوتی تسمه ها………………………………………………………………………………………..64 4-10- تغییرات ارتعاش و صدا در تسمه نو…………………………………………………………………………………………………..65

تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار

دوره ی قاجار یکی از متناقض ترین و شگفت انگیزترین دوره های تاریخی ایران و محل برخورد بحران آفرین عناصر کهنه و نو، وقوع انقلاب های سیاسی و اجتماعی و آغاز تحولات جدی فرهنگی و هنری است. در اثر کوشش روشنفکران نسل های اخیر، تحولات اجتماعی-فرهنگی قرن سیزدهم، در بسیاری از شاخه های هنری به

تعریف و تبیین رویکرد بازبن افکنی با تاکید بر اکنونیت در معماری معاصرایران ، ،نمونه موردی …

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 138 معماری دیپلماتیک… 139 فصل پنجم. 161 طراحی.. 161 طرح و نقشه ها 162   فهرست تصاویر شکل یک -بازتعریف ساختار توده و فضا به صورت کمی                                                                                                                                                         16 شکل دو -گسترش تحلیل در دو راستای                                                                                                                                                                                                       16 شکل سه -گسترش در راستای محور                                                                                                                                                                                         17 شکل چهار-گسترش با تعریف عناصر                                                                                                                                                                                        17

تعیین مهمترین فاکتورهای محیطی و بیولوژیکی تأثیرگذار برفرسایش خندقی درمناطق خشک و نیمه خشک استان …

………………………………………………………………………………………….. 53 5-2- بررسی نقش عوامل فیزیوگرافی در تولید رسوب خندق­ها………………………. 53 5-2-1- شیب زمین ………………………………………………………………………………… 53 5-2-2- مساحت حوزه…………………………………………………………………………….. 54 5-2-3- جهت زمین………………………………………………………………………………… 54 5-2-4- ارتفاع از سطح دریا……………………………………………………………………… 54 5-2-5- نوع خندق …………………………………………………………………………………. 55 5-3- بررسی نقش عناصر فیزیکی و شیمیایی با فرسایش خندقی………………………. 55 5-4- بررسی نقش پارامتر­های بیولوژیکی بر فرسایش خندقی………………………….

رقابت و اثرات متقابل بین برهمکنش های غیر کوالانسی

به زبان انگلیسی عنوان انگلیسی فهرست جداول عنوان صفحه جدول 4-1 انرژی برهمکنش انرژی همکاری و ثابت هامت کمپلکس­های استخلاف شدهY…X–TAZ در سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ بر حسب kcal mol-1.. 53 جدول 4-2 مهمترین پارامتر­های ساختاری برهم کنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی، هالوژنی در کمپلکس­های Y…X–TAZ در سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ مقادیر ایتالیک و بلد برای ساختار

مدل‌سازی ژئومورفولوژیکی مخروطه‌افکنه‌های دشت جیرفت

عوارض ژئومورفیکی نواحی خشک به طور اعم و مخروط افکنه ها به طور اخص به علت ویژگی های خاص و منحصر به فرد بودن، همواره در سطح جهان مورد توجه پژوهشگران بوده است و محققان کشورهای مختلف جهان به این نواحی توجه خاص داشته اند. در نواحی خشک و بیابانی عوارض دیگری هم وجود دارد

مطالعه ژئوشیمی و ژنز کانسار نیکل- کبالت- آرسنیک و مس گود مراد، شمال انارک

………………………………………………………………………………………………. 63 5-2- نمونه­برداری و آماده­سازی جهت مطالعات میکروترمومتری سیالات درگیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64 5-2-1- طریقه نمونه برداری از سنگ های مختلف………………………………………………………………………………………………. 65 5-2-2- آماده سازی و تهیه مقاطع نازک دوبر صیقل برای مطالعه سیالات درگیر………………………………………………………………………………………………. 66 برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید. 5-3- طبقه بندی سیالات درگیر………………………………………………………………………………………………. 66 5-3-1- طبقه

مطالعه محاسباتی فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدار

1-1) شیمی محاسباتی……………………………………………………………………… 2 1-2) روش های محاسباتی شیمی کوانتومی……………………………………………………………… 2 1-3) روش های تابعی دانسیته…………………………………………………………………………………… 3 1-4) مجموعه پایه……………………………………………………………………………………………………… 5 1-5) توابع قطبی شونده…………………………………………………………………….. 6 1-6) توابع پخشیده……………………………………………………………………………………………………… 1-7) خطای برهم نهی مجموعه پایه……………………………………………………………………………… 1-8) روش ضد موازنه…………………………………………………………………………………………………….. 1-9) روش اوربیتال پیوندی طبیعی…………………………………………………………………………….. 1-10) دقت مجموعه های پایه………………………………………………………………………………………. 7 7 8 10 11 فصل

مطالعه­ی رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه­ی دفن زباله­ی …

. 78 4-2-  انتخاب نمونه مناسب      78 4-2-1- خصوصیات خاک.. 78 4-2-2- ویژگی­های جذبی کادمیم    81 4-3- کانی­شناسی. 85 4-4- طبقه­بندی خاک مورد مطالعه در سیستم یونیفاید. 86 4-5- خصوصیات مکانیکی خاک مختلط با سطوح مختلف لئوناردیت.. 87 4-6- برآورد ضرایب جذبی خاک در مقایسه با تیمارهای مختلف لئوناردیت.. 90 4-6-1- محاسبه ضریب تفکیک­پذیری

مطالعه‌ای بر رشد قابلیت‌اعتماد

                                                                                                                      70 5-2 براورد بیزی رشد قابلیت اعتماد در داده های پیوسته………………………………………………………………… 71 5-2-1 روش بیزی CGP برای براورد رشد قابلیت اعتماد…………………………………………………………. 72 برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید. 5-2-1-1 مثال……………………………………………………………………………………………………………… 74 5-2-2 براورد بیزی رشد قابلیت اعتماد با استفاده از توزیع پیشین مزدوج………………………………….. 75 5-2-2-1 براورد بیزی رشد قابلیت