اخلاق زیست محیطی، اخلاق محیط زیست

دشمنان خدا از او پیروى مى‏کنند.۹۰ اصل چهاردهم یکى از مظاهر آزادى فردى در اسلام این است که در‌پذیرش دین اجبارى نیست، چنانکه مى‏فرماید: “لا اکراه فی الدین قدتبین الرشد من الغى”۹۱. زیرا دین مطلوب در اسلام، ایمان و باور قلبى است و این چیزى نیست که با عنف و زور در دل انسان جاى

برترى، “و

نعمت‌های خدا) بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند اسراف کنندگان را دوست نمی‌دارد”.۶۰ ب. نگاه دین به انسان اصل در انسان از دیدگاه اسلاماصل اول انسان موجودى است مرکب از جسم و روح، که پس از مرگ، جسم او متلاشى مى‏شود ولى روح او به حیات خود ادامه مى‏دهد، و مرگ انسان به

حقوق بین‌الملل، پروتکل الحاقی

و هوا، محافظت از پایداری و ادامه تنوع زیستی و استفاده از آنها، حفظ آب‌های بین‌المللی و حذف تدریجی مواد نابودکننده ازون و آلاینده‌های ارگانیک مقاوم در بیش از ۱۵۰ کشور در حال توسعه و اقتصادهای در حال انتقال، بیش از ۵/۳ میلیارد دلار اختصاص داده و درصدد است ۸ میلیارد دلار دیگر نیز تأمین

قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

اسلامیقانون مجازات عمومی، در سال ۱۳۶۱ جای خود را به قانون مجازات اسلامی داد و بدین ترتیب قوانین مربوط به قوادی و واسطه گری شامل مواد ۱۳۵ تا ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی جای قوانین ۲۱۱ و ۲۱۳ قانون مجازات عمومی را گرفت.ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی، قوادی را این گونه تعریف می نماید: “قوادی عبارت

محجوریت، سفاهت

این قاعده فتوا داده اند. عمده بحث و نظر در تعیین و تبیین مساعده و معاونت بر اثم و عدوان می باشد (محقق داماد، ۱۳۷۵: ۲۱۱). در تحقق معاونت باید عمل و فعلی از شخص سربزند که در وقوع یا اکمال و تمامیت جرم و گناه مدخلیت داشته باشد. آنچه مورد تردید و گفتگو است

کشورهای پیشرفته، موقعیت استراتژیک

۲-۴-۸- معرفی استان یزد ۳۴فصل سوم روش شناسی تحقیق ۳۶۳-۱- مقدمه: ۳۷۳-۲- روش تحقیق ۳۷۳-۳- محاسبه خط فقر به روش معکوس ضریب انگل ۳۷۳-۴- ابزار گردآوری داده ها ۳۸۳-۵- دوره زمانی آمار و اطلاعات ۳۹۳-۶- جامعه آماری ۳۹۳-۷- متغیرهای تحقیق ۳۹۳-۹- بررسی مانایی متغیرهای تحقیق ۴۲فصل چهارم یافته های تحقیق ۴۴۴-۱- مقدمه ۴۵۴-۲- تجزیه و

قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

هدف خاصی است که رسیدن به آن با سلب امنیت یا ایجاد رعب ملازمه پیدا می کند به طور مثال، قطاع‌الطریق اصولاً انگیزه اخذ مال دارند و این انگیزه آنان را به ارتکاب جرم وامی دارد. آنان در عین حال که از سلاح استفاده می کنند و در واقع قصد استفاده از آن را نیز

قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

۷۱۳؛ ابن براج، همان: ۵۳۶؛ مفید، همان: ۸۰۱). با عنایت به فتاوای فقهاء در این مورد، می توان مرتکب هر نوع تجارتی را که مضر به حال افراد بوده و مصرف مجازی نداشته باشد، تعزیر نمود و در صورت مؤثر نبودن تعزیرهای مکرر و اصرار بر ادامه عملش، او را به قتل رساند.اگر چه فقهاء

قانون مجازات اسلامی، رویکرد قانونگذار

بکشد هدر است. پس کیست که مرا از شر او آسوده سازد و وی را به قتل برساند.در مورد موضوع روایت سه احتمال می تواند مطرح باشد:۱. فتنه گری به تنهایی موضوع حکم مذکور در روایت یعنی جواز قتل باشد.۲. دعوت به انحراف و کشاندن مردم به بدعت مجوز قتل باشد.۳. مجموع دو عنوان فتنه

قصاص، ج۳:

۱۰۲).شیخ طوسی در مبسوط روایت مرسلی را با این عبارت نقل می کند:“روی عنهم علیهم السلام ان اصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعه”از ائمه (ع) نقل شده است که مرتکبان گناهان کبیره در مرتبه چهارم کشته می شوند (طوسی، ۱۳۸۷، ۷: ۲۸۴).وجه استدلال به این روایت همانند روایت پیشین است. با وجود آنکه روایت از حیث