پایان نامه رایگان با موضوع 
تری گلیسرید، تحلیل داده، نرم افزار، مدل ریاضی

با سرعت ۲۵۰۰ دور در دقیقه قرار گرفت، تا سرم آن جدا شود. بعد از جدا سازی سرم خون، هر یک از نمونه های سرم به لوله های آزمایش مخصوص انتقال داده شد، با استفاده از کیت‌های خونی شرکت زیست شیمی و توسط دستگاه اسپکتوفتومتر پارامترهای بالا برای نمونه‌های خونی اندازه گیری شدند. غلظت لیپو‌پروتئین

منابع پایان نامه درباره 
نیروی کار، بهره وری نیروی کار، ارگونومی، محدوده آسایش

۲-۲- مطالعات انجام گرفته در داخل کشور ۱۲-۳- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور ۱فصل سوم:روش تحقیق ۳-۱- مقدمه ۱۳-۲- مبانی نظری ۱۳-۲-۱- سابقه و مفهوم بهره وری ۱۳-۲-۲-بهره وری نیرویکار ۱۳-۲-۳-الگوهای اندازه گیری بهره وری نیروی کار ۱۳-۲-۴- عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار ۱۳-۲-۶-علوم مرتبط ۱۳-۲-۶-۱-علم ارگونومی ۱۳-۲-۶-۱-۱- تاثیر ابعاد ارگونومی

پایان نامه رایگان با موضوع 
تری گلیسرید، منابع طبیعی، کشاورزی و منابع طبیعی، گروه کنترل

و هزینه‌ای جیره‌های کاربردی که حاوی بتامانان است در مرغان تخمگذار کاهش می دهد. جکسون و همکاران (۲۰۰۴) در یک آزمایش اثرات سطوح درجه بندی شده بتا- ماناناز (۰,۵۰,۸۰ و‌‌‌۱۱۰ واحد / گرم جیره) را بر روی عملکرد جوجه خروس‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بر پایه ذرت و سویا بررسی کردند. نتایج بدست آمده

پایان نامه رایگان با موضوع 
جوجه گوشتی، بهبود عملکرد، صفات کیفی

توصیه شده*انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری در هر کیلوگرم)۲۴۰متیونین(درصد)۲۷/۸متیونین+سیستئین(درصد)۸۹/۱۵لیزین(درصد)۰۷/۲۹ترئونین(درصد)۰۳/۲۷تریپتوفان(درصد)۵۴/۴ *برگرفته از کاتالوگ منتشر شده توسط شرکت ChemGen ، ( ۲۰۰۲). ۲-۲۴-۵- تاثیر آنزیم همی‌سل بر بهبود عملکرد گله‌های آلوده به کوکسیدیوز و آنتریت مطالعات مختلف نشان داده است که عملکرد تولید در حیوانات تک معده‌ای که تحت استرس ‌های مختلف ناشی از بیماریهای از قبیل آنتریت

پایان نامه رایگان با موضوع 
بهبود عملکرد، فیزیولوژی، مواد غذایی، ایالات متحده

اثر می‌کنند، توسط سلول‌های مخاطی روده کوچک ترشح می‌شوند که شامل مالتاز، ایزومالتاز، ساکاراز و الیگوساکاریداز می‌باشند. در نهایت پس از هضم کربوهیدراتها مونوساکاریدها اصل می‌شوند که جذب پرزهای روده شده و سپس از طریق انتقال فعال و انتشار وارد خون می‌گردند (۴۶). ۲-۲۱- تاریخچه استفاده از آنزیم در تغذیه ‌‌‌‌‌طیور استفاده عملی از مکمل‌های

پایان نامه رایگان با موضوع 
فیزیولوژی، مواد غذایی، تقسیم بندی، مورفولوژی

۲-۱۷-۱-۳-۲- ساپونین ساپونین‌ها متابولیت‌های ثانویه گیاهی بوده که در طبیعت بطور گسترده‌ای توزیع شده‌اند. آنها گروه بزرگی از مواد با ساختمان مشابه بوده که خصوصیاتی شبیه صابون‌ها و پاک کننده‌ها دارند (۹۳). از نظر شیمیایی، ساپونین‌ها گلوکوسیدهای تری‌ترپن یا استروئیدی هستند، بنابراین دو گروه اصلی ساپونین شناخته شده‌اند: گروهی دارای تری‌ترپنوئید آگلیکون و گروه دیگر

پایان نامه رایگان با موضوع 
جوجه گوشتی، مرغ گوشتی

مقادیر کافی از اسید‌های آمینه گوگرد دار می باشد با وجود این متیونین اسید آمینه اصلی محدود کننده محسوب می شود (۳۴). ترکیب شیمیای کنجاله گوار و دانه گوار در جدول ۲-۳ نشان داده شده است. جدول ۲-۳- ترکیبات و ارزش غذایی کنجاله گوار و دانه گوار (نقل از نکپال و همکاران، ۱۹۷۱). ترکیبات دانه

پایان نامه رایگان با موضوع 
بهره وری تولید، افزایش بهره وری، محصولات کشاورزی، صنعت پتروشیمی

پتروشیمی بسیار مفید هستند. تجارت جهانی برای گوار گام (صمغ گوار) حدوداً ۲۰۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰ تن در هر سال تخمین زده می‌شود که از این مقدار ۷۰ درصد توسط هند و پاکستان تولید می شود (۶۲). سایر ۵ درصد پاکستان ۱۵ درصد هند ۸۰ درصد شکل ۲-۴- نمودار بالا سهم تولید دانه گوار را در

پایان نامه رایگان با موضوع 
گیاه شناسی، جنگ جهانی دوم، صنعت پتروشیمی، آب و هوای خشک

۲-۱۰-۲- زرده حدود ۳۰ درصد وزن تخم‌مرغ را تشکیل می‌دهد. زرده یه سلول تناسلی حقیقی نیست، بلکه ماده غذای برای سلول تازه تقسیم شده (بلاستودرم) و جنینی که در آن بوجود می آید تا هنگامی که به رشد کامل برسد (۱۶). قسمت های زرده به جز قسمتی بنام لاتبرا ازلایه‌های زرد روشن و زرد تیره

پایان نامه رایگان با موضوع 
تامین کننده، لیپوپروتئین، ارزیابی کیفی، منابع غذایی

ا می‌باشند ۲- کنسانتره ‌های پروتئینی اغلب گران تر از منابع انرژی هستند ۳- استفاده بهینه از اسیدهای ‌آمینه در جیره غذایی طیور، تولید و اتلاف نیتروژن از راه فضولات پرنده را کاهش و به موجب آن میزان آزاد سازی نیتروژن به محیط زیست را کاهش می‌دهد (۴). عموما دو دسته از پروتئین‌ها بطور عملی