بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار- قسمت ۵

ایجاد بهسازی معمولا نیاز به جابجایی کارکنان و وقفه در کارکرد ساختمان دارد. در تحقیق صورت گرفته, ذکر گردیده ایالات متحده فدرال مدیریت آژانس FEMA فعالیت گسترده ای جهت کاهش خطرات در برابرزمین لرزه بر روی این ساختمانها انجام داده که ملاک ساخت وساز می باشد. یکی از این برنامه ها ایجاد یک روش بهسازی