علامه طباطبایی، علی بن الحسین

ا محاربه مصطلح که مشهور فقها از آیه برداشت نموده اند ندارد، زیرا قصد اخافه در مرتکبان قتل و غارت مفقود است، بلکه عمل آنها بیشتر مصداق راهزنی و غارت است. از این رو بسیاری از مفسران و فقهای اهل سنت و برخی از فقهای امامیه موضوع آیه را مربوط به قطاع الطریق دانسته اند

تحلیل اطلاعات، حمایت اجتماعی

که با اضطراب و بی خوابی مرتبطند. هفت ماده مربوط به این زیر مقیاس در پرسشنامه با حرف B مشخص شده اند.زیر مقیاس سوم ( C) گستره توانایی افراد را در مقابله با خواسته های حرفه ای و مسائل زندگی روزمره می سنجد و احساسات آ نها را درباره چگونگی کنار آمدن با موقعیتهای متداول

روش‌های حل مسئله، توانایی حل مسئله

ر زندگی خود داشته باشد (کلینکه، ۱۹۹۴، ترجمه محمد خانی،۱۳۸۸).تحریف های شناختی، مشابه ارزیابی های غیر منطقی هستند زیرا، موجب می شوند ما خودمان را در رویدادهای زندگی یک قربانی ببینیم تا یک مبارز (مقابله کننده) بنابراین، ناراحتی و تنش بیشتری را در ما ایجاد می کنند(فریمن۱۲۱۹۸۷،نقل از شارف،ترجمه فیروزبخت،۱۳۸۳). ۱- مقدمهبا گسترش تکنولوژی و

تحلیل پوششی داده ها، برنامه ریزی خطی

بنگاه را از طریق داده ها نشان می دهند. مرز تولید مطلوب، مرزی است که دارای ویژگی های فنی معین همچون شکل ریاضی مشخص باشد. لذا شکل تابع مرزی می تواند بسیار پیچیده باشد و تابعی باشد که چندین پارامتر را شامل شود. اما الگوی برنامه ریزی خطی فاقد چنین ویژگی فنی است. ۳-۱۰- مزیت

کارایی اقتصادی، کارایی تخصیصی

رفاه مردم است. یکی از عوامل تعیین کننده میزان رفاه جوامع، میزان برخورداری افراد از امکانات موجود در جامعه (کالاها و خدمات) می‎باشد. این میزان را به اصلاح اقتصادی سطح زندگی می نامند. بدون افزایش کارایی و بهره وری، هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم خود را داشته باشد. سطح زندگی بالای

صنعت بانکداری، تسهیلات اعطایی

س متغییر برای ۲۵ بانک تجاری فعال در ترکیه از سال ۱۹۹۱-۲۰۰۷ پرداختند. روش تخمین بر پایه مدل شبکه ای دو مرحله ای که توسط فوکویاما و وبر ۲۱ در سال ۲۰۱۰ معرفی شده ، می باشد . طبق این مدل، در مرحله اول از تولید، بانکها نهادهها را برای تولید یک ستانده میانه۲۲ مانند

تحلیل پوششی داده ها، سلسله مراتبی داده ها

می شود و به مطالعات انجام شده اختصاص دارد. فصل چهارم الگوی مناسب برای برآورد کارایی شعب بانک رفاه گیلان ارایه می شود و کارایی این بانک برآورد می شود. در فصل پنجم خلاصه از پژوهش و نتیجه گیری وارائه پیشنهادات و محدودیتهای آن می پردازیم، ضمن اینکه پیشنهادهایی به منظور بهبود کارایی شعب بانک

کارایی تخصیصی، کارایی اقتصادی

به کارایی شعبات بانک با مدل رسته ای سلسله مراتبی – سال ۱۳۹۱ ۷۹جدول ۴-۱۱) محاسبه مقدار بهینه هر یک از خروجی ها- ۱۳۹۱ ۸۲ فهرست نمودارعنوان شماره صفحهنمودار (۳-۱) انواع کارایی از دیدگاه فارل ۲۴نمودار (۳-۲) تابع تولید مرزی و کارایی فنی ۲۸نمودار (۳-۳) بهره وری، کارایی فنی و مقیاس اقتصادی ۲۹نمودار (۳-۴) نمایش

مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

شد. نگارنده به دلایل ذیل با قسمت دوم این نظر موافق نیستم آنجا که می گوید ” و اگر کارمند دولت نباشد… ” اولاً : صدر ماده ۱۰۰ قانون ثبت و همچنین ماده ۱۰۳ آن به صراحت بیان کرده که هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً

تحلیل پوششی داده‌ها، ارزیابی عملکرد

تأمین‌کننده توسعه داده‌اند؛ در این متدولوژی تصمیم‌گیری بر پایه تجربیات سازمان مبدأ از تأمین‌کنندگان قبلی توأم با ارزیابی تأمین‌کنندگان جدید می‌باشد. هم چنین با استفاده از روش TOPSIS یک سیستم ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان را با استفاده از دانش توسعه داده‌اند. این تکنولوژی به گونه‌ای طراحی شده است که بیشتر به عملکرد و قضاوت‌های انسانی