سایت مقالات فارسی – 
بررسی اثرات اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌‌های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب شهداد-  …

جمع کل ۶۶۲ ۲۴۰ ۳-۲-۵- توزیع پرسشنامه : با توجه به سابقه مشارکت اهالی روستاهای هدف در فعالیت‌های منابع طبیعی،‌ پیش بینی می‌شد که در این زمینه به راحتی همکاری نمایند. اما از آنجائیکه زمان مراجعه به روستاها درست در اوج فعالیت‌های کشاورزی بود‌، جمع آوری اهالی بسیار سخت و بیشتر محدود به زمان نماز

بررسی اثرات اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌‌های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب  …

این روش جهت مناطقی مورد استفاده قرار می‌گیرد که میزان بارندگی از حداقل ۱۰۰ میلی متر کمتر، زمان‌کاشت، انتخاب‌گونه وشیوه‌ی اجرا در موفقیت این پروژه بسیار مهم و اثر گذار می‌باشد.ج) مالچ پاشی :در مناطقی که شدت فعالیت تپه‌های ماسه‌ای به قدری است که امکان استقرار بذر یا نهال در آنها مقدور نمی‌باشد. به منظور