بررسی اثرات اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌‌های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب  …

این روش جهت مناطقی مورد استفاده قرار می‌گیرد که میزان بارندگی از حداقل ۱۰۰ میلی متر کمتر، زمان‌کاشت، انتخاب‌گونه وشیوه‌ی اجرا در موفقیت این پروژه بسیار مهم و اثر گذار می‌باشد.ج) مالچ پاشی :در مناطقی که شدت فعالیت تپه‌های ماسه‌ای به قدری است که امکان استقرار بذر یا نهال در آنها مقدور نمی‌باشد. به منظور

پژوهش دانشگاهی – 
بررسی اثرات اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌‌های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب شهداد-  …

دشت لوت منطقه وسیعی از ناحیه شرق فلات ایران را در بر می‌گیرد. دشت لوت را به لحاظ جغرافیایی به ۳ منطقه تقسیم می کنند :الف)لوت شمالیب)لوت مرکزیج)لوت جنوبیدشت شهداد در حاشیه غربی لوت مرکزی قرار گرفته و دهستان تکاب با حدود ۳۷ پارچه آبادی و روستا در بخش شرقی این دشت واقع شده است.