بررسی و رتبه بندی آمیخته بازاریابی در باشگاه های لیگ برتر بسکتبال ایران

سرعت تحولات به آسانی اصول موفقیت آمیز حرفه ای دیروز را از رواج انداخته و منسوخ می کند. امروزه و با شروع قرن بیست و یکم، چالش هایی که پیش روی سازمان های ورزشی است، کدام اند؟ کشورها و یا سازمان ها با تشدید رقابت های جهانی، شکاف شدید درآمدی، سهل انگاری در خصوص تأسیسات

تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در کشورهای منتخب۹۳- قسمت ۲۶

۱- قوانین حاکم (مانند حقوق مالکیت)۲- محدودیت دولت۳- کارایی مقررات۴- بازار بازهر یک از این ۱۰ شاخص آزادی اقتصادی در داخل این گروه در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ دستهبندیشدهاند. نمره کلی یک کشور نیز به طور متوسط از این ده شاخص آزادی اقتصادی با وزن مساوی به دست میاید. مقدار بیشتر این شاخص آزادی اقتصادی

تحقیق – 
تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در کشورهای منتخب۹۳- قسمت ۸

EF Economic freedom index شاخص آزادی اقتصادی با توجه به توضیح نظری در اقتصاد و علوم سیاسی، همانطور که در بالا اشاره شد، انتظار میرود علامت ۱β،۴β،۵β،۶β،۷β منفی و علامت۲β،۳β مثبت باشند.کشورهای: ایران، آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا، استرالیا، سوئد، سویس، سوئد، فرانسه، فنلاند، ازبکستان،تاجیکستان،ارمنستان،آذربایجان، عراق، قطر، لیبی، ونزوئلا، اندونزی، نیجریه در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا